Skip to content Skip to footer

Xiaomi, küresel net sıfır sera gazı emisyonu hedeflerini destekleyen iklim stratejisini açıkladı

Xiaomi, ana faaliyet alanlarında sera gazı (GHG)³ emisyonlarını 2040 yılı itibarıyla yüzde 98’e kadar azaltmayı hedefliyor⁴.

Odağında Nesnelerin İnterneti (“IoT”) platformuyla birbirine bağlanan akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi olan Xiaomi, “Sıfır Karbon Felsefesi” adlı Sera Gazı (GHG) emisyonlarını önemli ölçüde azaltmaya yönelik planını kamuoyuyla paylaştı. Xiaomi, temiz teknolojiler araştırarak ve geliştirerek, elektronik atık yönetimi tekniklerini genişletecek. Aynı zamanda çevre dostu operasyonlar ve lojistik uygulamalarıyla karbon emisyonlarını azaltacak.

İklim Stratejisi ve Sıfır Karbon Felsefesi

Yenilikçi teknolojiler aracılığıyla dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamayı misyon edinen Xiaomi, bu misyonun bir parçası olarak teknolojik yenilikler ve operasyonel verimlilik sayesinde iklim değişikliğinin önlenebileceğine inanıyor. Teknoloji harikası ürünlerin tasarımdan teslimatına kadar olan tüm süreçte iklim bilincine sahip unsurları dahil ederek net sıfır emisyon ekonomisine küresel geçişi hızlandırmak için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi’nin Sıfır Karbon Felsefesi, ürün ve hizmetlerin karbon ayak izini azaltırken ürün etkinliğini ve satın alınabilirliğini arttırmayı hedefliyor. Xiaomi, iklim üzerinde olumlu bir etki yaratmak, ve daha çevre dostu yaşam tarzlarını teşvik etmek için düşük karbonlu teknolojilerin kullanımını arttırmaya devam etmeyi planlıyor.

Sera Gazı Emisyon Azaltım Hedefleri

Xiaomi, sera gazı emisyonlarını azaltma eylem planlarını geliştirmek ve uygulamak için aşamalı bir yaklaşım benimsiyor.

Xiaomi, 2021 yılında kendi işlettiği yerleşkesinden kaynaklanan kişi başına düşen sera gazı emisyonlarını 2020 yılını referans alarak azaltmayı kendine görev edindi. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2026 yılına kadar %4,5 oranında azaltmayı amaçlayan ilk sera gazı emisyon azaltma hedefini belirledi. Şirket, 31 Aralık 2022 itibarıyla, kişi başına düşen sera gazı emisyonlarında referans yıla göre %21,12’lik bir azalma sağladı.

Şirket, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma yönündeki küresel hedefi desteklemek amacıyla¹ Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt ettiği hedefler aşağıdaki gibi oldu²:

  • En geç 2030 yılına kadar, ana faaliyet segmentlerinden⁴ kaynaklanan sera gazı emisyonlarını³ baz yıl⁵ seviyesine göre en az yüzde 70 oranında azaltmak
  • En geç 2040 yılına kadar, ana faaliyet segmentlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını baz yıl seviyesine göre en az yüzde 98 oranında azaltmak ve net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli ön koşulları sağlamak⁶
  • Hedef dönem boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmak için düşük karbonlu teknolojilerin, uzun vadeli çevre dostu enerji alım anlaşmalarının ve yerinde yenilenebilir enerji üretiminin kullanılmasına öncelik vermek
  • Azaltımın sürekliliğini sağlamak için ana tedarikçileri Xiaomi’ninkilerle karşılaştırılabilir veya daha iddialı yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazı emisyon azaltım hedefleri oluşturmaya teşvik etmek

Ar-Ge ve Döngüsel Ekonomi Yoluyla Çevresel Ayak İzinin Azaltılması

Çevresel ayak izleri çeşitli şekillerde azaltılırken, bu alanlardan temiz teknoloji araştırma ve geliştirme (AR-GE), ürün iyileştirmeleri, döngüsel ekonomi ve elektronik atık yönetimi ayrıntılı olarak açıklanmak üzere belirlendi.

Temiz Teknoloji Ar-Ge’si ve Ürün İyileştirmeleri: Xiaomi, 2022 yılında toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 50’sinden fazlasını temiz teknoloji Ar-Ge’sine ayırdı. Aynı yıl, temiz teknolojiyle ilgili patentlerin ve ürünlerin uygulanması gelirinin yüzde 59,7’sini oluşturdu. Şirket bu alanda kayda değer bir ilerlemeye imza attı. Bu alanlara yönelik örneklerin birkaçı aşağıda yer alıyor:

5G ve Enerji Tasarruflu Sinyal İletim Teknolojisi: Xiaomi, kendinden uyarlamalı geniş bant ve enerji optimizasyon teknolojisi gibi 5G enerji tasarrufu teknolojileri sayesinde akıllı telefonlarının güç tasarrufu verimliliğini arttırdı. Gelişmiş WLAN çipleri, WLAN güç izleme ve dinamik iletim teknolojisi ile birlikte, akıllı telefonlarının güç tüketimini önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında azalttı.

Enerji Tasarruflu Ekran Teknolojisi: Akıllı telefonların arka planını siyaha dönüştüren Karanlık Mod’a geçildiğinde, belirli uygulamalar kullanılırken ekranın enerji tüketimi %70’e kadar azaltılabiliyor.

