Skip to content Skip to footer

Rekabet Kurumu’ndan gıda şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, Danone Tikveşli, Eti, Horizon ve Nestle’nin bilgi paylaşımı yoluyla rekabeti ihlal ettiği iddiaları ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bulan Rekabet Kurulu, 15 Aralık 2022 tarihli toplantısında yaptığı müzakereler sonucu Danone Tikveşli, Eti, Horizon ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu Terimler Sözlüğü’nde ‘bilgi değişimi’ kavramı, “İki veya daha fazla rakip teşebbüsün, rekabete ilişkin kararları etkileyebilecek nitelikte hassas ticari bilgileri birbirleri ile paylaşmaları” olarak tanımlanıyor.

Öte yandan Nestle Türkiye hakkında bir başka soruşturmanın da açıldığı duyuruldu. Şirketin distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlediği ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirdiği iddialarının soruşturulmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.