Skip to content Skip to footer

Obase, beyin göçünü beyin ihracatına çeviriyor

Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE, yaratıcı insan kaynakları uygulamaları, üniversite iş birlikleri, Ar-Ge çalışmaları, çalışan yan hakları ve yetkinlik artırmaya yönelik çalışmaları ile kıtalar ötesine dokunuyor. 2022 yılı itibariyle 20 ülkeye ulaşarak yurt dışı pazarlarda büyümeye devam eden OBASE, beyin göçünü beyin ihracatına çeviren İK yaklaşımıyla ekip bağlılığını artırıyor. OBASE, ekibinin 6 ile 26 yıl arasında çalışan sayısının yüzde 32,5 olması başarının en önemli çıktılarından biri.
Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE, sektördeki en önemli gündem konularından biri olan beyin göçüne yaratıcı insan kaynakları (İK) uygulamalarıyla öncülük ediyor. Esnek çalışma politikaları, OBASE Akademi programı, Ar-Ge Merkezi ve üniversite iş birlikleri ile yeteneği elde tutma konusundaki kaslarını güçlendiren şirket, beyin göçünü beyin ihracatına çeviriyor. OBASE, 2022 yılında çözüm sağladığı ülke sayısını 20 ülkeye çıkartarak küresel büyümesini sürdürdü.

Şirketin küresel büyümesinin ardındaki en önemli itici güç olan İK vizyonu ile ilgili bilgi veren OBASE İnsan Kaynakları Direktörü Emel Güney, OBASE’in yetenek yönetimindeki başarısını, içinde bulunulan dönemin ve koşulların gerektirdiği değişime hızlı adapte olabilmek olarak özetledi. Güney, “28 yıldır teknoloji geliştirme, yazılım, sektörel çözümler ve veri analitiği alanlarında hizmet veren bir şirket olarak, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın güvenliğini, mutluluğunu ve konforlu bir şekilde çalışabilmesini önceliğimiz kabul ediyoruz. Bu bakış açısıyla, uzaktan ve hibrit çalışma modeline geçtik. Ayrıca ‘belirli bir süre için farklı şehirden çalışma’ uygulaması ile çalışanlarımıza daha fazla esneklik sağlıyoruz” diyor.

Yeteneği elde tutma başarısı
Emel Güney, OBASE ekibinin yüzde 32,5’inin 6 ile 26 yıl arasında değişen sürelerdir görev yaptığını ve sektör için rekor kabul edilebilecek bu oranın, çalışan memnuniyetinin daha da önemlisi çalışan bağlılığının bir sonucu olduğunu vurguladı. Güney, “Aynı zamanda bir Ar-Ge Merkezi olarak sektörümüzdeki gelişmeleri ve ihtiyaçları iyi analiz ediyoruz. Yetkinlik setlerimizi güncellenmeyi öncelik olarak görüyor, sektörümüzde farklılaşarak değer yaratmayı amaçlıyoruz. ‘Akademik Teşvik Prosedürü’ ile OBASE çalışanlarının bireysel ve kurumsal ölçekte yapacakları akademik çalışmaları teşvik ederken; teknik bilgi ve yetkinliklerinin gelişmesine de katkıda bulunuyoruz. Doktora ve yüksek lisans eğitimine devam eden arkadaşlarımıza izin desteği sunuyor, makale ve bildiri yayınlarını teşvik ediyoruz.

Şirket içi yeteneğin potansiyeli önemli
Emel Güney, şirket çalışanlarının yetenek, deneyim ve bilgilerinden yararlanabilmenin şirketin öğrenme ve gelişim stratejisinde önemli bir yeri olduğunu, mesleki ve davranışsal gelişimleri hedefleyen iç eğitmenlik programlarıyla bu kaynağın etkin kullanıldığını belirtti. Güney, “Kişisel gelişimlerini ve mevcut yetkinliklerini geliştirmek amacıyla Pomodoro Tekniği, Diksiyon, Mindfulness, İngilizce, Etkin İletişim, Çatışma Yönetimi, Zaman Yönetimi, Brainwriting gibi farklı alanlarda eğitim ve çalıştaylara katılımlarına olanak tanıyoruz” diyor.

Geleceğin liderlerine yatırım
Emel Güney, OBASE’in sürdürülebilir başarısı için geleceğin liderlerine, orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik çalışmaların da öncelikli olduğunu söyledi. OBASE, yöneticilik ve liderliğin yalın ve önemli özelliklerini zenginleştirmek, yenilemek ve güçlendirmek amacıyla ‘Başarı Yolu’ ve ‘Gelişen ve Geliştiren Liderlik’ programlarını hayata geçirdi. Bu programların hedefi organizasyonda yer alacak geleceğin liderlerini yetiştirebilmek. Ayrıca OBASE içinde kullanılmakta olan Fikir Ağacı uygulaması ile çalışanların her konudaki fikir ve önerileri ciddiyetle ele alınıyor.

Genç Yeteneklere Fırsatlar Sunuyor…
Liyakate dayalı işe alım süreciyle kendine yeni yetkinlikler kazandırmaya istekli, yetenekli ve sürekli öğrenmeye meraklı adayları ekibe dahil etme çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Güney, şirket için yeni mezun gençlerin istihdamının öncelikli olduğunu ifade etti. OBASE’in bu amaçla her yıl yeni mezunlara yönelik eğitimler organize ettiğini vurgulayan Güney, “Eğitim sonrası değerlendirmelere göre başarılı bulunan gençlerin işe alımlarını gerçekleştiriyoruz. Üniversite iş birlikleri ile her yıl üniversitelerin 3 ve 4. sınıf öğrencilerine staj olanağı sunuyoruz. Ayrıca bu yıl, lise öğrencileri ile buluşup üniversite alan seçimlerindeki sorularını yanıtlayabilmek amacıyla mentorluk programı gerçekleştireceğiz. Üniversitelerdeki lisansüstü derslere devam desteği vererek sektörümüz için değer üretmeye çalışıyoruz. Uzaktan çalışmanın getirdiği avantajla farklı illerde yaşayan arkadaşlarımızla çalışma fırsatı yakaladık, 15 farklı ilde 240 kişilik güçlü bir ekibimiz var. Üniversite işbirliklerimiz ile her ilden yeni mezun gençleri bünyemize katabiliyoruz.” cümlelerini kullandı.

Esenlik kavramına bütünsel yaklaşım
Çalışanın duygusal, zihinsel, fiziksel ve finansal esenliğinin verimlilikte büyük rolü olduğuna dikkat çeken Güney, İK uygulamalarının kişiselleştirilmiş yan haklarla da desteklendiğini ifade etti. OBASE’in küresel teknoloji şirketlerinin insan yönetimi politikalarını ve trendleri takip ettiğini belirten Güney, “İK alanında her zaman insan odaklı bir yaklaşımı savunarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin sağlanması için çalışıyor, her açıdan kendilerini iyi hissedecekleri bir iş ortamı yaratmaya özen gösteriyoruz” dedi.