Skip to content Skip to footer

Gayrimenkul Satışının İncelikleri

Gayrimenkul satışını diğer satışlardan ayıran en önemli özellik ‘projeden satılma’ imkanının olmasıdır. Gayrimenkulde en önemli etkenin projenin yeri olduğu “lokasyon, lokasyon, lokasyon” diyerek vurgulanır. Unutulmamalıdır ki, en iyi lokasyonda kötü proje çok zor, iyi olmayan lokasyonda çok iyi proje kolay satar. İnşaatın kaliteli ve zamanında teslimi çok önemlidir.  Satışa etki eden faktörlerin başında güven gelir. Güveni tesis etmek içinde tüm bilgilerin doğru verilmesi; Taahütlerinde zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi gerekir.

Satış; Pazarlama ve PR faaliyetleri ile potansiyel müşterilere ulaşmak, satış ofisine gelmelerini sağlamak, satış ofisinde projeyi tanıtmak, müşterinin isteklerini anlamak, isteklerine uygun alternatifleri oluşturmak, seçim, satış bedeli ile koşulları üzerinde anlaşmak, sözleşmeyi düzenleyerek karşılıklı imzalamak, ödemeleri takip etmek, müşterinin sorularını, aklına takılanları tatmin edecek şekilde her kademede cevaplandırmak ve projedeki gelişmeleri müşterilere anlatmak şeklindeki işlerin tamamdır. Sözleşmenin imzalanmasıyla işler bitmez, uzun süren bir yolculuk başlamış olur.

Rakip projelerin karşılaştırmalı fiyat düzeyi, ödeme koşulları, kalite ve teknik özellikleri, teslim şekli ve tarihi göz önünde bulundurularak fiyat belirlenir. Satışa başlamadan önce satış koşulları ile fiyatlarını belirlemek ve pazarı test etmek için satış kampanyası yapılabilir. Şirket mevcut müşterilerine ön satışla belli bir süre için liste fiyatlarından indirimli ve tip seçimi önceliği tanıyarak satış yaparsa, resmi satışa ( lansman ) başlarken bir kısım daireler satılmış olarak girilir ve iyi bir başlangıç sağlar. Şirkete güvenen ve projelerinden satın alan müşterilerine ayrıcalık yapılması mevcut müşteri listesinin korunmasını ve şirkete bağlılığını artırır.

Satışın inceliklerini başlıklar altında sıralayacak olursak;

