İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Eğitimlerinin Yasal Mevzuat Açısından Önemi

24 Mayıs 2010 Pazartesi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 07.04.2004 tarihli Resmi Gazetede 25426 sayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile, dünyada birçok perakende sektörü firmalarda uygulanmakta olan uygulama Türkiyede de yerel ve ulusal marketlerde, depolarında ve genel müdürlüklerde çalışan tüm personeli kapsamaktadır.Bu Yönetmelik, 10.6.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu Madde 77 kapsamında işverenler tarafından zorunlu hale gelmiştir.

İşverenin yükümlülükleri nelerdir?İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek durumundadırlar.Eğitimin amacıİşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.Eğitim programının konularıÇalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir:a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,j) Uyarı işaretleri,k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,l) Temizlik ve düzen,m) Yangın olayı ve yangından korunma,n) Termal konfor şartları,o) Ergonomi,p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,r) İlk yardım, kurtarma.Eğitime katılacakların seçimiİşyerinde çalışan her bir işçinin görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması gerekmektedir. Bireysel seviye analizi yapılarak işçinin eğitim öncesi seviyesi ve alması gereken eğitimler tespit edilir.Belgelendirme ve düzenlenecek belgeler nasıl saklanmalıdır?İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri