Skip to content Skip to footer

Gayrimenkulde Proje Geliştirme ve Planlama

Gayrimenkulde Proje Geliştirme ve Planlama

Gayrimenkul geliştirme projelerinde iki önemli kriter bulunur. Bunlardan ilki projenin yapılacağı alanda maksimum faydayı elde edecek bir proje geliştirmek; İkincisi ise projenin satışı ile doğrudan ilişkili olarak projenin konseptinin geliştirilmesidir. Milyon dolarlık ciroları olan konut projelerine başlamadan önce cironun yanında oldukça küçük bir meblağa mal olacak olan pazar araştırmasının mutlaka yapılması gerekir.

Herhangi bir gayrimenkul proje geliştirme sürecinin başarıya ulaşması için doğru planlama aşamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir gayrimenkul projesini sıfırdan hazırlarken dikkate alınan planlama aşamaları, mevcut bir projenin geliştirilmesi için de aynı şekilde uygulanmaktadır. Süreç içerisinde yer alan proje geliştirme ve planlama adımlarının her biri, titizlikle uygulanmalı ve her aşama kontrole tabi tutulmalıdır. Gayrimenkul sektöründe planlama süreçlerinde yapılan en ufak bir hata dahi projenin, beklenenin aksine verimsiz sonuçlanmasına yol açabilir. Bu nedenle, proje geliştirme ve planlama aşamaları, belirli periyotlarla geriye dönülerek tekrar kontrol edilmelidir. Gayrimenkul sektöründe başarılı bir projenin hazırlanması pek çok aşamanın özveri ile tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Projenin mevcut yapısına göre proje basamakları değişiklik gösterebilmektedir. Projenin getirisi, karlılık durumu, maliyetler ve diğer tüm gerekli unsurlar gayrimenkul proje geliştirme ve planlama aşamalarıyla tespit edilmektedir.

Doğru analizlerle birlikte elde edilen sonuçlar projelerin verimliliğini arttıracaktır. Arsa verimliliği ile konsept verimliliği arasında iyi bir denge kurmak gerekir. Projenin farklı ve yenilikçi bir yaşam konsepti sunuyor olması satın alma düşüncesinde büyük önem taşır. Yaşam alanı konseptini herhangi bir tarihi bölge, şehir ile birleştirmek, doğanın gücünü ön plana çıkarmak veya insanların gerçekten ilgisini çekebilecek detaylar ile konsepti geliştirmek önemlidir. Gayrimenkul geliştirme projelerinde önemli olan satılabilirliği yüksek bir proje geliştirme olduğundan hedef kitleyi de incelemek gerekir. Hedef kitle belirlendikten sonra yapılacak olan incelemelerde kitlenin ihtiyaçlarının neler olduğu, nasıl bir yerde yaşamak istedikleri, ne tür konutlar tercih ettikleri ve ödeme güçlerinin nasıl olduğu sorularının cevapları bulunur.

Son yıllarda içinde ticari alanların, AVM’lerin olduğu karma projelere ilgi giderek artıyor. Çünkü aynı ortamda ofis, rezidans ve otel gibi fonksiyonların bulunması proje sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Aslında eskinin “mahalle kültürünün” modernize edilmiş, kullanışlı ve sıkıştırılmış modeli karma projelerde yerini alıyor. Eskiden de mahallede evden çıktığınızda esnaftan alışveriş yapar, her aradığınızı kısa bir sürede elinizin altında bulabilirdiniz. Karma projelerde de projenin içinde küçük bir mahalle kültürünü yaşama, farklı fonksiyonlardan kısa sürede bir arada yararlanma avantajı sunulur. Karma proje içinde yer alan AVM, projenin genel konsepti ile uyumlu olmalı.

Müşterilerin, gayrimenkul satın alma ile ilgili olarak neler beklediğini doğru tespit etmek, başarılı projelerin tasarımı için gereklidir. Yeni tasarlanan bir proje, müşterilerin sahip olmak istedikleri gayrimenkulün özelliklerini tam anlamıyla karşılamalıdır. Bunu yakalamak içinse, müşteri beklentilerine yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

Gayrimenkul sektöründe arz ve talep dengesini yakalamak önemlidir. Bir taşınmazın en optimal değerde arz-talep fiyat dengesine ulaşması için doğru alıcı ve satıcıların piyasada buluşması gerekmektedir. Sonuç olarak; proje geliştirme sürecinde piyasa beklentileri her zaman için dikkate alınmalıdır. Piyasa beklentilerini göz ardı eden projelerin kalıcı olmayacağı açıktır. Gayrimenkul geliştirme projelerinde, satın alma gücünü zorlamayacak konseptlerin mutlaka en verimli ve ilgi çekici şekillerde sunulması projeye değer katacaktır.