Skip to content Skip to footer

Bulut, iş dünyasında IT’nin rolünü değiştiriyor

Couchbase Araştırması, Kuruluşların Yarısından Fazlasının IT Harcamalarını Dengelemede Bulutun Büyük Rol Oynadığını Onaylıyor

Araştırma, Bulut Hizmetlerinde Esnek ve Uygun Maliyetli Araçların Yanı Sıra Self Servis ve Az Kodlu veya Kodsuz Teknolojilerinin Kritik Önemini Yeniden Doğruluyor.

SANTA CLARA, CALIF. – Bulut veritabanı platformu şirketi Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), işletmelerin %58’inin ekonomik durumlardan kaynaklı olarak bütçelerini yatırım ve işletme maliyetleri arasında nasıl bölüştürdüklerini gösteren bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre, işletmelerin %54’ü bilişim teknolojileri harcamalarını dengelemek için bulutun önemli bir gereksinim olduğunu söylüyor. İşletmelerin çoğunluğu buluta geçişin kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve %44’ü bulut harcamalarını azaltmanın yollarını arıyor.

600 üst düzey IT yöneticisi ile yapılan küresel bir ankete göre; satıcıya bağımlılık, bulut harcamalarında ve maliyetlerinde şeffaflık eksikliği, esnek olmayan yönetim araçları gibi faktörler 2022 yılında kurumsal bulut maliyetlerine %29’luk bir artış olarak yansıdı. Buna ek olarak anket, kuruluşların bulut hizmetlerine ortalama 28,91 milyon dolar harcadığını ve bu meblağın yaklaşık 6,5 milyon dolarının da fazladan masraf olduğunu ortaya koydu. Bütün bu bulgular, şeffaf bir şekilde fiyatlandırılan ve uygun maliyetli esnek bulut teknolojilerinin, işletmelerin iş verimliliğini artırmalarında büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Couchbase’de Ürün ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rahul Pradhan; “Bulut, işletmelerin gereksinim duydukları ölçeklenebilirliği, güvenilirliği ve çevikliği sunan, modern teknoloji yığınının önemli bir bileşenidir. Hizmet sağlayıcılarının, işletmeler için uygun fiyat-performans oranını sağlayan esnek dağıtım seçeneklerinin yanı sıra son derece güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sunması her zamankinden daha fazla gerekiyor. Bu yaklaşım, müşterilere bulut seçimleri üzerinde çeviklik ve kontrol sağlıyor, kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı oluyor, işlerini yönlendirmeye ve hızlandırmaya konsantre olmalarını sağlıyor.” dedi.

Bazı kuruluşların personel eğitimi ve altyapı maliyet yönetimi dahil olmak üzere şirketin fiziki kısmında zorluklar yaşadığı göz önüne alındığında, bu kuruluşların %53’ü harcamalarını yaklaşık %25 oranında sermaye/yatırım harcamalarından işletme harcamalarına kaydırıyor. Dahası, 2026 yılına kadar kuruluşlar toplam IT harcamalarının %31’ini bulutta yapmayı planlıyor.

Bulut, İş Dünyasında IT’nin Rolünü Değiştiriyor ve Self Servis, Düşük Kodlu veya Kodsuz Teknolojinin Benimsenmesini Sağlıyor

Araştırmaya katılanlar, IT’nin daha çok danışma görevi üstlenen bir hale geldiğini ve diğer departmanların riski en aza indirirken doğru IT kararları vermesine yardımcı olduğunu öne sürüyor. Temel içgörüler şu şekilde:

  • Katılımcıların %85’i bunu gerçekleştirmek için IT’nin rolünü değiştirmeye başladı ya da bunu önümüzdeki 12 ay içinde yapmayı planlıyor.
  • Katılımcıların %88’i diğer departmanların IT’den minimum girdi ile uygulamalar geliştirmesine yardımcı olmak için düşük kodlu ve kodsuz teknolojileri kullanmaya başladı ya da kullanmayı planlıyor.
  • Katılımcıların %88’i benzer bir şekilde sunucusuz bilgi işlemi benimseyerek diğer departmanların doğrudan kendi bulut hizmetlerini satın alabilmesini sağlayacak girişimlerde bulunuyor.
  • Katılımcıların %90’ı bulut hizmetlerini daha etkin kullanmak için diğer departmanlara eğitim veriyor veya verecek.

Bütün bunlar IT’nin sorumluluklarının ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Kuruluşların yalnızca %14’ü, IT’nin katılımı olmadan inovasyonu ve yeni hizmetleri desteklemek için bulutu kullanıyor. Ancak bu durum IT ekiplerinin ihtiyaç duyduğu becerilerin gelişeceğine, teknik becerilerin yanında kişilerarası, yönetimsel ve eğitimsel becerilerle ihtiyaç duyacaklarına işaret ediyor.

Pradhan, “Bulut, IT’nin danışma rolüne dönüşmesinin merkezinde yer alıyor ve yapay zeka odaklı uygulamalarla birlikte daha da önemli hale geliyor. Örnek olarak, IT ve geliştirici ekipleri tam olarak yönetilen bulut hizmetleri sayesinde veritabanı yönetimi görevlerini devredebilirler. Fakat bunun karşılığında, diğer departmanları basit uygulamalar geliştirmekten bulut hizmetlerini maliyet aşımlarına yol açmayacak veya riski artırmayacak şekilde nasıl kullanacakları konusunda eğitmeleri gerekecek. Bulut kullanımı ve dolayısıyla maliyetler inovasyonlara yetişmek için artmaya devam edecek. Daha verimli operasyonlar yürütmek için akıllıca yatırımlar yapmak işletmelerin elinde. Hem uygun maliyetli hem de esnek olan modern araçlar, kuruluşların bulut teknolojilerinde önemli yatırım getirisi elde etmelerini sağlayacak.” şeklinde sözlerine devam etti.

Couchbase’in bulut araştırması ile ilgili daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.