Skip to content Skip to footer

Aşağıdakilerden hangisi daha az önemli?

Başlığı oluşturan soruya geçmeden biraz eskilere gitmek istiyorum. “ Ekonominin lokomotifi zincir mağazalar olacak. Günümüzde ölçek ekonomisi ile maliyetlerini düşüren zincir mağazalar, yoğun rekabet ortamında bir adım öne geçiyor. Zincir mağazaların satın…

Fiyat artışları etkisinde alan verimliliği

Sürekli artan maliyetler. Buna paralel yükselen fiyatlar. Azalan karlılık. Klasikleşen bir girizgâh oldu bu. Oysa organize perakendeye FMCG kanalı açısından baktığımızda, alan yönetimi uzun yıllardır başarıyla uygulanıyor. Her geçen yıl daha…

Perakende de neler değişti? Neler değişecek?

“Belirli dönemlerde organize perakende ve organize olmayan perakende tartışıldı. Daha sonraları bu tanıma, yerel ve ulusal perakende kavramları eklendi bir anlamda. Tanımlarla çok fazla uğraşmamak daha iyi, bu gün herkes…

4 P üzerine çeşitlemeler

Pazarlamada 4 P çıkalı uzun zaman geçti. Ancak halen geçerliliğini koruyor. Yıllar içinde P’lerin sayısı arttı. 7’lere, 21’lere hatta 27’lere ulaştı. 4 C ile tanıştık. Pazarlama için önemli tanımların birinde ‘…

2023’e doğru perakende sektörüne kısa bir bakış

Perakende sektöründe özellikle de gıda perakendeciliğinde artan fiyatlar gündemdeki yerini koruyor. Ben aslında sektörün diğer gelişmelerinden bahsetmek istiyorum. Önce işin e – ticaret boyutundaki gelişmeleri ile başlamak istiyorum. “ Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret…