Skip to content Skip to footer

AVM’ler ve perakende’de verimlilik

AVM'ler ve perakende'de verimlilik

Verimlilik: ‘Çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların ( emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, bilgi vb. ) etken kullanımıdır’ diye tanımlanır. Bir AVM’nin verimliliği ölçülürken farklı parametrelere bakmak gerekiyor ki en önemlileri şüphesiz kira – ciro oranı ve metrekare başına düşen cirodur. Pazarlama faaliyetlerine harcanan bütçenin geri dönüşünün ölçülmeside verimlilik analizi için önemlidir. Verimlilik ölçümünde karşımıza çıkan en önemli kalem ise rekabettir. Ben verimliyim demek için şunlara tatminkar yanıt vermemiz lazım: Kaç kişi ile, ne kadar bir yatırımla ne üretiyorsun ve ne kazanıyorsun ? Patron bunu denetler. Yönetici/ortaklar ise piyasadan kopmaz. Rekabette dik durur. Yenilikler ve çözüm üretir. Tecrübe verimliliği artırır, işin süresi ise olması gerektiği kadardır!

Japon Verimlilik Merkezi’ne göre verimlilik;

•         Varolan her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen gelişmeci bir düşüncedir

•         Bugün dünden iyi, yarın bugünden daha iyi olmalıdır

•         Ekonomik ve sosyal yaşamın sürekli değişen koşullara uyumlandırılmasıdır

•         Yeni teknikler ve yöntemleri uygulama çabasıdır

•         Verimlilik işletmelerle birlikte insanların yaşamlarını biçimlendiren bir davranıştır.

“Doğru lokasyonda, doğru konseptle, doğru mağaza karması” ile açılan bir alışveriş merkezi ‘Başarılı Yönetim’ ile uzun yıllar verimli iş yapar!

‘Başarılı Yönetim’ tecrübeli yöneticinin liderliğinde, her kuşaktan ekip üyelerinden oluşur. Yönetim ekibi öncelikle sektördeki yenilikleri takip etmeli, alışveriş merkezini, rakiplerini, perakendecileri ve hedef kitleyi tanımalıdır. Yönetimin hedefleri ise şunlardır:

1) Alışveriş merkezlerinde yer alan mağaza sahiplerine en çok satış için konforlu, temiz, güvenli ortamı oluşturarak, ortaklara düzenli, istikrarlı kira geliri sağlamak,

2) Yönetim giderlerini düşük tutmak,

3) Ziyaretçilerin alışveriş merkezine gelmesi, rahat etmesi ve alışveriş yapması,

4) Ziyaretçilere, perakendecilere, yatırımcılara, yönetim kadrosuna ayrı ayrı yaklaşımlar oluşturarak, bu yaklaşımlar arasında koordinasyon sağlamak,

5) Alışveriş merkezinin değerini arttırmak,

6) Alışveriş merkezinde yeni ve ileri standartlar oluşturmak,

7)Doğru Müşteri’nin gelmesini sağlamak ve MÜLKÜN DEĞERİNİ ARTIRMAKTIR.

AVM ve tüm işletmelerde Ciro ve karı etkileyen iki faktör vardır: “Etkinlik ve verimlilik” Etkinlik; ‘Patronların ve/veya Genel Müdürün iş geliştirip stratejik işbirliği kurmasıdır.

-AVM sektöründe verimlilik kısaca, ‘kira – ciro oranı ve metrekare başına düşen ciro’ ile tespit edilir. Verimliliği artırmanın yoluda yukarıda ‘yönetimin hedefleri’ olarak yazdığım maddelerle sağlanır.

Global düşünüp, yerel hareket edilmeli. Günümüz şartlarında, yoğun rekabet ortamında iyi yönetilen AVM’ler ön plana çıkacak, mülkün değeri artacaktır. Dolayısıyla günlük rutin işleri idare eden yöneticilerin farkı ‘reklam&pazarlama faaliyetlerini başarıyla yürütebilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Takım çalışmasına uygun işini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık ekiplere kısa, orta ve uzun vadeli planları gerçekleştirmesi için yatırımcılar yöneticilere sabırla tam destek vermeye devam etmelidir.

-Perakende de verimliliği genel olarak irdeleyecek olursak; Mağaza performans zincirindeki 3 ana halka ( Doğru Teknoloji, Doğru Etiket, Doğru Süreç Tanımı) yapılan doğru tercihlerle eksiksiz çalıştığında güvenlikle birlikte verimlilik ve karlılık artışı sağlanıyor. Pandemi süreci ile birlikte hızlanan dijital ortamda satış ile birlikte görüldüki Perakendede verimliliğin yolu dijitalleşmeden geçiyor. Verimliliği etkileyen, ‘finansmandan teknolojiye, üretimden pazarlamaya, enerjiden sermayeye’ pek çok unsur bulunmakla beraber, perakende sektörünü en çok ilgilendiren verimlilik konusunun “Çalışan Verimliliği” (employee productivity) olduğunu söyleyebilirim. Perakende insanla başlar insanla biter. Personel verimliliği de tartışmasız firmalardaki en önemli çalışma alanlarından bir tanesi. Mutlu personel verimli çalışıyor, motivasyonu olmayan personel verimsiz çalışıyor, personel motivasyonu müşteri memnuniyetinin en önemli fonksiyonu. Memnun müşteri de firmaya kazanç bırakıyor, dolayısı ile personel motivasyonu, firmanızın endirekt de olsa uzun vadede karlılığını etkileyen önemli kalemlerden bir tanesi. Asıl önemli süreç mevcut insan kaynağı ile en yüksek verimi elde edebilecek mağaza iş ortamlarını oluşturabilmektir.

Tüm organizasyondaki verimlilik kayıplarının nereden gelebileceği (tedarik zincirinde, satışta, pazarlamada, finansta, insan kaynaklarında) saptanır. Her bölümün katılımı önemlidir. Daha sonra oluşturulacak ekipler içinden sorumlular saptanır ve periyodik olarak sorumlular üst yönetime rapor verilir.

Tüm işletmelerde çalışanların verimliliğini artırmak için;

Çok değil, akıllı çalışmayı teşvik edin

Çalışanlarınızın, planlı ve konsantre bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlayarak, işlerin vaktinde bitmesini sağlayacağınız gibi verimliliğin de artmasını sağlarsınız. Akıllı çalışmak, işleri planlayarak, belli zaman dilimlerine ayırmayı gerektirdiği için, çalışanları bu konuda yönlendirmek ve bilgilendirmek sizin göreviniz olacaktır.

Düzenli molalar verin

Çalışanların belli aralıklarla molalar vermesi de gerekiyor. Belirli periyotlarda verilen kısa molalar, stres seviyesini azaltacağı gibi, kişilerin dikkatlerini de toplamasını sağlar.

Küçük hedefler koyun

İş yerindeki verimliliği artırabilmeniz için, çalışanlarınıza küçük hedefler koymalarını söyleyin. Ya da bu hedefleri yönetici olarak siz belirleyin. Haftalık hedefler belirlemek, çalışanlarınızın bu hedefleri tutturmak için daha kararlı bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.

Başarıları ödüllendirin

Çalışanlarınızın tutturduğu hedefleri veya diğer başarıları ödüllendirmek de iş yerindeki verimliliği artırır. Çalışanlar, yaptıkları işin karşılığını maddi ya da manevi bir şekilde aldıklarında işlerine olan bağları daha çok artacaktır. Ödüllendirileceğini bilen çalışanların, işe olan yaklaşımları daha olumlu bir şekilde değişecektir ve bu ortamı onlara sağladığınız zaman iş yerindeki verimliliğinizi de artırmış olursunuz.

İşletmelerde performans ve verimliliğin artırılması için iyi bir zaman yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Değerine paha biçilemeyen zamanı tesadüfler ve şans faktörleri ile yönetmek, büyük ölçüde zaman israfına ve zaman kaybına yol açacağından, modern bir yönetim anlayışıyla zaman yönetilerek optimal verim elde edilmelidir. Bu bağlamda zamanın iyi kullanılmasında etkin faktörlerden olan “zaman etüdü,” “iş etüdü,” ve “hareket etüdü” gibi fonksiyonlar iyi yönetilmelidir. Ayrıca modern yönetim anlayışı içinde yer alan eşgüdüm (koordineli) halinde; İyi bir iletişim ağıyla takım ruhu içinde çalışmak, zamanı optimal bir şekilde değerlendirme fırsatları sağlayacaktır.

Başarının ve verimliliğin en önemli sırlarından biri bence şudur :

“Birşeyleri iyi yapıyorsanız, daha iyi yapın