Skip to content Skip to footer

Henkel, 2022’de önemli bir satış artışı kaydetti ve 2023 mali yılında daha da fazla büyümeye hazırlanıyor

Henkel Grup’un 2022 mali yılındaki satışları 22,397 milyar Euro’ya ulaştı. Bu, tüm iş birimleri genelindeki fiyat artışlarının etkisiyle oluşan yüzde 11,6 oranında bir nominal büyümeye ve yüzde 8,8 oranında kayda değer organik bir satış büyümesine karşılık geliyor*. Henkel 2023 mali yılında ise yüzde 1,0 ile 3,0 arasında organik satış büyümesi elde etmeyi bekliyor.

Henkel CEO’su Carsten Knobel açıklamasında “Çok zorlu geçen 2022 yılında, kayda değer bir satış büyümesi ve güçlü bir kâr performansı elde ettik. Ham madde ve lojistik maliyetlerindeki ciddi artışı, daha yüksek fiyatlar ve devam eden verimlilik iyileştirmeleriyle kısmen telafi etmeyi başardık. Bu durum, yaklaşık 22,4 milyar Euro’luk yeni zirvesine ulaşan satışlarımıza ve 2,3 milyar Euro’luk faaliyet kârımıza da yansıdı. İçinde bulunduğumuz mali yılda, iki iş birimimiz Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları ile daha da büyümeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Amaca Yönelik Büyüme Gündemi Başarıyla Hayata Geçirildi

Henkel, zorlu makroekonomik ve jeopolitik ortama rağmen 2022 yılında stratejisini tutarlı bir şekilde uygulamaya devam etti. Şirket, iş ve marka portföyünü daha da geliştirdi, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında rekabet gücünü artırdı, işletme modellerini optimize etti ve kurumsal kültürünü güçlendirdi. 2022 yılındaki başlıca stratejik odak noktası, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care iş birimlerinin entegre Tüketici Markaları biriminde birleşmesi oldu.

Yeni İş Birimi “Tüketici Markaları” Başarıyla Oluşturuldu

Henkel, 2022 Ocak ayının sonunda şirketin geçtiğimiz on yıllardaki en büyük dönüşümlerinden birini duyurdu: İki tüketici iş biriminin ‘Tüketici Markaları’ adı altında tek bir entegre iş biriminde birleşmesi gerçekleşti. 2023’ün başından bu yana kurulumu başarıyla tamamlanan bu yeni iş birimi, Persil ve Schwarzkopf gibi ikonik markalar ve Profesyonel Saç Bakım iş birimi de dâhil olmak üzere tüm kategorilerdeki tüm tüketici markalarını tek bir çatı altında bir araya getirmiş oldu. Henkel böylelikle, 2022 yılında yaklaşık 11 milyar Euro olarak gerçekleşen satış rakamını gelecekte büyütmek üzere çok kategorili bir platform oluşturmuş oldu. Bu birleşmeyle birlikte Henkel, tüketici ürünleri iş birimlerinde ve dolayısıyla Grup genelinde kârlılığı artırmayı ve ek büyüme ivmesi yaratmayı amaçlıyor.

Henkel, Shiseido’nun Asya-Pasifik bölgesindeki Profesyonel iş birimini satın aldı

Henkel, aktif portföy yönetimi çerçevesinde portföyünü satın almalar yoluyla daha da ileri taşıdı. Şirket, Shiseido’nun Asya-Pasifik bölgesindeki Profesyonel iş birimini satın aldı ve böylece premium kategorideki saç bakımı, renklendirme ve şekillendirme ürünleriyle piyasadaki konumunu güçlendirdi.

Henkel, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik oranını yüzde 70’e çıkardı

Bunun yanı sıra Henkel, sürdürülebilirlikteki kararlığını daha da güçlü bir şekilde iş süreçlerine yansıttı. Henkel, geçtiğimiz yıl yeni amaçlar ve hedefler içeren “2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi”ni başlattı. Henkel, 2022 yılında yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik oranını yüzde 70’e çıkararak şirketi, 2030 yılına kadar iklim-pozitif operasyonlar hedefine yaklaştırdı.