 1. Satışta insan ilişkileri önemli rol oynar, satış temsilcisinin alıcı ile iyi ilişki kurması ve güven vermesi gerekir
 2. Satış bedeli ve ödeme koşullarında aynı dönemde çok farklılık yapmamak gerekir
 3. Satış fiyat listesini günün koşullarına ve piyasaya göre belirlemek projenin başarısında çok önemli rol oynar
 4. Ekonomik nedenlerle piyasa düşerse ve satış fiyatlarını mutlaka düşürmek gerekirse, bu durumda kesinlikle fiyat listeleri sabit tutulur ve indirim artırılır
 5. Zamanımızda gayrimenkul satışı için çok iyi organize olmuş satış firmaları mevcuttur. Onlardan hizmet alınabilir ama ‘en iyi, etkili ve hızlı satış için developer şirketlerin kendi satış ekiplerini de kurmaları gereklidir. Şirketin kendi satış yöneticisi şirketin durumunu tam olarak bilir ve ona göre satışlarda esneklik ve hızlı karar üretir
 6. Emlak komisyoncuları ile ilgili bir politika oluşturmak gerekir. Onları dışarıda bırakmak akılcı olmaz. En basit mantıkla, ne kadar çok satış olursa o kadar başarı olur
 7. Satış temsilcilerinin prim sistemi adil olarak kurulmalı ve uygulanmalıdır
 8. Satıcılar arasında rekabeti desteklemeyi iyi formüle etmek gerekir
 9. Satış ofisi müşterilerin proje ile ilgili kanaatlerinin oluşmasına yön verilebilecek önemli bir vasıtadır, dolayısıyla yeri iyi seçilmelidir
 10. Satış, satış temsilcisinin prezantasyonu ile projenin tanıtımı, müşterinin isteklerinin anlaşılması, uygun tiplerin belirlenmesi ve müşterinin sorularına cevaplarla gelişir
 11. Satış temsilcisi, müşterinin isteğine uygun tipler seçmeli ve beraber değerlendirerek seçim alternatiflerini aza indirmeli
 12. Örnek daire yapmak satışa olumlu etki yapar, tabii ki iyi dekore etmek gerekir. Büyük göstermek için küçültülmüş mobilya kesinlikle kullanılmamalı!
 13. Satış dökümanları; Müşteri bilgi formu, broşür, maket, tanıtım filmi, sosyal medya, daire planları, net-brüt m2’ler, fiyat listesi, ödeme koşulları, teknik şartname, mahal listesi, gayrimenkul satış vaadi ve inşaat sözleşmesi, reklam ve halkla ilişkiler planıdır
 14. İyi satış yapabilmek için satıcıların projeyi önce kendileri beğenmeli
 15. Konuşma neşeli bir hale getirilebilir. İlk tanışmada buzları eritebilir, daha kısa zamanda yakınlık kurulabilir. Yeri geldiğinde fıkra bile anlatılabilir. Bu sayaede düz konuşmada söylenemeyecek şeyler söylenebilir
 16. Prezantasyon yaparken satıcılar müşterinin takip edebileceği hızda konuşmalı
 17. Her projenin ve firmanın bir satış tarzı olur. Bu tarzı oluşturmak ve öğretmek satış yöneticisinin işidir
 18. Satış yönetiminde raporlar ‘gerekli bilgileri kapsamalı, çok detaya inmemelidir
 19. İyi satıcılara destek verilmelidir
 20. Satıcılar bir ekip olmalı, herkes birbirine yardım etmeli
 21. Satış ekibi güvenilir ve dürüst insanlardan oluşmalıdır. Satış yöneticisi / Satıcı arasında da güven ilişkisi çok önemlidir
 22. Satışı bitirmek için yalandan uzak durulmalıdır! Hakikat bir gün bir yerden mutlaka ortaya çıkar!
 23. Satışta iyi organize olmanın yanı sıra azim, kararlılık ve takip önemli rol oynar
 24. Müşterinin bir isteği ile ilgili telefonuna olumsuz cevap verilmesi veya hazır olunmadığı için cevap vermemek en büyük hata olur
 25. Satış belli bir süre sonra ev sahiplerini satıcı olarak kullanarak devam eder. Müşterileri memnun edip projeyi tavsiye etmelerini sağlamak şirket için en etkili reklamı oluşturur
 26. Ev, ofis vb. Gayrimenkul deyince ilk önce proje veya şirket akla gelmeli. Bu bakımdan satış ve pazarlama ekibine çok önemli rol düşer. Tabiki ekibin lideri konumundaki Genel Müdür’e de bu bakımdan büyük görevler düşer. Keza gayrimenkul şirketlerinin ana işlerinden biri ‘satış ve pazarlama’ olduğu için, Genel Müdürün bu yönlerinin çok güçlü olması gerekir!
 27. Satış yönetcisinin satışlarda kıvrak zekasıyla esneklik göstermesi ve pratik çözümler bulması satışın bitmesinde önemli rol oynar
 28. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen müşterilerin kararına saygı gösterilmelidir. Bilhassa medya ile ilişkilerde isimlerin gizliliğine dikkat edilmelidir
 29. Satıcılara eğitim olarak gayrimenkulün SWOT ( Kuvvetli-Zayıf-Fırsat-Tehdit ) analizini yaparak göstermek ve anlamaların sağlamak çok faydalıdır
