Skip to content Skip to footer

Reklam ve medya yatırımları geçen yıla oranla yüzde 90 arttı

2022 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı.

Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre reklam ve medya yatırımları geçen yıla oranla yüzde 90 arttı. Her mecrada yatırımların arttığını ve sektörün büyüdüğünü gösteren rapora göre; TV yatırımları en hızlı büyüme oranına ulaşırken basın yatırımları ise artış kaydetti. Radyo yatırımları ikiye katlandı.

Reklam yatırımı en büyük sektör e- ticaret olurken ikinci sırada gıda, üçüncü sırada ise finans yer aldı. Reklam yatırımları en çok büyüyen sektörler ise sırasıyla turizm, inşaat ve yakıt ve enerji oldu.

TV reklam yatırımları ise 2022’de yüzde 78,08 artış ile en hızlı yıllık büyüme oranına ulaştı. Bu veri ile pandemi dahil tüm olumsuz dış faktörlere karşın üst üste 3 yıldır yıllık enflasyon oranının (TÜFE) üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş oldu.

2021 yılının ilk 6 ayında yeniden artan Covid-19’un izlenmedeki pozitif etkisinin 2022’de tamamen sıfırlanmasına ek olarak reklam sürelerinin de yeniden saatte 12 dakika olarak uygulanmaya başlanması ile birlikte toplam Grpxsn üretimindeki düşüş yüzde 17’yi buldu.

Türkiye’de 2022 yıl sonu medya ve reklam raporuna göre, organize medya sektörü (dijital partner) 15,33 milyar TL, direkt satın alma 21,17 milyar TL olarak raporlandı. Organize ve direkt satın almanın toplamı 36,5 milyar TL’ye ulaştı, 2021 yılına göre yüzde 93,46 büyüme gerçekleşti.

Reklamın yayınlandığı cihaz türüne göre dijital medya yatırımlarına bakıldığında, mobil cihazlar yüzde 73’lük pay ile dijital medya yatırımlarının en fazla yapıldığı mecra oldu.

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de artan Connected TV kullanımlarının sonucunda, Connected TV yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 152,5 artarak 310 milyon TL’ye ulaştı. Influencer yatırımları yüzde 138,2 artarken oyun içi sponsorlukta da yüzde 100’ün üzerinde artış raporlandı.

Basın yüzde 24,94 değişim göstererek ve Türkiye’deki organize medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,1’lik pay alarak 556 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında medya yatırımları, gazetede yüzde 24,03 artarken, dergi tarafındaki artış yüzde 31,03 oldu.

2021 yılında kâğıt ve mürekkepte gerçekleşen küresel kriz ve yüksek enflasyon etkisi ile birlikte maliyet artışları devam etti. Holding şirketlerinin gazete kullanımları aşağı yönde değişim gösterse de, yeni reklam verenlerin hala yazılı basına ilgisinin olduğunu söylenebilir. 2023 yılında yazılı basına erişimdeki düşüşün de bir miktar yavaşlayacağını öngörülüyor.