Skip to content Skip to footer

PL IFF

PL: Private Label IFF: Identtification Friend or Foe – Dost veya Düşman Tanıma Sistemi IFF sistemi; bir nesnenin veya varlığın dost mu yoksa düşman mı olduğunu belirlemek için kullanılan bir sistemdir. Doğallıkla…

Dezavantajı avantaja çevirmek

Bir tarafta müşteriler ve onlara satılan ürünler. Diğer bir tarafta bunları satan işletmeler ve çalışanları. Bu süreç her ne kadar iyi planlansa da her zaman öyle olmuyor veya istendiği gibi sonuçlanmıyor. Bazen küçük…

Farklıklar ve rekabet

Perakende sektörü, birden yükselen enflasyonun etkisiyle, daha çok gündemde olan fiyat artışları ve fahiş fiyat sarmalında yol alıyor. İş sürekli zorlaşıyor! E o zaman ‘kapatıp gidelim mi?’ İş devam ediyor, etmeli de.…

Başarı ve başarısızlık üzerine düşünceler

Bazı başarı öyküleri vardır. Onları herkes okur, duyar, anlatır ve ders çıkarır. Bazıları da gene önemli başarıları içerir ama beklenen etkiyi göstermez. Ne için başarılmıştır? Herkes konuşsun veya ders çıkarsın diye mi? Yoksa başarılması…

Müşteriler, mağazalar ve seçim

Bir AVM’ ye, markete gelen yüzlerce alışverişçi ve seçilmeyi bekleyen yüzlerce, binlerce ürün. Tüm bunlar çeşitli metrekarelerde ve formatlarda yer alan mağazalarda her gün görülen ve yaşanan örnekler. Evet, mağazayı…

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Birçok firma eleman arıyor. Birçok kişi de iş arıyor. İşsizlik oranı oldukça yüksek, hatırı sayılır bir oranda da istihdam edilecek kişi arayışı var. Peki, sorun nerede? (1)“3,3 Türkiye’deki sonuçlara genel bakış Türkiye’de çalışma hayatındaki…

Pazar günü kapanma neleri çözer?

Uzun süredir beklemede olan bu konu tekrar gündeme geldi. Marketlerin pazar günü kapanması. Perakende Yasasındaki beklenen güncelleme ile ilgili paydaşların görüşleri uzun süredir dile getiriliyordu. Yerel zincirler başından beri yasanın bu maddesine sıcak…

Kategori Yönetimi ile ‘VALS’ 2

Kategori Yönetiminde ‘VALS’ devam ediyor. Önce kısaca yeniden anımsayalım; ‘‘ VALS (values and lifestyles) Değerler ve yaşam tarzları. Tüketicilerin değerlerine ve yaşam tarzlarına dayanan piyasa bilgisi. Tüketicileri üç gruba ayıran VALS…

Aidiyet ve mağazacılık

Perakendecilikte önemli temellerden biride insan kaynaklarıdır. Perakende sektöründe insan kaynakları politikalarının doğru kullanımı ve etkisi konusunda genelde herkes uzlaşmıştır. Daha öncede yazdığım gibi; bu uzlaşı sadece konuya yaklaşım, verilen önem…

Merchandising etkisi

Temel olarak bilimsel bir konu. Deneyim ve birikim gerektiriyor. Bu nedenle yetenek ve bir o kadar da yaratıcılık istiyor. Bütçe gereksinimi var. Bu işi yapacak kişilere ve/veya firmalara da ihtiyaç var. Bu bir etki. Çünkü…

Giderek gelişen franchise

Giderek artan sayılar. Bazen farklı bazen de benzeş yöntemler. Yeni fikirler. Denetimler, denetlenenler, denetleyemeyenler ve denetlenemeyenler. Kendini denetleyemeyenler ancak isim hakkı vermek isteyenler. Bu işi ciddi şartlarda verenler ile kitabına göre uygulayanları ayırmak gerek. Franchise (1) …

Aşağıdakilerden hangisi daha az önemli?

Başlığı oluşturan soruya geçmeden biraz eskilere gitmek istiyorum. “ Ekonominin lokomotifi zincir mağazalar olacak. Günümüzde ölçek ekonomisi ile maliyetlerini düşüren zincir mağazalar, yoğun rekabet ortamında bir adım öne geçiyor. Zincir mağazaların satın…

Fiyat artışları etkisinde alan verimliliği

Sürekli artan maliyetler. Buna paralel yükselen fiyatlar. Azalan karlılık. Klasikleşen bir girizgâh oldu bu. Oysa organize perakendeye FMCG kanalı açısından baktığımızda, alan yönetimi uzun yıllardır başarıyla uygulanıyor. Her geçen yıl daha…

Perakende de neler değişti? Neler değişecek?

“Belirli dönemlerde organize perakende ve organize olmayan perakende tartışıldı. Daha sonraları bu tanıma, yerel ve ulusal perakende kavramları eklendi bir anlamda. Tanımlarla çok fazla uğraşmamak daha iyi, bu gün herkes…

4 P üzerine çeşitlemeler

Pazarlamada 4 P çıkalı uzun zaman geçti. Ancak halen geçerliliğini koruyor. Yıllar içinde P’lerin sayısı arttı. 7’lere, 21’lere hatta 27’lere ulaştı. 4 C ile tanıştık. Pazarlama için önemli tanımların birinde ‘…

2023’e doğru perakende sektörüne kısa bir bakış

Perakende sektöründe özellikle de gıda perakendeciliğinde artan fiyatlar gündemdeki yerini koruyor. Ben aslında sektörün diğer gelişmelerinden bahsetmek istiyorum. Önce işin e – ticaret boyutundaki gelişmeleri ile başlamak istiyorum. “ Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret…