Skip to content Skip to footer

Covid 19 ve Aidiyet

Covid 19 ve Aidiyet

Perakende sektöründe aidiyet üzerinde çok önemle durulan konuların başında yer alır, alınması istenir ve/veya bazı yerlerde öyleymiş gibide yapılır.

Pandemi hem FMCG’ye (Hızlı Tüketim Ürünleri) hem de alışverişçi davranışlarına bir değişim getirdi. Bu konu ile ilgili çeşitli araştırmalar, raporlar ve aralarında benim yazdıklarımda olmak üzere birçok makale var. Peki, bir soru ile konuya yaklaşmaya çalışalım.

Aidiyet nedir?

TDK’na göre Arapça kökenli bu kelime; ilişkinlik anlamında veriliyor.

Kişinin kendini çalıştığı işletmeye ait görmesi konusunda da çok önemli bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Maslow’a göre de ‘ait olma’ temel ihtiyaçlarımızdan sonra geliyor.

Ben bu konuyu Mesleki Aidiyet açısından ele almak istiyorum.

Bu açıdan bakıldığında; İnsan Kaynakları yöneticileri doğallıkla mesleki aidiyet konusuna önem veriyorlar ve işe alımları bu doğrultuda yapıyorlar. Bende sektöre birçok kişiyi kazandırmış ve/veya kazandırmayı hedeflemiş bir kişi olarak buna elimden gelen dikkati ve özeni gösterdim.

Perakende sektöründeki çalışan turn – over’ı zaten bunu gerekli kıldı ve kılıyor da. Ancak kanımca mesleki aidiyeti sadece turn – over a bağlamakta bir yere kadar. Bu gün birçok noktada mesleki aidiyetten yoksun ama başka bir iş bulamadığı için çalışanlar var, bu da işin başka bir boyutu.

Elbette insan kaynakları yöneticileri ve firmalar bu konuda birçok çalışma yaptılar ve yapmaya devam da ediyorlar.

Gelelim ikinci soruma; firmada çalışanın bir yakını pandemi nedeni ile işsiz kaldıysa bu kişiyi istihdam etmek firmada çalışmaya devam eden kişinin aidiyetini nasıl etkiler?

Hemen açmam gereken birkaç nokta var:

  • İlk olarak istihdam ihtiyacının olup olmadığı?
  • Eş ve/veya birinci derece yakını çalıştırmama politikası olan firmaları doğallıkla hariç tutuyorum.
  • Bu konuda pandemi öncesinde bile bu tarz istihdamı sağlayan firmaları da ayırmalıyım.
  • Söz konusu kişinin elbette ki mesleki yeterliliği, özellikleri, kalıcı olup olmayı düşünüp düşünmediği ve diğer bazı kriterlerin istihdam edilmesine uygun olması kaydıyla.

Evet, bu konuda sağlanan istihdam şirkette çalışmaya devam eden kişinin aidiyetini etkiler mi? Şartları sağlaması halinde ve buna engel bir işe alım politikası yoksa bence bir oranda olumlu etkiler.

Yeni giren kişinin olumsuz bir durum yaratması veya işten bir şekilde ayrılması mevcut çalışanın durumunu etkiler mi?

Konunun ne olduğu, nasıl gerçekleştiği gibi etkenler elbette önemli olacaktır!

Bu şekilde istihdam edilenlerin ne kadarının kalıcı olacağı ve daha önce çalışanların aidiyetini ne ölçüde etkilediğine de bakmak lazım.            Ancak pandemi birçok şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor.

İyilikler dilerim…