Skip to content Skip to footer

Merkez Bankası’ndan kredi hamlesi

Merkez Bankası (TCMB) bankacılık sisteminde TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik adımlar açıklarken TL nakdi kredilerden yüzde 30 menkul kıymet tesisi uygulamasına da son verildi.

CMB standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefinin gerçek kişiler için yüzde 2,5’ten yüzde 3,5’e yükseltileceğini açıkladı.
Değişiklikler bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ve basın açıklaması ile duyuruldu. TCMB teknik detayların takip eden düzenlemelerde yer alacağını belirtti.

TCMB, bankalarca kullandırılan TL cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 menkul kıymet tesisi uygulamasına son verdi.

Son verilen bir diğer uygulama, harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olan kredilerde yapıldı.

FAİZ/KÂR PAYI ORANINA GÖRE MENKUL KIYMET KALDIRILACAK
TCMB ayrıca bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden yüzde 30 menkul kıymet tesisi uygulamasına da verdi.

Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da kaldırıldı.

Sadeleşme kapsamında bankaların TL ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasının da kaldırılacağı açıklandı.

TCMB açıklamasında, “Yatırım malı ithalatının net ihracatçılık şartından hariç tutulmasıyla ihracat kredilerine erişimin kolaylaşmasına katkı sağlanacaktır” denildi. Banka kısa süre önce reeskont kredilerinde de benzer bir düzenlemeye gitmişti.