Skip to content Skip to footer

Spor Sponsorluğu Yönetimi

Sponsorluk ile reklam sürekli karşılaştırılan kavramlardır. Fakat reklamın amacı tamamıyla satışa yöneliktir. Sponsorluğun ise satıştan çok hedef kitlenin tutum ve davranış değişikliğine yöneliktir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kamuoyu artık topluma katkıda bulunan şirketlere daha çok itibar ediyor ve bu tercihi tüketime de yansıtarak satışları artırıyor. Dünyada en yoğun olarak yapılan sponsorluklar ‘spor, müzik, kültür-sanat, eğitim, sağlık’ konularını içeriyor.

Sponsor olduğunuz kulüplerle iletişim ve sinerji oluşturacak projeler geliştirmek çok önemlidir. Bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve bütçeyi doğru kullanarak geniş kitlelere ulaşmak önemli.

Spor sponsorluğunun gelişimine bakıldığında oldukça büyük bir gelişim gösterdiği görülebilir. Bu gelişmenin en büyük kanıtı spor sponsorluğuna yatırılan para hacimlerindeki artıştır. Pazarlama açısından sponsorluğun ‘yeni ürünü tanıtmak, ürünü desteklemek, ürünün piyasaya yerleşmesini sağlamak, satışlarda artış…’ gibi amaçları vardır.

Kuruluşların sponsorluktan beklentisi;

-Kurum kimliğini yerleştirmek,

-Farkındalık yaratmak,

-İmajı güçlendirme veya değiştirmek,

-Halk tarafından kabulu sağlamak ve iyi niyet geliştirmek,

-Kurum kültürünü geliştirmek,

-Marka imajını güçlendirmek,

-Kurumsal itibarı artırmak,

Ve topluma katkı sağlamaktır.

Spor sponsorluğu ise; 

Son yıllarda futbolun yarattığı en önemli gelirlerden birisi ticari gelirler içinde yer alan sponsorluk geliridir. Küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkan bu durum sponsorların futbola olan ilgilerini daha da artırmıştır. Bu kapsamda ulusal sponsorların yanısıra, uluslararası (küresel) markalar da futbola önemli tutarda kaynak aktarmaya başladılar.

Sponsorluk gelirlerinin bir kulübe ya da bir lige akması genel olarak:
1.Kulübün ( ligin ) marka değerine,
2.Sportif performansına,
3.İzlenirliliğine,
4.Ekonomik ve finansal yapısına,
5.Sosyal Medyadaki Etkinliğine bağlıdır.

  • Spor sponsorluğuna birkaç örnek verecek olursak:

✔️ İsim Sponsorluğu

İsim sponsorlukları, sponsor olunan projeye kurumun adının eklenmesi ile gerçekleşen sponsorluk türüdür. Genellikle büyük çaplı ve uzun süreli anlaşmalar ile gerçekleşir. Spor kulüplerinin stadyumları, spor kulüplerinin isimleri veya etkinlik ismi önünde daha sıklıkla kullanılmaktadır. İsim sponsorlukları bir nevi ana sponsorluk görevi görmektedir. Projenin en önemli sponsorudur.

Her iletişim çalışması gibi “isim sponsorluğu’da halkla ilişkiler çalışması olduğundan”

isim sponsorluğunun da finansal getirisinin yanında hem kamuoyuna hem de taraftarlara nasıl bir mesaj ileteceği detaylı olarak araştırılmalı ve sponsorun taraftarlar üzerindeki sponsor marka algısı da çok iyi ölçülerek, sürecin taraftarlarla iletişimi buna göre planlanmalı ve sponsorluk hakkında taraftarda istenen kabul ve/veya rıza bu şekilde oluşturulmaya çalışılmalıdır.

İnsanların aklına ilk gelen şey “görünürlüğün” maksimize edilmesi oluyor. Gazetelerde, televizyonlarda vs. hep kurum ismi ile anılması çok yararlı. Oysaki görünürlük pazarlama hedefi değil sadece bir araçtır. İsim sponsorluklarında asıl amaç insanların algısını ve davranışlarını değiştirmek olmalıdır.

✔️ Stat İsmi Sponsorluğu 

Stadyum sponsorluklarında çok sayıda yaratıcı, bütünsel, kaliteli ve deneyimleme fırsatları bulunuyor. Sadece sosyal medya ve reklam mecralarında sponsorluğu duyurmak yeterli değildir. Bütünsellik için müşteri/taraftar odaklı yaklaşım sergilemek ve onları da işin içine dahil etmek gereklidir. Uygulama sırasında takımı da doğru kullanabilmek sponsorluğa fayda sağlar.

Sponsorun asıl görevi taraftarın maç deneyimini artırmak, daha kolay, daha uygun, daha heyecanlı olmasını sağlamaktır. Gençlerle, çocuklarla, kadınlarla ve erkeklerle bir olmak, onların sevinçlerinde, üzüntülerinde aynı duyguyu paylaşmak ve onların inancına ortak olmaktır. Eğer bir kurum taraftarı ön planda tutarsa, logo görüntülenmesine kıyasla çok daha başarılı olur. Diğer yandan rakip kulüplerin taraftarlarına antipatik görünecek aktivitelerden kaçınmak lazım.

Stadyum isim sponsorluklarının çok iyi bir pazarlama fırsatı olduğu ve doğru değerlendirildiğinde olumlu dönüşler sağladığı bir gerçek. Hatta isim sponsorluğunu gerçekleştiren kurumların borsadaki değeri her zaman hızlıca artmıştır. Özellikle takımların o stadyumda oynadığı maçları kazandıklarında artması, yenildiklerinde düşmesi söz konusudur. Yani kurumların, sponsor olacağı takımların kalitesine göre de bir tercihte bulunduklarını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra gerçek zamanlı pazarlama faaliyetlerini uygulayanların daha çok kazandığını söyleyebiliriz. Sponsorluk bedellerinin görece yüksek olması ise kurumları düşündürebilir.

Günümüz pazarlama iletişiminin etkisiyle spor, pazarlamayı ve stratejilerini kullanır hale gelmiştir. Sporu iletişim stratejisinde düşünmeyen, spor ürününün özelliklerini kavramayan markalar rekabetçi avantaj elde edememektedir. Spor hedef kitleye doğrudan ve etkili şekilde ulaşmada inanılmaz avantajlar sunmaktadır. Bu önem doğrultusunda bu çalışma geleneksel pazarlamadan spor pazarlamasını geçişin aşamalarını, önemini, markalara sağladığı avantajları incelemektedir.

Hangi ülkede olursa olsun, spor organizasyonlarını izleyebilme imkanına sahip olan tületiciler takımların ve sporcuların ürünlerini gururla taşıyabilmektedir. Sporun aynı zamanda ürün olma özelliği, her zaman medya içerisinde kendisine yer bulmasını sağlayacaktır. Tüm bu nedenlerle, spor sponsorluğu dönüşüm olarak işletmelere fayda maliyet açısından büyük avantaj sağlaması için ‘spor sponsorluğu yönetimi’ nin başarısı önemlidir.