 30. Satış yöneticisi prezantasyon metni oluşturmalı ve satıcılara öğretmeli
 31. Müşterilere kolay erişebilme sağlanmalıdır
 32. Müşterilerin karakterini değerlendirmek için zaman ayırmalı ve görüşmeyi ona göre ayarlamaya çalışılmalıdır
 33. Müşteri fikirlerine destek  bekler. Müşteriyi çok aceleye getirmemek gerekir, yangından mal kaçırıyor izlenimi endişeye ve kaçmasına sebep olabilir
 34. Müşteri randevusuna geç kalırsa kesinlikle randevusu ileri tariihe atılmamalı
 35. Satış, müşteri ile ilişkiler sıcak olduğu zaman olumlu sonuçlanır, daha sonra tekrar sıcak hale getirmek çok zor olur
 36. Satış görüşmelerinde Satış Yöneticisinin bütün konulara hakim olması, avukat ve mali müşavir desteğine ihtiyacı olmaması gerekir
 37. Sohbet sırasında müşterinin hedefini öğrenmek gerekir: Statü ve imaj, Ev ihtiyacı, Sosyal ihtiyaç ve aidiyet, Yatırım. Bunlardan hangisi için aldığını tespit edince çözüm sunmak kolaylaşır
 38. Satılan malın üstünlükleri listelenmeli ve diğer projeleri kötülemeden basit cümlelerle ikna edici bir şekilde anlatılmalı
 39. Her satıcının elinin altında bir müşteri listesi olmalı
 40. Müşterilerin sorduğu konu bilinmiyorsa, şirkette bir bilene sorup doğru cevap verilmeli
 41. Müşteriler satıcılara güvenmek ister, bu beklentiyi boşa çıkarmamak için en kaliteli servisi, yakınlığı ve doğru bilgiyi vermeli, satıştan sonra da iletişime devam edilmelidir
 42. Satıcılar hedef kitlenin bulunduğu ortamlarda bulunmalı, business network ağları içerisinde yer almalı
 43. Pazar şartlarına göre strateji değiştirmek gerekebilir
 44. Sosyal medyada arkadaşlık faydalı olur. Sağlıklı yaşam, spor, sağlıklı beslenme vb.  Konular müşteri ile yakınlık artırabilir. Ancak müşteriye aşırı saygı, aşırı hizmet ve fazla samimiyet doğru olmaz!
 45. Müşteriyi hiçbir zaman küçümsememek gerekir
 46. Satıcılar çok ve boş konuşmamalı
 47. Müşterinin bütün istedikleri doğru anlaşılmalı, listelenmeli ve bir anlaşmazlık olmaması için teyit edip bu istekleri karşılayan seçenek ortaya konulmalı
 48. Müşterinin evde yaşadığını hayal edebilmesi satın alma isteğini artırır. Ev bitmişse, müşterinin evde yaşadığını, salondan manzaraya baktığını, odaları dekore ettiğini, mobilyaları yerleştirdiğini hayal etmesini sağlamak satış kararını verdirebilir
 49. Haberleşmede sorumluluğu satıcı üstlenmeli
 50. Rakip projeler iyi bilinmeli ve bu projelerin üstünlükleri, zayıf taraftarı çok iyi analiz edilmeli
 51. Satış görüşmesi yaparken anlaşılan hususların karşılıklı doğruluğunu teyit etmek, varsa tereddüt ve itirazları açıklığa kavuşturmak müşterinin içine sinmiş bir karar vermesine yardımcı olur
 52. Satıcıların kaçan satışlarda kendilerine olan güvenlerini tekrar kazanmak ve motivasyonu sağlamak için samimi, objektif ve olumlu bir yaklaşımla satışı incelemeleri ve nerede yanlış yapıldığını analiz etmeleri gerekir
 53. Satıcının kendine uygun ve inandığı kısa, samimi, etkili ve verimli bir teknik geliştirmesi akılcı olur
 54. Satıcılar isim hatırlayıcı sistemler geliştirmeli ve kendini bu konuda eğitmeli
 55. Satış ekibi, gayrimenkulün satışı için gereken tüm bilgileri ( teknik, hukuki, mali, izin vs.) öğrenmek için eğitimden geçirilmeli ve bu eğitimler sık sık tekrarlanmalıdır
 56. Müşterilere verilen sözler mutlaka yazılmalı ve unutulmamalıdır
 57. Satışa, zaman bakımından doğru mevsimde, fiyat ve ödeme koşulları açısından piyasaya uygun ve her şeyin hazır olduğu bir safhada başlanır
 58. Özetle satıcı başarılı olmak için;
 • Dürüst
 • Dinleyici
 • Yaratıcı
 • Sabırlı ve
 • Akıllı olmalı.

“Pazarlama, müşteriyi getirir, satış ekibi işi bitirir.” Tabiki deneyimli satış yöneticilerinin hakkını yememek lazım. Portföylerindeki müşterilere yeni projeyi duyurup, davet etmeleri de satışa olumlu etki yapar. Ülkemizde ev seçimi ve alma kararında kadının rolü çok önemli, bir aile için kararda mutlaka kadını katmak gerekir. Tek taraflı verilen kararların bir safhada bozulduğu çok görülmüştür.

Ülkemizdeki gelişmeye paralel olarak değişen yatırım araçlarına rağmen gayrimenkul yatırımları popülaritesini kaybetmiyor. Geleneksel olarak da devam eden bu dürtü, başımızı sokacak bir ev veya gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir arsa gibi yatırımlar hemen hepimizin zihninde vardır.