Skip to content Skip to footer

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi bir kuruluşun varlıklarının maliyetlerini, risklerini, fırsat ve performanslarını doğru yaklaşım, planlama ve uygulamalar ile analiz edip onlardan maximum fayda sağlamayı amaçlayan bir yönetim sistemidir. Maddi varlıklar makineler, aletler, gayrimenkul ve araçlar gibi fiziksel öğelerdir. Maddi olmayan varlıklara ise fikri mülkiyet, veri tabanları, operasyonel veriler, yazılım lisans  anlaşmaları ve kurumsal sermaye örnek verilebilir. Doğru yönetildiğinde varlıklar şirketinizin büyümesine, finansal başarısına katkıda bulunabilir ve sürdürülebilirliği teşvik edebilir. Bununla birlikte, kötü yönetim uygulamaları kârlılığınıza zarar verebilir ve potansiyel olarak büyüme fırsatlarını engelleyebilir. Varlık, yalnızca gerçek dünyada var olan değil aynı zamanda düşüncede de var olandır.

“Varlık Yönetimi” kavramı, çoğu zaman sadece “varlıklı” müşterileri tanımladığı düşünülerek “özel bankacılık” ile aynı anlamda kullanılsa da, aslında büyük küçük tüm varlıkların yönetimi aynı olduğundan, çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Varlık yönetimi, şirketinizdeki varlıkların doğru kullanımıyla büyümeye ve genişlemeye devam etmesini sağlar. İşinizin yolunda gitmesine, riskleri yönetmenize ve fırsatları yakalamanıza yardımcı olabilir. Varlık yönetimi işletmelere güç ve değer  katar.

Varlık yöneticisinin amacı basittir; Varlıkları izleyerek paradan tasarruf etmek ve israfı azaltmak için daha fazla organizasyon geliştirmektir. Bir varlık yöneticisi, varlık yönetimi stratejisi geliştirmekten, yürütmekten ve netice itibariyle kendilerine emanet edilen varlıkları yönetmekten sorumludur. Varlık yöneticileri, varlık performansını izlemekten, sağlam yatırım tavsiyesi sağlamaktan ve varlıkların performansını etkileyebilecek diğer görevlerle ilgilenmekten sorumlu araştırmacıları ve analistleri istihdam eder. Varlık yöneticileri özellikle, herkesten önce yüksek büyümeli yatırım fırsatlarını arar.

Varlık yönetim sistemi ise işletmelerin sahip olduğu tüm varlık çeşitlerini bir arada değerlendiren ve bunlardan sağlanacak fayda ile değer kazancının en üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen yazılımlardır.

Kurumsal varlık yönetim sistemi, geleneksel yöntemlerin aksine, tamamen bilgisayarlara dayalı olarak çalışır, işletmelerin envanter ve stok yönetimlerini profesyonel bir şekilde takip edebilmelerine zemin hazırlar. Kurumsal varlık yönetim sistemi kullanmanın faydaları şunlardır:

 • Varlık yönetim sistemi işletmelerin sahip oldukları varlıkları daha etkin bir şekilde takip edebilme ve kullanabilme olanağı tanır. Böylelikle atıl halde duran ya da getiri performansı düşük olan varlıklar, daha iyi kullanılabilir.
 • Varlık yönetimi, işletmelerin büyüme hızının artmasına yardımcı olur.
 • Varlık yönetim yazılımları ile işletmeler, orta ve uzun vadeli hedeflerine daha kısa sürelerde ulaşabilirler.
 • Varlık yönetim sistemleri, işletme maliyetlerini azaltır. Özellikle bakımlar için gerekli olan sermaye miktarı, bu yazılımlar ile minimize edilir.
 • Varlık yönetim yazılımları ile varlıkların takibi kolayca yapılır.

Varlık envanter tablosunda hangi bilgiler yer almalıdır ?

 • Varlık adı
 • Gruplandırma yapıldıysa varlığın ait olduğu grup adı
 • Kategori
 • Varlığın sahibi
 • Varsa varlığın emanetçisi
 • Varlığın konumu
 • Gizlilik değeri
 • Bütünlük değeri (varlığın bütünlüğünün bozulmasından kaynaklanabilecek olası zararı gösteren puan değeridir)
 • Erişilebilirlik değeri (varlığın erişilebilirlik açısında değerine belirten puandır)
 • Toplam varlık değeri (gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik puanlarının toplamıdır veya çarpımı sonucunda elde edilen topal varlık değeri puanıdır)
 • Varlığın envantere eklenme tarihi
 • Notlar

Varlıklar üzerindeki, işletme sahiplerinin haklarına “sermaye”, üçüncü kişilerin haklarına ise “borçlar” denir. Varlıklar, sermaye ve borçları açıklayalım:

Varlıklar, işletmenin var olmak için sahip oldukları ekonomik değerlerdir. Para, menkul kıymet, mal veya alacak olabilir.
Sermaye: İşletme sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarıdır.
Borçlar, üçüncü kişilerin işletme varlıkları üzerindeki haklarıdır. Geri iade etmek üzere ekonomik değer sağlama şekilde alınır.

İşletme varlıkları, faaliyetler sonucu artarsa işletme sahiplerinin hakları da artmış sayılır. Bu artışa kar denir. Faaliyet sonucu artış yerine azalış gerçekleşirse bu azalışa ise zarar denir. İşletmede alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda faaliyetler, işletme varlık ve kaynaklarını değiştirir. Kar veya zarar etkisiyle varlık sermaye ve borçlar belirli bir zamandan farklı yapıya girer. Para, menkul kıymet, mal, alacak, demirbaş gibi varlıklar çeşit veya değer itibariyle değişebilir.