Skip to content Skip to footer

Sürdürülebilir Gıda Platformu önemli bir çalışma gerçekleştirdi

Beş farklı gıda üretim sektörü için ‘‘Gıda Üretim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu’’’ Hazırlandı

Günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve daha iyi gıda hedefi doğrultusunda değişim ve dönüşümünü hızlandırmak misyonuyla ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin yürütücülüğüyle 2015 yılında kurulan Sürdürülebilir Gıda Platformu, tüm ekosistemi kapsayan üyeleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Sürdürülebilir Gıda Platformu, bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Gıda Atığı ve Kaybı çalışma grubu üyeleri ile birlikte, beş farklı sektör kapsamında ‘‘Gıda Üretim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu’nun yazılmasını sağladı.  Bilindiği üzere global olarak, üretilen her 3 gıdadan 1’i maalesef çöpe atılıyor. Gıda üretiminde hammadde, su, toprak, işgücü ve zaman kullanılırken, bir gıda çöpe atıldığında bu kullanılan kaynaklar da gıda ile birlikte çöpe atılıyor. Bir yandan sınırsız olmayan hammadde, su, doğal kaynaklar günden güne azalırken ve bir yandan da dünyada açlıkla mücadele eden insanlar artarken, mevcut doğal kaynakların etkin şekilde kullanılması, gıdanın sorumlu bir şekilde üretilmesi ve tüketilmesi şu anda oldukça kritik hale geliyor. Bu nedenle gıdada yaşanan kayıp ve israflar için hem bireysel anlamda hem de sektörel bazda ortak çalışmalar yapılması oldukça önem arz ediyor.

Bu farkındalık ve bilinç ile yola çıkarak, Gıda Atığı ve Yönetimi başkanı Migros başta olmak üzere, çalışma grubu üyesi Balparmak, Banvit, Doğadan, Eker, K.F.C. Gıda, Kızılay İçecek, Muratbey, Pınar Su ve İçecek, Reis Gıda, Uludağ İçecek, gıda üretim sektöründe gıda kayıplarının azaltılmasına yönelik 5 farklı kılavuzun hazırlanmasında önemli katkılar ortaya koydu. Kırmızı Et ve Kümes HayvanlarıSüt ve Süt ÜrünleriAlkolsüz İçeceklerBal ve Arı ÜrünleriHububat, Kuru Meyve ve Çay sektörleri kapsamında hazırlanan kılavuzlarda iki bölüm yer alıyor. İlk bölümde, dünyada ve ülkemizdeki gıda kaybı ve israfının mevcut durumu, azaltılmasının önemi ve potansiyel çözüm örneklerine yer veriliyor. İkinci bölümde ise o sektör özelinde proses kayıpları ve iyi üretim uygulamaları detaylandırıyor. Bu iyi üretim uygulamalarına örnek olarak, doğru hammadde seçimi, ambalaj teknolojisi, eğitimler, doğru etiketleme ve raf ömrü gibi konuları bulunuyor. Kılavuzun en son bölümünde de geri kazanım hiyerarşisine uygun olarak bağış, biyogaz ve kompost yöntemleriyle ilgili bilgilere yer veriliyor.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da GIDANI KORU çalışmaları kapsamında görüş ve değerlendirmeleriyle önemli katkılar sağladığı ve herkesin erişimine açık olan kılavuzlara https://bit.ly/sgp-sektorel-kilavuzlar adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Sürdürülebilir Gıda Platformu, önümüzdeki dönemde de tüm ekosistemi kapsayan üyeleri ile çalışmalarına devam edecek.