Skip to content Skip to footer

Lila Kağıt’ın halka arzı 12 milyar TL’yi aşan taleple sonuçlandı

 Türkiye’nin ezber bozan temizlik kağıdı şirketi Lila Kağıt’ın, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplanan halka arzı; 4,48 Milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ile sonuçlandı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu.

Sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunması hedeflenen halka arz işleminde, yatırımcı başvuru sayısı 3,5 milyonu aştı.

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yarı mamul ve mamul ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın halka arz sonuçları belli oldu.

Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen halka arzda, 37,39 TL’den satışa sunulan toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satıldı.

4.486.800.000 TL büyüklüğündeki halka arzda, toplam 3.573.719 adet filtrelenmemiş başvuru alınırken, toplam 12.180.065.671 TL’lik talep tutarına ulaşıldı.

Gerçekleşen halka arz sonucunda;

  • Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı,
  • Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,5 katı,
  • Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,1 katı talep toplandı.

1714994121 Lila r n Ailesi

Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda 84.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %70’ine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 24.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 12.000.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10’nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtıldı.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi özetle şu şekilde gerçekleşti:

Yatırımcı Grubu Planlanan Tahsisat Talep Dağıtım
Lot Oran Başvuru Sayısı Lot Oran Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı Lot Oran
Yurt İçi Bireysel 84.000.000 70,00% 3.573.462 133.575.176 41,00% 3.494.553 84.000.000 70,00%
Yurt İçi Kurumsal 24.000.000 20,00% 238 155.558.523 47,75% 208 24.000.000 20,00%
Yurt Dışı Kurumsal 12.000.000 10,00% 19 36.623.607 11,24% 14 12.000.000 10,00%
Toplam 120.000.000 100,00% 3.573.719 325.757.306 100,00% 3.494.775 120.000.000 100,00%

 

Lila Kağıt’ın halka arz edilen paylarının, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü düzenlenecek Gong Töreni ile birlikte Borsa İstanbul’da LILAK kodu ile işlem görmesi planlanıyor.

Kurum Sayfasina GIT 200 x 70 piksel