Skip to content Skip to footer

Reel kesimin güveni nisanda arttı

Merkez Bankası, 2023 yılı Nisan ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yerinin yanıtlarına göre oluşturulan 2023 yılı nisan ayın mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 105,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,0 seviyesinde gerçekleşdi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak yüzde 67,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.

2023 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 48,4‘ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammaddeekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

 

 

Reel kesimin güveni nisanda arttı - Perakende.org