Skip to content Skip to footer

Araştırmacılar; Toplumu objektif şekilde içgörü ile donatmalıdır

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) olarak misyonumuz; meslek ilkelerimizle hareket ederek toplumu ve kurumları objektif içgörülerle bilgilendirmek ve manipülasyondan uzak bir ortamda doğru karar alınmasını sağlamaktır.

Seçimler yaklaşırken her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de siyasi araştırmaların gündemdeki ağırlığı artar. Bu gibi dönemlerde, bir araştırmanın sahip olması gereken asgari şartları ve gereksinimleri karşılamaktan uzak olarak yapılan çalışmalar bilgi kirliliği yaratabilir.

Doğru bilgiye ulaşmak, kamuoyunun en temel hak ve özgürlükleri arasında yer almaktadır. Araştırmacıların başlıca odağı, içinde bulunduğumuz seçim ortamında meslek kriterlerine uygun şekilde toplanan verilerle şeffaf ve doğru bilgilendirmeyi sağlamaktır. Ortak amacımızın topluma fayda sağlamak olduğu bir noktada, siyasi, ekonomik ya da toplumsal konuları aynı ahlaki bakış açısıyla değerlendirmek ve bu konular ile ilgili içgörü sunmak vatandaşlık borcumuzdur.

Sahip olunan veriye rağmen toplumu yanlış ve/veya eksik bilgilendirmek, çalışmayı bu mesleğin profesyonel standartlarına uygun olarak yürütmemek ve kaynağı belirsiz çalışmaları kamuoyuna sunmak, toplumu manipüle etmek ve yanlış yönlendirmeye çalışmanın dışında bir amaca hizmet etmez.

TÜAD olarak medya mensuplarının da bu konuda birincil sorumlu olduğu kanaatindeyiz. Medya mensupları, kendileriyle paylaşılan araştırma sonuçlarının çok yönlü analiz ve şeffaf veriye dayalı olduğundan emin olmadan hiçbir paylaşımda bulunmamalıdır. Bir araştırma verisi yorumlanırken araştırmanın amacı, örneklem, araştırma verenin kim olduğu, soruların nasıl düzenlendiği, verilerin hangi bağlantılarla irdelendiğini mutlaka incelenmelidir. Bu sebeple başta basın yayın kuruluşu çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan kaynağı belirsiz ve bilimsel kriterleri karşılamayan anket ve benzeri çalışmalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Tarafımızca hazırlanmış olan “Medya ve Reklamda Araştırma Sonuçları Kullanım Kılavuzu”na https://tuad.org.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

Araştırmacılar; Toplumu objektif şekilde içgörü ile donatmalıdır - Perakende.org