Skip to content Skip to footer

‘Perakende Sektörü Ortak Akıl Çalıştayı’ gerçekleşti

Perakende sektörünü ve Alışveriş Merkezlerini ilgilendiren ortak konu ve sorunlarının taraflarca ortaya konulup detaylarıyla tartışıldığı “Perakende Sektörü Ortak Akıl Çalıştayı” Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nda gerçekleştirildi.

Alışveriş Merkezleri ve Perakende sektörünün ileri gelen temsilcileri, TAMPF Organizasyonu ile gerçekleştirilen “Perakende Sektörü Ortak Akıl Çalıştayı”nın ilkinde buluştular. Federasyon üyesi dernekler olan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Tescilli Markalar Derneği (TMD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ile Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) ’nin Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yönetim kurullarınca belirlenmiş temsilcilerinin katıldığı toplantıda Perakende ve Alışveriş Merkezleri sektörünün gelişmesi adına genel çözüm önerileri, ortak alan konuları, ciro kiraları ve online satışları ilgilendiren konular, enerji verimliliği gibi başlıca konularının taraflarca detaylı olarak tartışılmasının yanı sıra; sektörün gelecek vizyonu ve organize perakendeyi büyütecek fikirler ve başlıklar üzerinde çalışıldı.

Çalıştay açılışında katılımcılara hitap eden TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş; “Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinin gelişmesinde organize perakendenin, organize perakendenin gelişip ülkemizden dünya markalarının çıkması yolunda da Alışveriş Merkezlerinin rolü ve önemi inkar edilemez. Birbirini bu kadar besleyen ve uzunca bir zamandır kol kola yürüyen bu iki sektörün zaman içinde farklı taraflara düştükleri konularının oluşması kaçınılmazdır. Ancak biz konularımızı iki tarafın kamuoyu önünde birbirini suçlayarak çözmeye çalışmasından ziyade, uyum içinde teknik tartışmalarla, bu gibi fikir ve çalışma toplantılarında ‘Ortak Akıl’la çözmekten yanayız. Bu nedenle ortak aklı ve konsensüsü bulup sektörümüze ve ülke ekonomimize uyum içinde daha büyük katkıda bulunmak için konunun taraflarının en üst seviyede temsil edildiği bu gibi çalıştayları oldukça kıymetli buluyoruz.” dedi.

Çalıştay sonucunda sektörün senelerden beri süregelen konularının bir toplantı ya da çalıştayla çözümlenmesinin mümkün olmayacağı, bu ilk toplantının bundan sonra gerçekleşecek olan toplantıların konu başlıkları ile çerçevesini belirlemesi ve bu toplantıların bir seri haline getirilerek belirlenen konular bazında teknik çalışmaların derinleşerek sürdürülmesi kararlaştırıldı.