Skip to content Skip to footer

Perakende sektöründe 2023 Turquality yılı olacak

Perakende Sektöründe Turquality Destekleri Nelerdir?

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, teşvik ve değer oluşturan iş modeliyle, Türk markalarının dünyaya açılmasına önderlik ediyor. Türkiye’nin ihracat girdisini artırmayı ve Türk şirketlerini globalde marka yapmayı hedefleyen Turquality, ihracatın gizli kahramanı olarak konumlanıyor.

Turquality kapsamında, perakende, gıda, hazır giyim, mobilya, lojistik gibi farklı sektörlerden yaklaşık 369 firma yer alıyor ve bugüne kadar bu işletmelere 28 milyar TL’nin üzerinde devlet desteği verildi. Turquality, 20 yıl önce Türkiye’den globale 10 marka hedefi ile yola çıktı ve bugün 10 marka hedefi hemen hemen gerçekleşirken, bu markalar 40’ın üzerindeki ülkede başarılı çalışmalara imza attılar. Önümüzdeki süreçte, 20 Türk markasının uluslararası pazarlarda başarıya imza atması planlanıyor.

Perakende sektörünün yurtdışı planlarında Turquality anahtar rolü üstlenecektir ve bu nedenle 2023 yılı perakende sektöründe Turquality yılı olacak diyebiliriz. İhracatın gizli kahramanı olan Turquality, bu yıl ve önümüzdeki süreçte perakende sektörünün dünyaya açılmasına ivme kazandıracaktır.

Türk markalarının dünyayı açılmasına rehberlik ediyor

Progroup Uluslararası Danışmanlık firması olarak, Türk markalarının dünyaya açılmasına 21 yıldır rehberlik ediyoruz. Turquality İş Modelimiz ile, bugüne kadar 60’ın üzerinde firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık ve bu firmaların yaklaşık 8.5 milyar TL devlet desteği almasına katkıda bulunduk. 40’ı aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 35 kişilik uzman danışman ekibimiz ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimiz ile bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 500 yılı bulduğunu söyleyebilirim. Firma olarak, çalışanlarımıza, hizmet verdiğimiz firmalara, Türk markalarına ve ekosistemine değer katan, Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan, global ölçekte birçok başarıya imza atan bir şirketiz.  Firma olarak, 2023 yılını Turquality yılı ilan ettik. Turquality yılı demek; hem ülke kapsamındaki işlerin sistematikleştirilmesi, hem ülke kapsamındaki işlerin sanatsallaştırılması, hem de ülke kapsamındaki insanların ilişkilerinde birbirlerini anlamaları ve birbirleriyle uyumlu bir takım oluşturarak bulunduğu ülkenin ve şirketin değerinin artmasına sebep olacağı anlamına gelmektedir. Şirketimizin temel değerleri, “sevgi” ve “doğa” üzerinedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile bu değerler çerçevesinde hareket ediyoruz.

Progreen, şirketlerde yeşil dönüşüme katkı sağlıyor  

Dünyada ticaret artık, sadece maddi unsurlar kapsamında değil; çevresel, sosyal, kültürel konular kapsamında da değerlendiriliyor. Bu noktada, ticaretten sanayiye, ulaşımdan enerjiye, tarımdan biyoçeşitliliğe kadar her alanda yeşil dönüşüm hedefleniyor. Aynı zamanda, bu konularda sadece devletlerin değil, şirketlerin de elini taşın altına koymaları gerekiyor. Türkiye olarak, 2021 yılındaki ihracatımızda %41 oranı ile AB ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan, üye ülkelerin dışında, AB ile ekonomik ve ticari ilişkileri olan ülkelerin de etkileneceği belirtiliyor. Ülkemizin Turquality danışmanlığında lider firması olarak bizler, perakende sektöründe, sanayide, ticarette ve sektör bağımsız tüm şirketlerde yeşil dönüşüme katkı sağlamak için Progreen markamız ile çalışmalarımıza hız veriyoruz.

Sistem kurulurken, marka değerinde artış gerçekleşiyor

Turquality, firmalarda; marka yönetiminden satış pazarlamaya, bütçe yönetiminden stratejik planlamaya, tedarik zincirinin yönetilmesinden dijitalleşmeye kadar işletmedeki tüm konuları kapsıyor. İşletmelerin son yıllardaki ihracat hedeflerine paralel olarak Turquality’e olan talep hızla artıyor ve yıllık artış hızlı %40’ların üzerinde gerçekleşiyor. Bilindiği üzere, Turquality kapsamına giren firmalara her zaman söylediğimiz gibi, nerede oldukları ve nereye gidecekleri gibi sorularının cevaplarını daha net şekilde alıyorlar ve bununla birlikte girdikleri hedef ülkelerde ihracatta birim başına karlılıklarını artırmış oluyorlar. Bu da, şirketlerin Turquality İş Modeli ile sistem kurmalarından ve marka değerinin artışından kaynaklanıyor. Ülkemizin kilogram başına ihracatı 1,29 dolar iken, Turquality alan firmaların kilogram başına ihracat fiyatı 12 dolara kadar çıkabiliyor. İşletmelerin Turquality alması, ekonomiye ve ihracata 10 kata kadar değer katabiliyor.

Turquality’deki firmaların kilogram başına ihracatı 12,19 dolara çıktı

Geçtiğimiz yıl, Turquality kapsamına giren 63 firmada yaptığımız araştırma sonuçlarına göre, “Turquality Etki Analiz Raporu”nu yayınlandık. Rapora göre, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkıyor. Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını %78,6 artırıyor. Katılımcı firmaların %64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısını artırdığını belirtiyor. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı %76,2 oldu. Katılımcıların %86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağlıyor. Turquality alan firmalar, “İyi ki Turquality var” diye ifade ediyorlar.

Perakende sektöründe 4 adımda Turquality nasıl gerçekleşiyor?

1-Ön Başvuru Süreci:
a)Yurtiçinde ve yurtdışında (en az bir ülkede) marka tescilinin bulunması.
b)Ön değerlendirme setini doldurarak, Turquality programı için yeterli skora sahip olunması.
c)Talep edilen dokümanlar ile TİM Turquality sekretaryasına başvurunun yapılması.

2-Turquality Aday Değerlendirme:
a)Ticaret Bakanlığı tarafından “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasının yapılması.
b)Ticaret Bakanlığı tarafından sonucun firmaya bildirilmesi.

3-Gelişim Yol Haritası ve Stratejik İş Planı:
a)Ticaret Bakanlığı tarafından “Gelişim Yol Haritası” ve “Stratejik İş Planı” çalışmasının sunulması.

4-Turquality Teşvikleri:
a)Ticaret Bakanlığı tarafından, firmaya ait Turquality başvurularının incelenmesi.
b)Olumlu sonuçların başvurular için, marka tarafından hak edilenin alınması.

İşletmedeki mevcut duruma, Turquality’nin sağladığı değer artışı:

*Karlılığın artışına katkısı: %14

*İhracat artışına katkısı: %15

*Verimlilik artışına katkısı: %17

*Marka bilinirliğine katkısı: %7

*İç piyasa artışına katkısı: %10

*Yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14

PERAKENDE SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ

Destek%202