Skip to content Skip to footer

Couchbase, IT harcamalarını dengelemek için bulutun gerekli olduğunu söylüyor

Araştırma, Bulut Hizmetlerinin Dağıtılmasında Esnek, Uygun Maliyetli Araçların Büyük Önem Taşıdığını, Self-servis ve Düşük/Kodsuz Teknolojinin Benimsenmesinin Arttığını Teyit Ediyor

Bulut veritabanı platformu şirketi Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE) işletmelerin %58’inin ekonomik durum nedeniyle bütçelerini sermaye harcamaları ve faaliyet harcamaları arasında nasıl paylaştırdıklarını gözden geçirdiklerini ve %54’ünün IT harcamalarının dengelenebilmesi için bulutun son derece gerekli olduğunu bildirdiğini gösteren bir araştırma yayınladı. Kurumların çoğunluğu buluta geçişin kaçınılmaz olduğuna inanırken, %44’ü aktif olarak bulut harcamalarını azaltmanın ve/veya kontrol altında tutmanın yollarını arıyor.

600 üst düzey IT yöneticisi ile yapılan küresel bir anket; satıcı bağımlılığı, bulut harcamaları ve maliyetlerinde şeffaflık eksikliği ve esnek olmayan yönetim araçları gibi faktörlerin 2022 yılında kurumların bulut maliyetlerini yaklaşık %29 oranında artırdığını ortaya koydu. Buna ek olarak anket, işletmelerin bulut hizmetleri için ortalama 28,91 milyon dolar harcadığını ve bu meblağın da olması gerekenden 6,5 milyon dolar fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum, şeffaf bir şekilde fiyatlandırılan ve uygun maliyetli olan esnek teknolojilerin, işletmelere buluta geçiş için uygun bir yol sunarken iş verimliliğini de artıracağına işaret ediyor.

Couchbase Ürün ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rahul Pradhan, düşüncelerini şu cümlelerle paylaştı: “Bulut, işletmelere ihtiyaç duydukları ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve çevikliği sunan modern teknoloji yığınının temel bir bileşenidir. Hizmet sağlayıcılarının, firmalar için uygun fiyat-performans oranını sunan esnek seçeneklerin yanı sıra son derece güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sunması her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu yaklaşım, müşterilere bulut seçimleri üzerinde çeviklik ve kontrol sağlayarak kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı oluyor ve onları asıl işlerini yapmaya ve hızlandırmaya odaklanmaları için serbest bırakıyor.”

Bazı kuruluşların yaşadığı şirket bünyesindeki çalışan eğitimi ve altyapı maliyet yönetimi gibi zorlukları göz önüne alırsak, %53’ünün harcamalarını sermaye yatırımlarından faaliyet bütçesine kaydırdığını görüyoruz ve bu da sermaye yatırımlarında ortalama %25’lik bir değişikliğe neden oluyor. Bununla birlikte işletmeler, 2026 yılına kadar toplam IT harcamalarının %31’ini buluta kaydırmayı planlıyor ve şimdiden bu hedefe giden yolun %31’ini katettiler.

Bulut, Bilgi Teknolojilerinin İşletmelerdeki Rolüne Yeni Bir Boyut Katıyor ve Self-servis ve Düşük/Kodsuz Teknolojinin Benimsenmesini Sağlıyor

Ankete katılanlar, IT’nin riski azalttığını ve doğru kararları almalarına yardımcı olduğunu bildiriyor. Anketin önemli bulguları arasında şunlar yer alıyor:

  • Kuruluşların %85’i bunu gerçekleştirmek için IT’nin rolünü değiştirmeye başladı ya da önümüzdeki 12 ay içinde bunu yapmayı planlıyor.
  • Kuruluşların %88’i diğer işletme birimlerinin IT’den minimum girdi ile uygulama geliştirmesine yardımcı olmak için düşük kodlu ve kodsuz teknolojileri kullanmaya başladı ya da kullanmayı planlıyor.
  • Kuruluşların %88’i diğer departmanların kendi bulut hizmetlerini doğrudan satın alabilmesi için sunucusuz bilişim ile benzer bir yaklaşım benimsiyor.
  • Kuruluşların %90’ı bulut hizmetlerini daha etkin kullanabilmek için halihazırda diğer departmanlara ya eğitim veriyor ya da vermeye başlayacak.

Bütün bunlar tabii ki IT’nin sorumluluğu tamamen bırakacağı anlamına gelmiyor. Kuruluşların sadece %14’ü IT’nin katılımı olmadan inovasyonu ve yeni hizmetleri teşvik etmek için bulutu kullanıyor. Ancak yine de bu, IT ekiplerinin ihtiyaç duyduğu becerilerin gelişeceği ve teknik becerilerin kişiler arası, yönetimsel ve eğitimsel becerilerle donatılacağı anlamına geliyor.

Pradhan sözlerine şöyle devam etti: “Bulut, IT’nin biraz daha danışman bir role evrilmesinin merkezinde yer alıyor ve bu da yapay zeka odaklı uygulamaların yükselişiyle birlikte daha da önem kazanıyor. Örnek olarak, IT ve geliştirici ekipleri tam olarak yönetilen bulut hizmetleri ile veritabanı yönetimi görevlerinden kurtulabilir, ancak bunun karşılığında diğer departmanları bulut teknolojilerini etkili, sorumlu ve güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda eğitmeleri ve tavsiyelerde bulunmaları gerekecektir. Bu noktada, basit uygulamalar geliştirmekten tutun da bulut hizmetlerini maliyet aşımlarına yol açmayacak veya riski artırmayacak şekilde seçmeye kadar eğitim görevlerini üstleneceklerdir. Bulut kullanımı ve dolayısıyla maliyetler, inovasyona ayak uydurmak için artmaya devam edecek. Burada faaliyetleri daha verimli hale getirecek araçlara akıllıca yatırım yapmak kurumların elinde bulunuyor. Hem uygun maliyetli hem de esnek modern araçlar, kuruluşların bulut teknolojilerinden anlamlı bir yatırım getirisi elde etmesini sağlayacaktır.”

Couchbase’in bulut araştırması ile ilgili daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.