Skip to content Skip to footer

Lead Network, şubat ayı toplantısını KidZania İstanbul’da gerçekleştirdi

Lead Network Türkiye’nin Şubat ayı kahvaltı buluşmasına ev sahipliği yapan KidZania İstanbul, kadın liderliğini destekliyor

KidZania İstanbul, perakende ve tüketici ürünleri sektöründe kadın işgücünün güçlenmesini destekleyen LEAD Network Türkiye’nin geleneksel kahvaltı buluşmasına 15 Şubat Perşembe günü ev sahipliği yaptı. Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Akan Abdula, “Yarının Büyükleri: Gelecek, Hayaller ve Gerçekler” başlıklı araştırma sonuçlarını iş dünyası ile paylaştı ve “geleceğin liderleri” olarak adlandırılan çocukların hayallerinin gerçeklere nasıl yansıdığını ele aldı.

KidZania İstanbul, 15 Şubat Perşembe günü perakende ve tüketici ürünleri sektöründe kadın liderlerin bir araya geldiği LEAD Network Türkiye’nin kahvaltı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Akan Abdula, KidZania İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen LEAD Network kahvaltı buluşmasının konuk konuşmacısı oldu. 35’in üstünde ülkede projeler yöneten bir veri grubu olan FutureBright Group’un kurucusu Akan Abdula, “Yarının Büyükleri: Gelecek, Hayaller ve Gerçekler” konulu konuşmasında, çocukların hayallerinin gerçeklere nasıl yansıdığını anlattı.

“50-50 için el ele yolculuğunda yapacağımız çok işimiz var”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, “Öncelikle şubat kahvaltı buluşmamızda bizlere mekanını açıp sevgili Akan Abdula ile buluşturan KidZania ekibi ve genel müdürü Ebru Timur’a çok teşekkür ediyorum. LEAD Network Türkiye olarak ‘50-50 için Ele Ele’ yolculuğunda yapacağımız çok işimiz var. Bu vizyon ile önümüzdeki aylarda önemli birkaç adım atacağız. Gerek anketler gerekse yapacağımız yüz yüze görüşmelerle neleri yapmaya devam etmeliyiz, neleri daha iyi yapabiliriz, üyelerimizi dinleyerek öğreneceğiz. LEAD Network Europe’un stratejisinde belirtildiği gibi farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumsal fikir liderliği oluşturmak için üç grupla çalışıyoruz: Bireysel üyelerimiz; Markalarımız (Kurumsal Temsilcilerimiz) ve CEO’lar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu gruplarla bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı daha da derinleştireceğiz; sektörel ve fonksiyonel bazlı ihtiyaçları belirleyip daha odaklı çözümleri hep birlikte geliştireceğiz. Tüm bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Katkılarınızı bekliyoruz!” dedi.

“Çocuklar, bildiklerinden ilham alır”

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ebru Timur, “KidZania İstanbul olarak, iş gücünde çeşitliliği artırmayı hedefleyen Lead Network’ün bir parçası olmaktan ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Ailelerin de katılımıyla, pedagoglar tarafından tasarlanan deneyim alanlarımızda, bütün çocuklara gösterdiğimiz özverinin yanı sıra kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için 10 yıldır aktif bir rol üstleniyoruz. KidZania İstanbul’da çocuklar, doktor, öğretmen, veteriner, mimar, futbolcu, polis, pilot gibi 60’tan fazla mesleği deneyimleyebiliyorlar. Bu sayede hem eğleniyorlar hem de keşfediyorlar.” dedi. FutureBright araştırma sonuçlarının KidZania’nın bu konudaki çabalarını desteklediğini ifade eden Timur, sözlerini sürdürdü: “Araştırmamızın odak noktalarından biri cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılıktır. ‘Çocuklar bildiklerinden ilham alır’ referans noktasıyla hareket ederken amacımız, çocukların hayallerine saygı duymak ve onları desteklemektir. Çünkü biliyoruz ki, çocukların hayalleri bizim geleceğimizdir. Bugünün hayalperest çocukları, yarının başarılı yetişkinleri olacak.”

“Geleceğe birlikte şekil verelim”

Akan Abdula konuşmasında; “Çocuklar, bildiklerinden ilham alır fikri, günümüzün karmaşık ve hızla değişen dünyasında daha da anlam kazanıyor. Bu noktada, çocukların geleceğine büyük katkılar sağlayan KidZania İstanbul ile yaptığımız ortak araştırma bize, çocukların bilgi ve deneyimlerinden nasıl ilham aldıklarını gösterdi” dedi. “Çocukların hayalleriyle gerçekler arasındaki köprüyü kurmak ve onların potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirmek bizim sorumluluğumuzdur” diyen Abdula, konuşmasını şöyle sürdürdü: “KidZania İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen LEAD Network kahvaltı buluşmasında bu konuya odaklanmak büyük bir ayrıcalık. Unutmayalım ki, çocukların hayalleri, yarının gerçekleri olabilir. Onlara güvenelim ve geleceğe birlikte şekil verelim.”

Lead Network, şubat ayı toplantısını KidZania İstanbul'da gerçekleştirdi - Perakende.org