Perakende Birlikte Güçlenir

14 Nisan 2009 Salı

Tüketimle üretim arasındaki en önemli kavşaklardan biri olan perakende, kavranan önemiyle birlikte organize olmaya başladı. Tomurcukken filizlenen derneklerle tanıştı Türkiye. Sektörün gelişimine katkıda bulunan bu dernekler, hangi amaçlarla kuruldu? Misyonları, vizyonları ne? Hep birlikte bakalım

perakende-birlikte-guclenir
Özlem ElgünTürkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)Türkiye'nin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren perakendeciler, kurulmuş olan perakende derneklerinin de katılımıyla, 01 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da toplanarak, güç ve amaç birliği gayesiyle ortak bir platformda hareket etmeyi kararlaştırdı. 5 Nisan 2006 tarihinde Ankara'da gerçekleşen, Sanayi Bakanının da katıldığı, Türkiye'nin her köşesinden gelen 250 perakendeci ile sektörün lider aktörleri arasında yapılan ikinci toplantıda, önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Federasyon oluşumunun temelleri atıldı. 11 Mayıs 2006 tarihinde Bursa Uludağ'da yapılan ve tüm perakendeci derneklerinin katılımı ile hayata geçirilen zirvede, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun kurulması kararı alındı. Makromarketler Yönetim Kurulu Başkanı ve PERDER İstişare Kurulu Başkanı Şeref Songör, oy birliği ile federasyonun kurucu başkanlığına seçildi. Perakendeciler Federasyonu oluşum sürecini tamamladığında; tüm Türkiye'de 330 markasıyla, yaklaşık 5 bin mağaza ve 55 bini aşkın çalışanı ile Türkiyenin en etkin ticari sivil toplum kuruluşu kimliğine kavuşacak. Tüketici haklarına, sosyal hukuk devleti anlayışına, milli ve manevi değerlere sahip çıkan Perakendeciler Federasyonu; ülke çıkarlarını perakendede çalışanların ve onların bağlı bulunduğu kurumların hak ve menfaatlerini korumayı, geliştirmeyi kendisine amaç edindi.Üye sayısı: 192TPF Başkanı Şeref Songör Perakendede örgütlenme, tüm dünyada perakendeciliğin çeşitlenmesiyle birlikte başladı. ABD ve diğer ülkelerde 1960-1970lerde perakendeye verilen önem neticesinde, örgütlenme de gelişmiş. Bizim ülkemizde ise 90lı yıllarda perakendeciliğin organize olma çabaları, arkasından birtakım örgütlenme çalışmaları ufak ufak hareketlenmeye başladıysa da 2000li yıllardan itibaren daha ciddi bir şekilde ele alınmış. Bugün Türkiyede, perakende sektöründe beş önemli dernek var. Bunlardan biri de PERDER. PERDERin de 2001 yılıyla birlikte başlayan, 2006da federasyonlaşarak devam eden bir çalışma süreci var. Bu süreç içerisinde PERDER, özellikle yerli perakendeciliğin gelişmesi adına çok önemli çalışmalar kaydetti. Şu anda yasal düzenlemeler gibi çalışmalara ihtiyaç olsa da, maalesef yapılamıyor. Böyle zamanlarda bu tarzdaki örgütlenme çalışmalarına çok ciddi ihtiyaç var. Hem lobicilik yapmak, beraberinde altyapı oluşturmak adına hem de sektörün görüşlerini yasa yapıcıya aktarma anlamında önemli görevleri söz konusu. Bu bakımdan perakendede örgütlenme, olmazsa olmaz bir uygulama. Federasyon olarak, tüm perakende sektörünün örgütlenmesini tamamlaması, taleplerin, ihtiyaçların tespit edilerek bu ihtiyaçların giderilmesi, perakendeciliğin gelişmesi, daha örgütlü, daha kalıcı bir sektör olması konusunda çabalarımız devam ediyor. Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) 1994 yılında AVMler, mağaza zincirleri ve bağlı sektörlerin ekonomi ve toplum içindeki rolünü vurgulamak ve geliştirmek amacıyla kuruldu. Sektörü ve hizmet kalitesini uluslararası standartlara çıkarmak, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak sektörün dünya çapında temsil edilmesine ve Türkiye'deki yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmak, derneğin diğer amaçları arasında. AMPD'nin, kendi alanında lider konumda olan kişi ve kuruluşlardan oluşan dinamik bir üye yapısı var. AVMler ve perakendeciler arasında ortak bir platform oluşturarak işbirliği olanaklarının geliştirilmesi, sektörle ilgili bilimsel araştırmaların desteklenmesi, doğru kaynaklardan sektörel bilgilere ulaşılması, bu bilgilerin derlenmesi ve paylaşılması, üniversite-özel sektör işbirliğinin temini ve çeşitli eğitim programları düzenlenmesi, sektörel yayınlar, eğitim kitapları, araştırma raporları, konferans ve seminerler aracılığı ile üyelerin ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verilmesi, derneğin yürüttüğü etkinlik ve çalışmalar arasında sayılabilir. Yönetim kurulu üyeleri, alışveriş merkezleri çalışma gurubu, bölümlü ve zincir mağazalar çalışma gurubu ve gıda perakendeciliği çalışma gurubu olarak 3 ana birimde çalışmalarını sürdürüyor.Üye sayısı: 354Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD)Son dönemde AVMlerde kiraların yüksekliği ve kepenk kapatma gibi konuların yaygınlıkla gündeme getirilmesi ve kamuoyuna yanlış bilgi aktarımı nedeniyle geçen 6 yılda yaratılan imajın zedelenmemesi için örgütlenme ihtiyacı duyan AVM yatırımcıları tarafından kuruldu. Vizyonu ise AVMlerin, tüketicilere keyifli alışveriş imkanı veren, perakende sektörüne katma değer yaratan, kent ile bütünleşen ve dünya standartlarında mekanlar olmasını sağlamak. Misyonu da bu vizyon kapsamında perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortakları ile birlikte sektörün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak. AVM sektörüne sorumlu liderlik yapmak, standardizasyon (genel giderler, terminoloji), eğitim (yönetim, promosyon), verimlilik ve yönetim ödülleri, endeks (ciro ve ziyaretçi sayısı), perakende sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, metrekare satış verimliliği, promosyon, mağaza müdürü ödülleri, AVM bazında mağazalara eğitim (satış müdürü, merchandising, promosyon...), yeni ve başarılı perakendecileri teşvik, sektörü çeşitli platformlarda temsil etmek, ulusal ve uluslararası sektörel meslek örgütleri ve kamu ile işbirliği, sektörel araştırmalar ve mevzuat çalışmalarına katkı, başlıca hedefleri arasında gösterilebilir.AYD üyeleri arasında Acteum, Corio Türkiye, ECE Türkiye, Eria Gayrimenkul, Foruminvest, Metro, AVM/MFI Partners, Multi Turkmall, Redevco, Retfund Gayrimenkul, Taurus Eurasia, Tulpian gibi yabancı kurumların yanısıra, Eczacıbaşı, Dati, Doğuş, Eroğlu, Fiba Holding, Gül İnşaat, Gordion, İş GYO, Krea, Sinpaş Yatırım, Tahincioğlu, Tepe Emlak ve Zorlu Gayrimenkul gibi yerli kurumlar bulunuyor. Akmerkez, MetroCity, Nautilus, Kanyon, Capacity, Palladium, Galleria, Neonun yanısıra Carrefour, Forum, M1, Real, Migros Alışveriş Merkezleri, AYD üyelerinin yatırımcısı veya yöneticisi olduğu 55 AVM içerisinde yer alıyor. Üye sayısı: 25AYD Başkanı Hakan KodalPerakende sektöründe örgütlenme, sorunların çözümünden başka, sektörün sağlıklı gelişimi açısından sektöre vizyon getirmek adına da çok önemli. Ticari kuruluşlar, göreceli olarak daha bireysel ve kısa vadeli hedeflere yönelirken, meslek örgütlerinin daha bütüne yönelik, objektif ve orta/uzun vadeli projeler üretmesi gerekli. Özellikle AVM ve perakende sektörünün aynı geminin içerisinde yer aldığını düşünürsek, meslek örgütlerinin ticari pazarlıklarda yer almaması, yapıcı politikalar izlemesi ve olumlu örnekleri ön plana çıkararak teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hızlı büyüme ve ekonomik daralma ile birlikte, sektörün yapısal sorunları da daha fazla hissediliyor. Perakende sektörünün sık sık dile getirdiği kira sorununun, bireysel örnekler dışında genelde geçici olduğu gerçeği ile tedarikçilerin finansmanı, kredi kartları, lojistik, bayilik teşkilatı, marjlar, sermaye sorunları kadar, IK, ürün geliştirme, outlet/altmarkalar gibi temel problemleri de tartışmalı ve bunlara yönelik çözümler üretmeliyiz. AYD bu kapsamda, çok kısa bir sürede AVM endeksi, eğitim paketleri, data bank, sektör konferansı projelerini hayata geçirdi. Önümüzdeki dönem için planlanan IK ve eğitim, objektif bilgi ve araştırmalar, denetim, seminer ve kampanyalar, diğer meslek örgütleri ile işbirliği alanlarını oluşturuyor.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Eylül 2001'de, başta hazır giyim olmak üzere, perakende sektöründen firmaların katılımıyla kuruldu. İletişim, optik, mobilya, ayakkabı, küçük mutfak ürünleri, kozmetik, aksesuar, ev tekstili ve dekorasyonu, çok katlı mağazacılık gibi alanlardan firmalar ile üyelerinin sektörel dağılımını çeşitlendiren BMD, Türkiye'nin en tanınmış, marka değeri en yüksek kurumlarını bünyesinde barındırıyor. Yurtiçi ve yurtdışı sektörel bilgi paylaşımı ve sektörün gelişimine destek olmak amacıyla oluşturulan BMD, 2001'deki kriz sırasında kurulduğu için öncelikli amaçlarından biri, krizin Türk markaları üzerindeki etkisini en aza indirmekti. Krizin etkilerinin azalmaya başlamasıyla beraber, dernek de markalaşma konusuna daha fazla eğilme olanağı buldu. Bugün Türkiye'de perakende sektörüyle ilgili markalaşma çalışmalarında, ilgili devlet kurumları, özel kuruluşlar ve akademik çevrelerce muhatap kabul ediliyor.Derneğin vizyonu; Türkiye'de dünya standartlarında mağazacılık yapılmasını sağlamak, ülkemiz markalarının dünyaya açılarak uluslararası marka olmasını sağlamak.BMD, vizyonu doğrultusunda perakendeciler, tüketiciler, AVMler, üreticiler, tedarikçiler, ülkenin bütünü, devlet ve dünyadaki oluşumlar ekseninde kendini konumlandırarak çalışmalarını yürütüyor. Derneğin genel anlamda çalışma konuları ise şunlar: Perakendeciliğin standartlarının belirlenmesi, bu standartlar doğrultusunda tüketici ve perakendecilerin eğitilmesi, tüm sektör kuruluşları arasında iş birliği yapılması, sektörün ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi, sektörün insan kaynakları ve eğitim konularına çözümler getirilmesi, ülkede istihdamın ve iş gücü kalitesinin artırılması, ülkemiz markalarının dünya markası olmaları yolunda desteklenmesi, cadde ve AVM perakendeciliği dengesinin doğru kurulması, kayıtlı ekonominin geliştirilmesi.Üye sayısı: 140BMD Başkanı Ekrem AkyiğitÖrgütlenme konusu, perakende sektöründe bilgi paylaşımı ve gelişime destek olması açısından büyük önem taşıyor. Günümüzde sektörel örgütlenmelerin ortaya çıkmasındaki en önemli faktörün, öncelikle kamu ile ilişkilerin yürütülmesinde sektörün yasal bir temsil kimliği kazanması gerekliliği olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiyede, perakende sektörüyle ilgili markalaşma çalışmalarında BMD; ilgili devlet kurumları, özel kuruluşlar ve akademik çevrelerce muhatap kabul ediliyor. Sektörel örgütlenme, uluslararası pazarda gerçekleştirilen açılım sürecinde, dünyada ve Türkiyede yaşanan gelişme ve yatırımları kolaylıkla gerçekleştirme ihtiyacına fırsat veriyor. Örgütlenme ile ekonomik koşullar ve yaşanan dönemsel olumsuzluklar karşısında alınacak zararlar hafifletilebiliyor. Ortak oluşumlar ile alınan kararlar, bireysel hareketlerin getireceği olumsuzlukları önleyebiliyor. Sektörel örgütlenmenin önemi çerçevesinde değerlendirecek olursak, BMD; perakende sektörünün gelişim ve ilerlemesini, hizmet ve perakende sektörü temsilcileri ve sanayicileri arasında sosyal dayanışmanın temin edilmesini, bu sektördeki görev alanlarının daha iyi koşullar içerisinde çalışmasını ve tüm haklarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesini amaçlıyor.Tescilli Markalar Derneği (TMD)Tescilli Markalar Derneği (TMD), Türkiyede ünlü markaların temsilcileri tarafından oluşturuldu. Derneğin amacı; siyasi bir gaye gütmeksizin, tescilli marka sahipleri ve Türkiye yetkilileri arasındaki sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, marka sahip ve yetkililerinin daha iyi koşullar içerisinde çalışmalarını sağlamak, marka haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, hakları savunmak, ilgililer arasında gerekli dayanışmayı tesis etmek ve bu yönde çalışmalar yapmak şeklinde özetlenebilir. Üye sayısı: 100TMD Başkanı Vehbi Kahveci Tescilli Markalar Derneği (TMD), 2000li yılların başlarında dayanışma ihtiyaçlarının had safhaya vardığı bir dönemde, öncü müteşebbislerin bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Çünkü bir sivil toplum örgütüne ihtiyaç vardı; perakende sektörü artık kurumsal AVMlerle karşı karşıyaydı, Türkiye küresel pazarın parçası oluyordu, hukuk sistemi evrensel kurallara göre belirleniyordu, bilgi paylaşımı önem arz ediyordu. Ayrıca ticari rekabet, bozuk kapitalizmin kuralları içinde acımasızlığını tüm kurumları ile ortaya koyuyordu ve müteşebbislerin büyüme, pazardaki paylarını artırma istekleri vardı.Bu ortam, belli ortak hedeflerde bir araya gelmek, sivil toplum örgütü olarak AB normlarında piyasada belirleyici olmak isteği ile yapıyı oluşturdu. Amaç; küresel hırsızlık ve illegal yapılanmaların kaynağı olan taklitçiliğe karşı aktivite ve bilgi paylaşımı alarak bir arada olmak, pazarlama teknikleri konusunda karşı bilgi paylaşmak ve birlikte hareket etmek, oluşmakta olan yeni kanunlaşma ile ithalat- ihracat uygulamalarındaki problemleri birlikte çözmek ve belirleyici olmak şeklinde belirlendi.Tüm bu çalışmaların yapılacağı ortakların kural olarak taklidi onaylamaması, kendisinin taklitçi kayıtlarında yer almaması, yabancı markanın distribütörü, temsilcisi ya da yetkilisi olması ve sektörde saygın geçmişe sahip olması gerekiyordu. Bu hedeflerle 100 civarında marka bir araya gelerek, TMDyi oluşturdu. TMD bugüne kadar yaptığı çalışmalarla dünyada ve Türkiyede hak ettiği yeri aldı, diğer çalışmalarda da başvuru kaynağı olabilme başarısını gösterdi. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda birçok eğitim çalışması, sempozyum, panel düzenledi. İlgili kurumlarla işbirliği çalışmaları yaptı, üyelerinin sektördeki sorunları ile ilgili gerekli girişimlerde bulundu ve derneğe mensup kişi-kuruluşların, mensup olmaktan ötürü ayrıcalık yaşamasına vesile oldu. Bundan sonraki çalışmalarımız da hukukun elverdiği ölçüde aynı titizlikle devam edecek.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri