Skip to content Skip to footer

Esas Gayrimenkul’den “Orta Yaş Türkiye’si ve Perakende” araştırması

Esas Gayrimenkul; FutureBright Group iş birliğiyle “Orta Yaş Türkiye’si ve Perakende” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Esas Gayrimenkul; tüketiciye ilişkin beklentileri anlamak, sektörle ilgili konuları derinlemesine incelemek ve sektöre yararlı çıktılar oluşturmak amacıyla kurduğu EsasLabs altında gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak FutureBright Group iş birliğiyle “Orta Yaş Türkiye’si ve Perakende” başlıklı bir araştırma gerçekleştiren Esas Gayrimenkul, araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya başlarken Türkiye nüfusunun yaşlandığı gerçeğinden yola çıkan şirket, yaşlanmanın AVM’ler ve perakende sektörüne etkisini ve beraberinde getirdiği dönüşüm ihtiyacını ortaya koyarken; Deneyim Kaşifleri, Marifetli Muhtarlar, Evhamlı Simyacılar, Hedonistler, Sofistike Bilgiçler ve Teknolojik Çokbilmişler olarak belirlenen 6 temel alışverişçi profilini ve ilgili verileri perakende sektörüne uyarladı.

Araştırma sonuçları hakkında detaylar veren Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, “XIV. AYD Zirvesi’nde ‘Orta Yaş Türkiye’si ve Perakende’ araştırmamızın çıktılarını sektörümüzle paylaştık. AVM’lerin ve perakendecilerin Türkiye’de büyümeye devam eden 38-55 yaşın beklentilerini iyi anlaması ve stratejilerini güncellerken bu konuya odaklanması gerekiyor. Bu kitlenin bir bölümü daha fazla harcanabilir gelire sahip olacak, çoklu kanalları iyi kullanacak ve bilinçli alışverişi önemseyecek. Bu yeni müşteri kategorisini ve potansiyelini iyi anlamamız ve buna odaklamamız şart. Orta yaşın büyümesi, iyi yaşam beklentisini büyütmeye devam edecek. AVM’lerin ve perakendecilerin iyi yaşamı destekleyecek uygulamaları/kategorileri/formatları oluşturmayı hızlandırması gerekecek. Türkiye’de orta yaşın büyümesi ve yaşlı bağımlılık oranlarının 7 yıl içinde %19,6 seviyelerine ulaşma beklentisi, AVM’lerin kısmi dönüşümlerinde önemli fırsatlar yaratabilir. Sadece Türkiye yaş almıyor, AVM sektörü de yaşlanıyor. AVM’lerin büyük çoğunluğunun 15 yaşın üstünde olduğu düşünüldüğünde, Esas Gayrimenkul’ün daha önce de sektörle paylaştığı müşteri profilleme araştırması ve yaşam tarzı araştırmalarında görülen ve bu son çalışmada da ortaya çıkan içgörülere odaklanma ihtiyacı kendini gösteriyor.” dedi.

FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ise “Türkiye hızla yaş alıyor. Orta yaş öbeği hızla büyüyor. Bu yeni orta yaşları sıfırdan tanımamız gerekecek çünkü geçmişten gelen yaş almayla ilgili bilgi birikimimiz, bu kitleleri hiç temsil etmiyor. Bir derinlik eksikliği ile karşı karşıyayız. Bir kere bu öbek için yaşlanma biyolojik bir mesele değil, bir seçim. Yaş almaya bir seçim olarak bakan ve hayatının kontrolünün kendi elinde olduğunu düşünen bu büyüyen kitlelere, AVM’ler geçmişe göre çok farklı yaklaşmak zorunda. Yeni orta yaşlar için “yaşam kalitesinin” ve “iyi olma halinin” ne anlama geldiğini iyi anlamamız lazım. Refah ve hazzın referanslarını yeniden çizmemiz lazım. Bu referanslar doğrultusunda da yeni tüketici deneyimlerini kurgulamamız lazım. EsasLabs olarak bu çalışma ile konunun fitilini yaktık, şimdi hep beraber derinleştirme zamanı” şeklinde konuştu.

Emekli sayısı 15,2 milyona ulaştı

Türkiye’de emekli sayısı 15,2 milyona ulaştı. Bu sayı, 5 Avrupa ülkesinin nüfusunun toplamına denk geliyor. Geçen yılın aynı ayına göre emekli sayısı 20 kat arttı. Bunların yalnızca %15’i kadın çalışanlardan oluşuyor. Sonuçlara göre; EYT ile GİG ekonomisinin büyümeye devam etmesinin, AVM’lerdeki kategorilerin dönüşümünü hızlandıracağı öngörülüyor. Geleneksel kategorilerin AVM içerisindeki oranının süreç içinde %70’e kadar küçülmesi, GİG ekonomisinin yeni ihtiyaçlarını da içine alacak şekilde yeni kategoriler gelişmeye devam etmesi bekleniyor. Devasa hale gelecek GİG topluluğunun, AVM’lere çekilmesi ve orada tutulması önem arz ediyor. Ayrıca orta yaş Türkiye’si ve GİG ekonomisi alışverişlerde dokunmanın ve görmenin önemini artıracağından, dijitalden fiziksel kanala akışkan bir deneyim sunmak da daha kritik hale geliyor. Bu noktada dönüşümü anlama ve iyi yönetme gerekliliği ön plana çıkıyor.

“Yaş alsa da yaşlanmak zorunda olmayan” bir profil

Yaşlı nüfus son 5 yılda %22,6 oranında arttı, nüfusun %9,9’unu oluşturuyor. Yaşlı bağımlılık oranının ise 7 yıl içinde %19,6 seviyesine geleceği ve hatta 2080’de %43,6 olacağı öngörülüyor. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, “Yaş alsa da yaşlanmak zorunda olmayan” bir profil dikkat çekiyor. Yaşlılığın, fizyolojik yaştan bağımsız, kişinin kendini içsel olarak nasıl hissettiği ve dışarısı tarafından nasıl tanımlandığıyla doğrudan bağlantılı olduğu görülüyor. Kişi ne kadar yüksek enerji ve refahla hayatın içerisinde yer alıyorsa, kendini o kadar az yaşlı hissediyor. Düşük gelir seviyesindeki bir kişi yapmak istediği şeyleri yapabilecek enerjiyi kendisinde hissetmesine rağmen koşullar buna izin vermediğinden durağan ve tekdüze hayatı nedeniyle çok daha yaşlı hissediyor. Metropolde yaşayan kitle şehir temposunun yoruculuğundan ötürü kırsalda yaşayan kitleye kıyasla daha erken yaşlarda kendini “yaşlı” hissedebiliyor. Kamusal alanlarda lüzumsuz görülme, kimi zaman ötekileştirme halleri de kişinin yaşlı hissetmesine yol açan nedenler arasında.

Orta Yaş Türkiye’si ve Perakende araştırması linki:

https://www.esasgayrimenkul.com.tr/blog/esaslabs-orta-yas-tuerkiye-si-ve-perakende