Skip to content Skip to footer

Uzmanlığın ve Güncelliğin Birleştiği Platform: “KVKKarar”

OD Privacy’nin alanında uzman tecrübeli ekibi tarafından oluşturulmuş KVKKarar üzerinden ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yayımlanmış tüm kararların özetlerine tek bir platform üzerinden erişebilirsiniz. KVKKarar ile KVKK kararlarısektörlere, etiketlere, kanun maddelerine ve karar tarihlerine göre filtreleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz karara kolayca erişebilirsiniz. Platformda kararları kelime ile arama; karar tarihine göre arama; etikete göre arama; kanun maddesine göre arama ve sektöre göre arama ile erişmek istediğiniz karara zaman kaybetmeksizin ulaşabilirsiniz. Filtreleme özelliğinin yanı sıra tüm kararları görüntüleyerek veri koruma mevzuatına yalın, sade ve öz bir anlatım ile hâkim olabilirsiniz.

a. KVKKarar’da Güdülen Amaç

KVKKarar ile veri mevzuatı alanında çalışan paydaşlara fayda sağlama amacının yanı sıra toplumda veri farkındalığının oluşturulmasını da amaçlamaktadır. KVKKarar platformunda yer alan kararların sade ve anlaşılabilir bir dille oluşturulması toplumda yer alan tüm bireyleri kapsayan ve hayatımızın neredeyse her anını etkileyen mahremiyetin korunmasında, bireylerin farkındalık kazanması adına oldukça önem teşkil etmektedir. KVKKarar’ın hukuk, teknoloji, tasarım ve süreç yönetimi disiplinlerini tek bir noktada buluşturması ile hem bireylerin kişisel verilerin korunması alanında bilgi ve bilinç sahibi olmasına olanak sağlanmakta hem de veri koruma alanında çalışan paydaşlara yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

KVKKarar ile veri koruma alanında eksikliği büyük ölçüde hissedilen büyük bir ihtiyacın giderilmesi hedeflenmektedir. Öyle ki geliştiricileri bu alanda uzman ve bilgi birikimine sahip avukatlar ve danışmanlar olup kişisel verilerin korunması alanındaki bu eksikliği çalışma hayatlarındaki tecrübelerinden tespit etmişlerdir. Kişisel verilerin korunması alanında bu eksikliğin giderilmesi amacıyla her bir karara kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşılarak, karar arama ile zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Büyük bir ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen KVKKarar’ın geliştirilmesi ile beraber artık örnek verilmek, incelenmek, emsal olarak atıf yapılmak amacıyla kullanılmak istenen karara ulaşmak için dağınık bir şekilde duran kararların içeriklerine tek tek girilmesine gerek kalmaksızın karara erişilmesine olanak sağlanmıştır.

KVKKarar’da özet halinde bulunan karar içeriklerine kişisel verilerin korunması alanında uzman ve bilgi birikimine haiz OD Privacy ekibinin danışmanları tarafından hazırlanmış sade ve yalın bir dille yer alan anlatımları sayesinde kararın özüne ve içerdiği kanun maddelerine ulaşarak hangi kanun maddesinin ne amaç ile hangi sektörde nasıl uygulandığı tespit edilebilmektedir. Tüm karalar konusuna göre, etiketlere ayrılmış bir şekilde yenilikçi bir yaklaşımla kullanıcısına faydalı olması amaçlanarak sınıflandırılmış bir şekilde platformda yer almaktadır.

b. “İçtihadı Geliştir” Seçeneği

Tüm bunlara ek olarak KVKKarar platformunda yer alan “İçtihadı Geliştir” bölümü ile Kişisel Verilerin Koruması Kurumu tarafından yayınlanmamış KVKK kurul kararlarının ilgili kişiler yahut bu kararları elinde bulunduranlarca paylaşılması için bir bölüm açılmıştır. Elinde yayınlanmamış karar bulunduran kişilerin Kişisel verilerin Korunması hukuku mevzuatına katkı sunması ve bu alanda veri farkındalığının topluma kazandırılması amacıyla da içtihadı geliştirilmesini isteyenler “İçtihadı Geliştir” Bölümünde yer alan formu doldurarak kararların erişime açılmasını sağlayabilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarının herkese erişmesi adına bu alana katkı sunmak isteyenlerce karar tarihi, karar numarası, kararın dokümanın yüklenmesi gibi bilgilerle ilgili form doldurularak içtihadın geliştirilmesine katkı sağlanabilmektedir.

c. Yalın ve İşlevsel Tasarım

Hukuk tasarımı, hukuki bilgilere kolayca erişilmesi ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılması için büyük önem taşımaktadır. Yenilikçi bir vizyona sahip OD Privacy ekibi tarafından geliştirilen KVKKarar’ın kolay ara yüzü ve kullanıcıları yormaksızın hedefe götüren tasarımı ile bu alanda oluşturulmuş özgün bir platform olma özelliğine sahiptir. Sitede yer alan blog yazıları ve sık sorulan sorular ile kişisel verilerin korunması alanında daha çok bilgi edinebilme imkanı yer almaktadır.

Uzmanlığın ve Güncelliğin Birleştiği Platform: “KVKKarar” - Perakende.org