Skip to content Skip to footer

Siemens Türkiye’den cumhuriyet tarihine tanıklık eden “Birlikte Yüzyıl” sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar 100 yıllık tarihine tanıklık eden Siemens Türkiye’nin düzenlediği “Birlikte Yüzyıl” Cumhuriyet sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’deki sanayileşme sürecinin Siemens Türkiye’nin farklı alanlardaki katkılarıyla ele alındığı sergi, 7-24 Kasım tarihleri arasında Galataport Paket Postanesi’nde ziyaret edilebilir.

Siemens Türkiye, Cumhuriyet’in 100. yılında geçmişten günümüze ülkemizdeki sanayiden sağlığa, ulaşımdan elektrifikasyona kadar farklı alanlardaki imza işleriyle sanayi ve endüstriyel mirasa sunduğu katkılarını anlatan özel bir sergi düzenliyor.

Cumhuriyet’in ilanın ardından Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde demir yolları hatları, eğitim alanındaki seferberlik, yeni açılan kurum ve fabrikalar ile sanayi ve endüstriyel gelişim süreçleri ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelleri atılıyor.  “Birlikte Yüzyıl” başlıklı sergi, 100 yıllık Cumhuriyet’in ilanının ardından ülkenin kalkınmasını sanayi kurumları, eğitim ve gerçek insan hikâyeleri üzerinden yansıtıyor. Sergi aynı zamanda kadının çalışma ve sosyal hayata katılımını odağına alarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu alanda verilen büyük çabayı, karşılaşılan zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.

1699360494 SRK 7079

Sergide, Siemens Türkiye’nin arşivinden Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait belge ve objeler de yer alıyor. Sergide, 1872 yılında kullanılan telgraf makinesi, ayaklı radyo, telefon da sergileniyor.  Ayrıca dönemin fotoğrafları ile birlikte Atatürk ve İsmet İnönü imzalarıyla dönemin kararnameleri de görülebilir.

İlk kadın mimarlarımızdan Mualla Eyüpoğlu, İlk kadın sosyologlarımızdan Mübeccel Belik Kıray, ilk kadın kimyagerlerimizden Remziye Hisar, ilk kadın inşaat mühendislerimizden Sabiha Fırat’ın yaşam öyküleri, Pelin Batu’nun kaleminden sergideki yerini alıyor.

1699360468 SRK 7069

Siemens Türkiye Cumhuriyet’in ilk yıllarında sadece sanayide değil Cumhuriyet’in ilk hidroelektrik santrali, ilk röntgen cihazı, ilk elektrikli tramvayı, ilk yeraltı demiryolu ve daha onlarca örnekle birçok sektörde ilklere attığı imzalardan örnekler de sergi süresince görülebilir.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın, konsept ve koordinatörlüğünü Dündar Hizal’ın üstendiği sergi, 7-24 Kasım tarihleri arasında Galataport Paket Postanesi’nde ziyaret edilebilir. Sergi aynı zamanda dijital versiyonu ile de kısa bir süre içerisinde çevrimiçi ziyarete açılacak.