Şarj Teknolojileri: 2022 yılında 100 milyondan fazla akıllı cihaz ve terminal Xiaomi’nin hızlı şarj teknolojilerini kullanarak geleneksel hızlı şarj teknolojisine kıyasla yaklaşık 57 milyon kWh enerji tüketimi ve 24.852 ton CO2e emisyonu tasarrufu sağladı.

Çevre Dostu Ambalajlar: Xiaomi, ekosistem ürünlerinin ambalajlarını burgulu kutulardan düzleştirilmiş karton kutulara dönüştürdü ve plastik kulpları kaldırdı. Bu değişiklik sayesinde şirket, kağıt ambalaj kullanımını ortalama 0,3m² azalttı ve ürün başına yaklaşık 80g plastiği ortadan kaldırdı.

Döngüsel Ekonomi ve Elektronik Atık Yönetimi:

Geri Dönüşüm ve Bertaraf: Xiaomi, 2022 yılında akıllı telefonlar dahil olmak üzere yaklaşık 4.500 ton elektronik atığı geri dönüştürdü. Şirket, 2022’den 2026’ya kadar 38.000 ton e-atığı geri dönüştürmeyi ve ürünlerinde 5.000 ton geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı taahhüt ediyor.

Xiaomi, geri dönüştürülebilir ürün türlerini ve geri dönüşüm hizmetlerinin kapsamını arttırarak takas programını genişletmeye devam ediyor. Kullanıcıları ürünlerini geri dönüştürmeye teşvik etmek için ürünleri mağazada, postayla ve tüketicinin kapısında topluyor. Geçen yıl şirket, bazı Avrupa pazarlarında resmi web sitesi üzerinden takas programını başlattı. Ayrıca elektronik ürünlerin ve bileşenlerin onarım sürecinde ortaya çıkan atıkların bertaraf edilmesi için nitelikli üçüncü taraflarla birlikte çalışıyor.

Yenileme ve Yeniden Kullanım: Şirket, kullanılmış ürünleri yenileyerek döngüsel ekonominin gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yenileme fabrikası 2022 yılında yaklaşık 94.000 akıllı telefon, 5.600 elektrikli scooter ve 6.200 akıllı televizyonu yeniledi ve bunların tamamı sertifikalı yenilenmiş ürünler olarak satıldı.

Dayanıklılığı Arttırma: Xiaomi, ürünleri için malzeme seçerken malzeme dayanıklılığını göz önünde bulunduruyor. Akıllı telefonlarının çoğunda kullanılmak üzere aşınmaya dayanıklı seramik malzemeler ve sentetik silikon deri malzemeler geliştirdi. Toz geçirmezlik, su geçirmezlik ve düşmeye karşı dayanıklılık için uluslararası standartların üstünde test standartları oluşturdu. Xiaomi, 2022 yılında, önceki sürümlere göre yüzde 25 daha uzun kullanım ömrüne sahip, tam şarj ve deşarj özellikli uzun ömürlü bir pil üretti.

Xiaomi’nin iklim stratejisi ve uygulamasının yanı sıra sosyal ve yönetişim girişimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xiaomi tarafından yayınlanan 5. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Raporuna bakın: https://www.mi.com/global/about/sustainability/#/

Notlar:

¹ Paris Anlaşması’nın uzun vadeli hedefi.

Xiaomi’nin sera gazı emisyonları temel olarak karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O) ve hidroflorokarbonları (HFC’ler) içerir. Toplam sera gazı emisyonu karbondioksit eşdeğeri cinsinden raporlanmıştır. Xiaomi’nin sahip olduğu tesisler ve operasyonların yanı sıra Xiaomi’nin değer zincirinin yukarı ve aşağı akışlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını hesaplamıştır. Sera gazı emisyon kapsamının ayrıntıları şunları içerir:

1) Doğrudan sera gazı emisyonları (Kapsam 1): Faaliyetler için doğal gaz ve benzin kullanımından doğrudan üretilen sera gazı ile soğutma, yangın söndürme ekipmanlarından ve atık su arıtma sürecinden kaynaklanan kaçak sera gazı emisyonları.

2) Dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 2): Operasyonlarda kullanılan elektrik ve ısıdan kaynaklanan sera gazı emisyonları.

³ Sera gazı emisyonları: GHG Protokolü ve ISO 14064 standardı gibi standartlara uygun olarak hesaplanan şirketin sera gazı emisyonlarını (mutlak değer) ifade eder.

⁴ Ana faaliyet segmentleri: Akıllı Telefon, IoT ve Yaşam Tarzı ürünleri, İnternet Hizmetleri ve diğerleri (2022 Faaliyet Raporu’nda belirtilen faaliyet bölümleriyle aynı kapsam). 

⁵ Baz yıl: 2021.

⁶ Net sıfır emisyon: ISO Net sıfır kılavuzunun (IWA 42:2022) net sıfır emisyon tanımı ve kılavuzuna atıfta bulunur; hedef yıldaki kalan sera gazı emisyonları, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmaya yönelik bilimsel temellere dayalı yollarla uyumludur.

Xiaomi, küresel net sıfır sera gazı emisyonu hedeflerini destekleyen iklim stratejisini açıkladı - Perakende.org