Skip to content Skip to footer

Marka Ekonomisinde Turquality

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olarak, Türk markalarını dünyaya açıyor.  Turquality İş Modeli işletmelerde, bütçe yönetiminden stratejik planlamaya, marka yönetiminden satış pazarlamaya, dijitalleşmeden tedarik zincirinin yönetilmesine kadar uçtan uca tüm konuları kapsıyor. Türk şirketlerini globalde marka yapmak ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmayı hedefleyen Turquality, ihracatın gizli kahramanıdır.

Turquality’deki firmaların kilogram başına ihracatı 12,19 dolara çıktı

Turquality kapsamına giren 63 firmada yapılan araştırma sonuçlarına göre, Turquality Etki Analiz Raporunu yayınlandı. Buna göre, Turquality kapsamından önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkıyor. Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını %78,6 artırıyor. Katılımcı firmaların %64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısını artırdığını belirtiyor. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı %76,2 oldu. Katılımcıların %86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağlıyor.  Turquality alan firmalar, “İyi ki Turquality var” demektedirler.

Turquality, Şirketleri Marka Değerine Ulaştırıyor

Turquality, bir iş modelidir ve firmalara kazandırdığı en büyük fayda; stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global bir seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyümenin sağlanarak, birim başına daha karlı bir ihracat yapılmasına imkan verilmesidir. Turquality iş modelinin sürdürülebilir olması, markaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesinin önünü açarken, kilogram başına ihracatlarını 3 kat artırmaktadır

Turquality Destekleri Artırıldı

Turquality’nin Türk markalarımızın yurtdışında yaygınlaşması ve döviz kazandırmasındaki rolü çok büyüktür. Turquality’nin hizmet ve ürünlerin markalaşması ve değerinin artması için verdiği destekleri aşağıdaki tabloda görebiliriz.

Ürün Sektörü Turquality Destekleri

 

DESTEK TÜRÜ LİMİTİ
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescili, yenileme ve koruma Limitsiz/yıl (5+ yıl)
Tanıtım harcamaları Limitsiz/yıl (5+ yıl)
Mağaza kira Limitsiz (Aynı anda 50 mağaza) /yıl (5+ yıl)
Mağaza temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari giderleri 1.515.000 ₺ (Kira desteği alan mağazalar için)/yıl (5+ yıl)
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe kira Limitsiz/yıl (5+ yıl)
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe, temel kurulum dekorasyon, konsept mimari giderleri 1.515.000 ₺/yıl (5+ yıl)
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test, klinik test 3.793.000 ₺/yıl (5+ yıl)
Franchise, dekorasyon, kurulum, konsept mimari giderleri 757.000 ₺ (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl)
Franchise kira 1.515.000 ₺ (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl)
Yönetim Danışmanlık ve Yazılım 3.793.000 ₺/yıl (5+ yıl)
İstihdam Limitsiz (Aynı anda 10 kişi)/yıl (5 yıl)
Pazar araştırma çalışmaları ve raporları Limitsiz /yıl (5+ yıl)
Fuar Limitsiz /yıl (5+ yıl)
Depolama Hizmetleri Limitsiz /yıl (5+ yıl)

Hizmet Sektörü Turquality Destekleri

DESTEK TÜRÜ LİMİTİ
Hizmet ve marka tescili ve korunması Limitsiz/yıl (5+ yıl)
Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideri Limitsiz/ yıl (5+ yıl)
İstihdam (mühendis, tercüman, doktor vd) 5 kişi/ yıl (5+ yıl)
Reklam, tanıtım, ve pazarlama harcamaları Limitsiz /yıl (5+ yıl)
Yurt dışı birimlere ilişkin kira Limitsiz/ (aynı anda azami 50 birim için) (5+ yıl)
Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri 200.000 USD/Kira desteği alan birimler için) /yıl (5+ yıl)
Ofis, depo, showroom kira Limitsiz/yıl (5+ yıl)
Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler 200.000 USD / birim başına/yıl (5+ yıl)
Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için 200.000 USD/yıl (5+ yıl)
Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için 100.000 USD/yıl (5+ yıl)
Pazar araştırması ve raporları Limitsiz/yıl (5+ yıl)
Danışmanlık ve yazılım 600.000 USD/yıl (5+ yıl)