Skip to content Skip to footer

Türk-İş’in hesaplamasına göre, Açlık sınırı 9 bin 590, Yoksulluk sınırı 31 bin 240 TL’ye yükseldi

Türk-İş’in araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre;

* Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL’ye,

* Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL’ye,

* Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469,98 TL’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonundaki değişim Mart 2023’te şöyle oldu:

* Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti.

* İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi.

*  Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu.

* On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.

Türk-İş'in hesaplamasına göre, Açlık sınırı 9 bin 590, Yoksulluk sınırı 31 bin 240 TL’ye yükseldi - Perakende.org