Skip to content Skip to footer

Tüketici güveni ocakta yükseldi

TÜİK verilerine göre tüketici güveni aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında arttı.

Aralık ayında 75,6 olan endeks, ocak ayında 79,1 oldu.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Alt endekslere bakıldığında, ocakta ‘gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi’ endeksinde aylık bazda yükseliş oranı yüzde 7 oldu.

‘Mevcut dönemde hanenin maddi durumu’ endeksi ocakta yüzde 7,4 artarken, ‘gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi’ endeksinde yükseliş yüzde 6 oldu.

‘Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi’ endeksi ise ocakta yüzde 0,4 azaldı.