Skip to content Skip to footer

Pınar Su ve İçecek, suyun geleceğine sahip çıkıyor

Birçok ülkede Dünya Su Günü olarak kutlanan 22 Mart, hızla artan çevresel etkenler nedeniyle her zamankinden daha önemli bir gündem oluşturuyor. 38 yıldır her bir damlaya sahip çıkmak için çaba gösteren ve her yıl su verimliliği çalışmaları kapsamında attığı adımları paylaşan Pınar Su ve İçecek, Dünya Su Günü vesilesiyle üretim hattı yıkamaları, evsel kullanım alanları ve dolum firelerinin azaltılmasına yönelik yaptığı iyileştirmeler sonucunda 2022 yılı toplam atık su miktarını, 2021 yılına göre %19,78 düşürdüğünü açıkladı.

Türkiye’yi ilk kez 1984 yılında ambalajlı su ile tanıştıran Pınar Su ve İçecek, sürdürülebilir yaşam politikası doğrultusunda; su kaynaklarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon ayak izinin küçültülmesi, atığın kaynağında ve ürünün yaşam döngüsü boyunca azaltılması, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımının artırılması, enerji ve su verimliliğini artıran uygulamaların üretim proseslerine entegre edilmesi  gibi çevre dostu uygulamalarla önemli başarılara imza atıyor.

Sakarya tesislerindeki atık su miktarı azaltımı %49,13
Dünya Su Günü’ne özel, yaptığı çalışmaları aktaran Pınar Su ve İçecek, 2022 yılı toplam atık su miktarını bir önceki yıla göre %19,78 düşürdüğünü açıkladı. Türkiye genelinde tüm tesislerde uygulanan iyileştirmeler neticesinde, Aydın’da toplam atık su miktarında bir önceki yıla göre %28,67 oranında, birim ürün başına harcanan atık su miktarında ise %17,62 oranında azalma sağlandı. Bursa’da atık su miktarı %10,16 oranında azalırken, Sakarya’da atık su miktarı azaltımı %49,13 oranında gerçekleşti.

 

“Atık su miktarını düzenli olarak azaltıyoruz”
Sürdürülebilir bir yaşam için her bir damla suyun sorumluluğunu alarak yatırımlarına yön verdiklerini ve 38 yıldır her bir damlayı korumak için çabaladıklarını belirten Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “Sularımız gün geçtikçe azalırken Dünya Su Günü, bu duruma farkındalık oluşturmak adına oldukça büyük önem taşıyor. Pınar Su ve İçecek olarak her yeni yatırımda verimlilik, suyun adil paylaşımı ve sosyal eşitlik, çevre sağlığı ve ekosistem devamlılığı ilkelerini ön planda tutuyoruz. Su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması ve verimli kullanılması hususlarında elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Doğal alanlarda konumlanmış üç farklı lokasyonda yer alan su kaynaklarından üretim yapıyoruz. Ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için de kaynaklardan çekilen suyun toplam debisinin yüzde 30’unu doğal ortama bırakıyoruz. Üretim hatlarımızda gerçekleştirdiğimiz otomasyona dayalı uygulamalarımızla atık su miktarını da düzenli olarak azaltıyoruz” dedi.

“Sadece su değil suyun geleceği için tüm olumsuz çevre faktörleri bertaraf edilmeli”
Kalpaklıoğlu; Pınar Su ve İçecek olarak suyun korunmasının ve yönetiminin yanı sıra iklim değişikliğine sebep olan tüm faktörlerin bertaraf edilmesi için de çaba gösterdiklerinin altını çizerek, çalışmalar sonunda elde edilen çıktıları da paylaştı. Verilere göre, 2012 yılından 2022 yılına kadar ambalaj ağırlıklarındaki düşüş 0,5L ürün grubunda %35’e, 0,33L ürün grubunda %30’a, 1,5L ürün grubunda %24’e ve 5L ürün grununda da %28’e ulaştı. Mevcut tüm ürün seperatörlerinde (kağıt ara kartonlar) kağıt kalitesi ve oluk tiplerinde yapılan değişiklik çalışmaları ile ilgili ürünlerde, bir önceki yıla göre birim ürün başına ortalama %14 daha az kağıt malzeme kullanımı sağlandı. Ürün palet dizilimlerinde yapılan optimizasyon çalışmaları ile ilgili ürünlerde ise önceki yıla göre birim ürün başına %25 daha az kağıt malzeme kullanıldı. Toplam enerji tüketimini de bir önceki yıla göre %16,3 oranında azaltan Pınar, üretim tesislerinde polikarbon damacana hatlarında proses kazanında kullanılan LNG tüketiminde bir önceki yıla göre %4,61 oranında düşüş sağladı. Üretim sahalarında, ofislerde, çevre aydınlatmada tüketilen elektrik enerjisi ise bir önceki yıla göre %19 oranında azaltıldı.