Skip to content Skip to footer

Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı

Kurum’un internet sitesinden yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12 Ocak 2023’deki toplantısında müzakere ettiği ve   bulguları ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir.

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti’den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.”