Skip to content Skip to footer

Esas Holding’in desteklediği Deprem Bilim Kurulu, İstanbul çalıştayını tamamladı

Esas Holding katkıları ve Kaliforniya merkezli Applied Technology Council koordinasyonunda Ekim 2023’te çalışmalarına başlayan Deprem Bilim Kurulu, 2. çalıştayını İstanbul’da gerçekleştirdi. Kurulun koordinatörlüğünü Ayşe Hortaçsu (ATC) üstlenirken Türkiye liderliğini Prof. Mustafa Erdik yürütüyor.

Esas Holding tarafından desteklenen Uluslararası Deprem Bilim Kurulu, Kaliforniya kaynaklı kâr amacı gütmeyen kuruluş Applied Technology Council (Uygulamalı Teknoloji Konseyi) liderliğinde, 12-13 Mart 2024 tarihlerinde İstanbul’da 40’dan fazla bilim insanı ve akademisyen ile bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda uluslararası uzmanlar, yerel uzmanlarla bir araya gelerek İstanbul’un depreme karşı güvenliğini ve dayanıklılığını artırmak için yenilikçi çözümler ve tavsiyeler tartışıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru: “Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremler sonrası bölgeye destek amaçlı pek çok yardım çalışması ve proje yapıldı. Esas Holding olarak biz de bu afeti bir milat olarak kabul edip, özel sektör olarak ülkemizin afet yönetimine kalıcı bir katkı sağlamak istedik. Bu doğrultuda Applied Technology Council- ATC koordinasyonunda bir bilim kurulu kurarak kurulun hazırlayacağı raporu ilgili otoritelerle ve tüm kamuoyu ile paylaşmayı planladık. Bu çalışma beklenen İstanbul depreminin yıkıcı etkilerine karşı uyarıcı tespitleri ve önleyici önerileri kapsayacak.

Kurulun ilk toplantısını 29 Kasım 2023’te, ikinci toplantısını ise 12-13 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik. Haziran ayında raporun tamamlanmış olmasını hedefliyoruz. Raporu ilgili makamlarla paylaştıktan sonra da depreme yönelik çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

ATC Projeler Direktörü Ayşe Hortaçsu ise projeyle ilgili şunları söyledi: “6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremler, ülkemizdeki deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Özellikle İstanbul’daki yüksek deprem tehlikesi ve bina stokunun yüksek sismik kırılganlığı iyi biliniyor. 1999 Kocaeli depreminden beri her ne kadar birçok başarılı girişim olmuş ve program geliştirilmişse de İstanbul depremi sorununun boyutu var olan programların kapasitesini aşabiliyor. Dolayısıyla İstanbul’un sismik güvenliğini ve depremle mücadelesini arttırabilmek için yenilikçi çözümlere olan gereksinimin farkındayız. Buradan yola çıkan Esas Holding, 2023 Ekim ayında Kaliforniya’da kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Applied Technology Council (Uygulamalı Teknoloji Konseyi) yardımıyla Deprem Bilim Kurulu’nu kurdu.  Bu kurulun görevi benzer deprem riskine sahip diğer ülkelerde başarıyla uygulanan çözümleri öne çıkarmak. ATC, deprem riski azaltılması konusunda ABD’nin merkezi ve yerel devlet birimlerine danışmanlık veriyor. Yaptığımız toplantılara ATC’nin bu deneyimlerini taşıdık. Buna ek olarak uluslararası camiada tanınmış yedi uzmanı kendi ülkelerindeki yüksek riskli binalardaki deprem riskini nasıl çözdüklerini bizlerle paylaşmaları için kurulumuza davet ettik. Bu yabancı uzmanlar Şili, İtalya, Meksika, Japonya ve ABD’den deneyimlerine dayalı çözümler sundular. Sunulan bu çözümler aynı toplantıda 30 Türk uzman ile beraber tartışılarak İstanbul’a uygulanabilecek çözümlere ulaşıldı. Bu çalıştayda ulaşılan çözümler önümüzdeki haftalar içinde bir rapor olarak özetlenerek Esas Holding ve bizler tarafından ilgililere sunulacak.”

Esas Holding’in desteklediği Deprem Bilim Kurulu, İstanbul çalıştayını tamamladı - Perakende.org