Skip to content Skip to footer

Son 12 aylık dönemde, bir önceki yılda olduğu gibi haneler artan fiyatlarla mücadeleye devam etti

Daha az ürüne enflasyonun da üzerinde para harcamak durumunda kaldı, ulusal zincirlerden daha fazla alışveriş yaptı. Hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamaları son 12 aylık dönemde önceki yıla göre %67 arttı. Haneler her bir alışverişte ortalama 165 TL harcadı ve yaklaşık 2 günde 1 alışverişe gitti. Hanelerin ortalama alışveriş sıklığı geçen seneye kıyasla 7 defa azaldı, hemen hemen ayda 1 kere daha az alışverişe çıkıldı.

Bu dönemde haneler ortalama her 100 TL’sinin 83 TL’sini Gıda ve İçecek’e harcadı; Kişisel Bakım bu 100 TL içinde 9 TL, Ev Bakımı ise 7 TL’lik pay aldı.

Gıda ve İçecek’te en çok büyüyen kategoriler Et & Et Ürünleri ile Atıştırmalıklar oldu.

Haneler son 12 ayda her 100 TL’sinin daha fazlasını (54 TL’sini) markalı ürünlere, daha azını (23 TL’sini) açık ürünlere ayırdı. Geriye kalan harcama market markalı ürünlere yapıldı.

Haneler bu dönemde ulusal zincir harcamalarını daha fazla arttırmaya devam etti. Bağımsız süpermarketler, ulusal zincirler dışında ortalamanın üzerinde büyüyen diğer kanal olurken, indirim marketleri ve yerel zincirler de ortalamaya paralel büyüme gösterdi.

Çalışma sonuçlarına göre Ipsos Tüketici Panelleri Lideri Pelin Halaçoğlu şu değerlendirmeyi yaptı;

Tüketici Güven Endeksi, Ağustos’tan bu yana sınırlı artışlarla yılı 79 endeks ile kapadı. Hanelerin Hızlı Tüketim Ürünleri harcaması geçen yıla göre %67 arttı. Enflasyonun etkisiyle her bir alışverişte harcanan tutardaki artış ve buna karşılık alışveriş sıklığındaki düşüş bu konjonktürde beklenen bir tablo oluşturdu.

Yüksek enflasyon sebebiyle, tüketiciler daha fazla promosyon, aktivite ve uygun fiyatlı ürün arayışına devam etti, bazı kategorilerde ise bu çabaların yeterli olmaması genel olarak ürünlerin daha az alınmasıyla sonuçlandı.

HTÜ harcamalarının %83’ünü Gıda & İçecek oluşturdu. Gıda & İçecek altında en çok büyüyen kategoriler Et & Et Ürünleri ile Atıştırmalıklar oldu. 

İndirim marketleri hane harcamalarında en yüksek paya sahip kanal olmayı sürdürüyor ve payını koruyor, ancak harcama ulusal zincirler ve bağımsız süpermarketlerde daha yüksek bir artış gösteriyor.

Kanal tercihlerindeki bu hareketlerle birlikte haneler harcamalarının geçen seneye göre daha büyük bir kısmını markalı ürünlere ayırıyor, açık ürünlere ayrılan pay düşerken, market markalı ürünler sabit kalıyor.

Araştırma Künyesi

Bu bölümde paylaşılan veri ve bulgular Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden derlenmiştir. Hane Tüketim Paneli Türkiye’yi temsil edecek şekilde seçilmiş 14,000 haneden oluşan bir örneklem olup, hane içi satın alım verilerini içermektedir. 

Son 12 aylık dönemde, bir önceki yılda olduğu gibi haneler artan fiyatlarla mücadeleye devam etti - Perakende.org