Perakendede İnovasyon

25 Ocak 2008 Cuma

Ticari kazanç sağlayan ya da işletmeye ekonomik değer kazandıran bir yeniliğin yapılması anlamında kullanılan İnovasyon, son birkaç yıldır iş hayatının gündemindeki önemli kavramlardan biri olmuştur

. Rekabetçi sektörlerde başarılı olmanın ve öne geçmenin temel koşulu durumuna gelen İnovasyon, çok iyi yönetilmesi gereken kritik bir iş sürecidir.Başlangıçta, yalnızca ürünlerdeki ve üretim süreçlerindeki yeniliklere özgü bir kavram olarak algılanan İnovasyon günümüzde iş yaşamının hemen tüm boyutlarında kendini göstermektedir. Sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü amaçlayan işletmeler, yönetimde, pazarlamada, finansman tekniklerinde, insan kaynakları yönetiminde yenilikçi yaklaşımları kaçınılmaz görmektedirler. Rekabetin fiyat ve kalite ekseni üzerinde gidebileceği yerler sınırlıdır. Fiyat rekabeti tüm taraflar için yıkıcı etkileri olan bir sürece kolaylıkla dönüşebilmektedir. Kaldı ki günümüzde Çin ve Hindistan gibi ölçek ekonomisinden olağan üstü yararlanan ülkelerdeki firmalarla ve benzer avantajlara sahip çok uluslu perakende zincirleriyle maliyet-fiyat anlamında rekabet etme şansı bulunmamaktadır. Kalite ise müşteri beklentileri ile belirlenir. Müşterilerin beklentileri ise her zaman çok yüksek değildir.Bu durumda, izlenebilecek en doğru strateji inovasyon yoluyla farklılaştırmadır. Ürünü, üretim sürecini, yönetim tekniklerini, pazarlama, satış becerilerini, finansman yöntemlerini, insan kaynakları uygulamalarını gözden geçirerek nelerin ticari ve ekonomik anlamda değer yaratacak şekilde yenilenebileceği araştırılmalıdır.İnovasyon, her şeyden önce yeniliğe ve değişime açık bir kurum kültürü gerektirir. Yönetimin yaratıcı ve yenilikçi fikirleri desteklediği, yenilik önerileri getirenlerin ödüllendirildiği, hataların birer ders olarak algılandığı organizasyonlarda inovasyon şansı her zaman çok daha yüksektir.Perakende, çok hızlı değişen, yoğun rekabetin yaşandığı dinamik bir sektördür. Müşteri bulmanın ve müşteri bağlılığı yaratmanın kolay olmadığı bir iş alanıdır. Perakendede müşterilerin akılcı kararlardan çok duygusal faktörlerden etkilenerek karar aldıklarından söz edilir. Müşteriler, ortamda yaşadıkları duygulardan ve kendilerine gösterilen davranışlardan çok etkilenirler. Başarılı olmak isteyen perakendeci işletmeler müşterileri etkileyen duygusal faktörleri kesinlikle çok iyi bilmelidirler. Bu nedenle, perakende sektöründe inovasyon çalışmaları her zaman müşterinin istek, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak yürütülmelidir. Teknolojinin sunduğu inovasyon olanaklarından çok müşterinin talep ettiği inovasyon fırsatlarına odaklanılmalıdır.Perakende işletmeler için inovasyon sürecinde çok önemli bir kaynakta çalışanlardır. Sahiplenme duygusu kazandırılmış, fikirlerini ifade etmeleri için cesaretlendirilmiş ve kazanç sağlayan önerileri için ödüllendirilmiş şirket çalışanları her zaman için yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin kaynağı olmuşlardır. Ayrıca, bu fikirler sahada çalışan ve sorunları birebir yaşayan insanlar tarafından geliştirildikleri için her zaman daha pratik ve anlamlı inovasyon süreçlerine temel oluştururlar. Bu nedenle, inovasyon işletme çapında bir görev olarak tanımlanmalı ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.Perakende sektöründe çalışan işletmeler başarılı inovasyon için yukarıda belirtilenlerin yanı sıra dış kaynakları etkin kullanma ve inovasyonu iyi tanıtma konusunda da dikkatli olmalıdırlar. Bazen, inovasyon fırsatları çok kolay ulaşılabilecek şekilde çevrede hazır bulunmakta ve çoğunlukla fark edilmemektedir. Dış çevreyle etkili iletişim ve ilişkiler bu fırsatların fark edilmesini ve onlardan yararlanmayı kolaylaştıracaktır. Benzer şekilde, inovasyon süreci sonunda ortaya çıkan yeniliklerin de etkili iletişim araçlarıyla tanıtılmasına ve müşterilerin bilgilendirilmesine önem verilmelidir. Yeterince duyurulmayan yenilikler beklenen ekonomik ve ticari faydayı sağlayamayacaktır. Moda kavramların etkisine kapılarak ya da danışmanların etkisiyle harcanan inovasyon amaçlı paranın, zamanın ve emeğin boşa gitmesi olasılığı da oldukça yüksektir. Yeterince geliştirilmemiş fikirler, yeterli kaynaklarla desteklenmeyen geliştirme çalışmaları, yetersiz iç ve dış iletişim ve inovasyona karşı direnme tüm niyet ve çabaların sonuçsuz kalmasına yol açabilir. Perakende sektöründe inovasyon çabalarının belirsizliğini ve risklerini azaltmanın bir yolu, atak, saldırgan bir strateji belirlemek yerine en iyi uygulamaları izlemek, gerektiğinde kopyalama ya da elde etme stratejilerini uygulamaktır. Sonuçta, her şirketin lider olması gerekmez. Zaten buna olanak da yoktur. Uygun savunma stratejileri geliştiren iyi izleyiciler bazen kopyaladıkları ve geliştirdikleri yeniliklerle lider şirketlerden daha büyük avantajlar kazanabilmektedirler.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri