Uluslararası Perakendeciler Sektörü Zorluyor

23 Mart 2010 Salı

Karadeniz PERDERin bir süre önce gerçekleştirilen 2nci Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa seçilen Akyüz Marketlerin sahibi Bayram Akyüzle dernek çalışmalarına dair bir söyleşi gerçekleştirdik. Akyüz, sektörün krizden ve uluslararası perakendecilerin kampanyalarından olumsuz etkilendiğini söyledi

uluslararasi-perakendeciler-sektoru-zorluyor
Özlem ELGÜNKaradeniz PERDER kimler tarafından, ne zaman, nasıl kuruldu sizden dinleyebilir miyiz?Samsun Perakendeciler Derneği (SAMPER), 30 Nisan 2004 tarihinde kuruldu. 4 Eylül 2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile de Türkiye Perakendeciler Federasyonuna üye oldu. Ardından da Karadeniz Perakendeciler Derneği (Karadeniz PERDER) olarak tüzük değişikliği kabul edildi. Derneğin şu anda kaç üyesi var? Üye marketlerin isimleri ve şube sayıları nelerdir?Derneğimizin 25 üyesi var. Kiler 19, İSMAR 10, Metropol Gıda 9, Süper Marklar 8, Akyüz Süpermarket ve Niktaş 7, Kalafatlar Tanzim ve Genç Süpermarket 6, Öz Emirhan, Hitit Gıda, Bahar AVM ve Çınar Market 4, Bahçeli Gıda, Afta Market ve Varan 3, Değişim AVM, Kale Hipermarket ve Apaydın Market 2, Dostlar Market, Çamlık Market, Hapeloğlu AVM ve Gaye Gıda 1 olmak üzere toplam şube sayımız 107. Bu arada Kaya AVM, Pınar Süpermarket ve Meridyen Mağazacılık marketçiliği bıraktı ancak hala üyemiz. Üyelerin toplam mağaza metrekareleri ve istihdam ettiği personel sayısı nedir?Üyelerimize ait 107 mağazanın toplam metrekaresi 77 bin 367, toplam personel sayısı ise bin 689.İyi Tarım Uygulamaları başlatıldıYaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen 2nci Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa seçildiniz. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Gündeminizde hangi faaliyetler var? Üyelerimize ve üyemiz olmayan perakendecilere yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte İyi Tarım Uygulamaları eğitimi düzenledik. Bu eğitimle birlikte tüketicilerimizin sağlığını düşünerek, marketlerimizde İyi Tarım Uygulamalı ürünler satmaya başladık. Bölgemizde var olan perakendecileri derneğe kayıt olmaları için davet etmeye devam ediyoruz. Birlikte uluslararası perakendecilerle rekabet stratejileri geliştiriyoruz. Yerel ve yerli perakendecilerin örgütsüz, dağınık ve birbirlerini amansız rakip olarak algıladıkları dönemlerin geride kaldığını görmek; bunun yerine bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak pozitif bir rekabet ortamında birbirleriyle kol kola yürüyecek olgunluğa eriştiklerine şahit olmak, PERDER'lerin en önemli başarısı. Karadeniz bölgesinde yaşadığınız sorunlar neler ve bu sorunları çözmek için neler yapıyorsunuz?Bölgede güç dengeleri uluslararası perakendecilerin eline geçmeye başladı. Bu yüzden tedarikçilerimiz bu konuda oldukça sıkıntılı.Karadeniz PERDERin sosyal sorumluluk projeleri var mı? Samsunda yeni başlatılan Samsunda Var, Samsun İçin Al kampanyasıyla yerel üreticileri destekliyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan bu kampanya için 27 Şubatta bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda Akyüz Marketler, Bahar Marketler, 55 Aldı, Dostlar Market, Bizim AVM, Değişim Marketler, Süper Marklar, Genç Market, Çelikler Market, Ankara Market ve Bahmar Market raflarında Samsunda üretilen ürünlerin satılması kararı alındı.Uluslararası perakendeciler tüketiciyi cezbediyorKaradenizde yaşayan tüketici kitlesini nasıl tanımlarsınız?Tüketicimiz ne yazık ki bilinçli değil. Yerelleri desteklemek istiyorlar ancak uluslararası perakendecilerin birkaç kalem üründe yaptığı indirim onları cezbedebiliyor.Kriz, Karadenizde sektörü nasıl etkiledi?Kriz dolayısıyla kimi marketler el değiştirdi, kimileri ise kepenklerini indirdi. Ancak krize rağmen büyüyenler de oldu. Kalkınmayı ve zenginleşmeyi tek taraflı değil, bölgesel olarak düşünüyoruz. Samsun, beş sene öncesine kadar Karadeniz'in alışveriş merkeziydi. O zamanlar komşu illerden Samsun'a alışverişe gelinirdi. Artık bizler komşu illere gidiyoruz. Bugün Amasya, Ordu, Trabzon ve Çorum bayilerinden Samsun'a ürün getirmek zorunda kalıyoruz. Samsun'un eski ticari potansiyelini tekrar yakalayabilmek için üzerimize düşeni yapacağız. Perakende sektörünün hâlihazırdaki durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? Önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanacak sizce? 2010 yılına dair beklentileriniz neler?Perakende sektörünün bölgemizde çok iyiye gittiğini söylemem ne yazık ki mümkün değil. Uluslararası firmaların yoğun kampanyaları sektörü zorlamaya devam ediyor.Karadeniz Bölgesi hakkında:Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu nedenle yerel saat farkı en fazla olan bölgedir. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve gelişmiş şehirleri sırasıyla 1.228.959 kişilik toplam nüfusuyla Samsun, ardından Trabzon ve Ordu'dur.Gerçek alanı olan 122.121 kilometrekare ile Türkiye topraklarının yüzde 18ini kaplar. Alan bakımından üçüncü büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda bin 400 kilometre, Kuzey-Güney doğrultusunda 100-200 kilometre ile bir şeride benzer.Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan halkın büyük bölümü geçimini tarımdan sağlar. Bölgenin tanıtıcı bitkisel ürünü çay, fındık ve mısırdır. Ülkemizde çay yalnızca Doğu Karadeniz bölümünün kıyı kesiminde yetişir. Bölgenin doğu ve batısındaki kıyı kesimlerinde yaygın olarak üretilen fındık, Türkiye'nin dış ülkelere sattığı başlıca tarımsal ürünler arasında yer alır. Karadeniz Bölgesi hayvancılığında sığırcılık başta gelir. Bölgede nitelikli bal üretimi de oldukça fazla miktarda yapılır. Balık ve orman ürünleri azımsanmayacak düzeyde önem taşıyan gelir kaynaklarındandır. Bölgenin en ünlü deniz ürünü hamsidir. Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olan sanayi kuruluşları, tarımsal ürünlerin işlenmesi amacıyla kurulan tesislerdir. Bunların başlıcaları çay, fındık işleme, bitkisel yağ, sigara, şeker, kağıt, süt ürünleri ile deniz ve orman ürünleri fabrikalarıdır. Ağır sanayi tesisleri Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Karabük ve Ereğli'deki demir-çelik tesisleri ile Ereğli-Zonguldak Kömür Havzasından çıkarılan taşkömürünün kullanıldığı (Çatalağzı Termik Santrali) Türkiye ölçeğinde önem taşır. Eskiden denizyolundan başka ulaşım olanağı olmayan Karadeniz Bölgesi, günümüzde ulaşım olanağı açısından gelişmiş bir düzeydedir. Birçok iskelesi de bulunan bölgenin başlıca limanları Zonguldak, Samsun ve Trabzon kentlerindedir. Zonguldak ve Samsun limanları birer demiryolu hattıyla Anadolu'nun iç kesimlerine bağlanır. Trabzon limanını, Erzurum ve Ağrı'dan geçerek Gürbulak sınır kapısıyla İran'a bağlayan karayolu, Doğu Karadeniz Sıradağlarını Zigana ve Kop geçitlerinde aşar. Karadeniz kıyı yolu, bölgenin kıyı kesiminde yer alan birçok kenti birbirine bağlar. Bu yolun en doğusunda yer alan Sarp sınır kapısı, ülkemiz ile Gürcistan arasındadır. Trabzon, Samsun ve Sinop'ta havaalanları vardır.Kıyılarındaki doğal kumsalları, dağlarında değişik yeşillikteki ormanları ve buzul gölleriyle eşsiz doğal güzellikler sunan Karadeniz Bölgesi, turizm ve dağcılık açısından Türkiye'nin en ilginç bölgelerindendir. Doğal bitki ve yabanıl hayvan toplulukları için koruma alanları ayrılmış, alabalık üretme istasyonları kurulmuş olan bölgede eğlenme ve dinlenme olanakları sağlayan birçok orman içi dinlenme yeri vardır. Bunların yanı sıra bölge sınırları içinde üç ulusal park alanı yer alır. Bunlar Trabzon ilindeki Maçka-Altındere Milli Parkı ile Kastamonu ilinin Çankırı iline komşu olduğu yörede bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Bolu ilinin Zonguldak iline komşu olduğu kesimde kurulan Yedigöller Milli Parkıdır. Maçka Altındere Milli Parkının sınırları içinde yer alan Sümela Manastırı, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilir. Kaynaklar: http://tr.wikipedia.org/, http://www.karalahana.com/Bu röportaj Market dergisinden alınmıştır


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri