Sürdürülebilir Verimlilik İçin Lider Ekipler (2)

Geçtiğimiz sayıda, bu umman konuya,minik girişler yapmıştık.Devam edelim...

Halkımın güzel bir sözüdür:- İmam(lider) yellenirse, cemaat şıçar !Ama, imamın biri çıkıp da,imamın dediğini yapın,yaptığını yapmayın demez mi ?Der elbet...Ve siz hepiniz bilirsiniz,üzüm üzüm üzüme, baka baka kararırÇok söze, ne hacet ?Sözleri hele bir toplayın,karşınıza sürekli, etki-tepki çıkar.Ve lider;toplum önünde hep aynıdır :- Başarısızlığı değil, başarıyı simgeler !Doğru işlerin-doğru stratejinin yürümesi,tüm uygulamalar sırasında,etkilemeye-yönlendirmeye bağlıdır.Başardıkça olgunlaşan lider,hiçbir zaman diliminde ekibine karşı,nezaketi elden bırakmaz.İş bilgisini zedelemez,diplomatik yapısını bozmaz-ki,nitekim, o nedenle liderdir... Etkin-otoriterEkibin, lidere olan inancı,güven ortamıyla mümkündür.Nitekim, işletmelerde yaratılan,literatüre yerleşen 3G kuralı,(güç-güven-görkem)öyle kısa sürelerde kazanıl(a)mıyor.Tutarlı olacağız...Ekip, moral-motivasyona nasıl ulaşır ?Bileceğiz...İstem ve gereksinimleri,doğru analiz edeceğiz ki,doğru işlere başlangıç yapabilelim...Her gün,daha verimli-daha iyiye yönelirken,her aşamada farkındalık yaratacağız...Hata yapmalarına izin vereceğiz.Ama, düzel(t)melerine, yardım edeceğiz...Sokak sohbetinizden hatırlarsanız eğer,liderlerin hepsi otoriter olarak algılanır.Doğrudur da.Ancak, burada bizim öngördüğümüz otorite;duygu ve düşüncelerin etkinliği anlamındadır.Nitekim, konumlandırılan strateji etrafında, ekibin birleşerek başarıya yürümesi-koşması,bu hoş otoriteye-etkinliğe bağlıdır.Tersi durumda, zaman kaybı söz konusudur ki,beraberinde başarısızlığı getirir.Bir başka anlatım ile,otorite eksikliği ve yetki boşluğu var, yönetim kurulundan destek yok-sa,lider ve ekipler hızla değer yitirir.Sürdürülebilir verimlilikten uzaklaşır.Doğal olarak, hedeften sapma, kaçınılmaz sonuçtur... Vaziyeti idare etmeÇalışan ekipte,farklı grupların olacağı normal değil mi ?Eğitim düzeyleri, yetenekleri,yöresel yetişme farklılıkları, algılamaları, uyumları, olgunlukları,ihtiyaçları, karakterleri, dünya görüşleri...Say da say...Bitmez ki...Peki ekibi nasıl yönlendireceksiniz ?Sokakta buna vaziyeti idare etme diyebilirler.Doğru gibi görünse de,aşağılık biçimde kullanıldığı için, yanlış.Biz, duruma bağlı liderlik diyoruz...Bazen, sadece yol gösterensinizdir.Bilgilendirme desek de, düpedüz emir verirsiniz.Yetenekleri de, bilgi-birikimi de sınırlıdır...Henüz A Takımı içersinde değilse,yalın bilgilendirmeler yapılırken,yol gösterme devam eder.Gelişimine destek vermek,onu da sizi de heyecanlandırıyorsa,ne güzel, işler yolunda gidiyor demektir.Lütfen devam...Daha ne yapabilirim diyen bir çalışan,sorumluluk almaktan yana tavır koyar.Ne yapılacağını zaten bilir,sistemi öğrenmiştir; yönetir-yönlendirir.İşletme amacı ile-amacını örtüştürmüştür,kazanır-kazandırır.Yeter ki, desteğinizi eksik etmeyin.Bireysel ihtiyaçlarını görün...Bu dengeyi kurmak da çok zor biliyorum.Bilmek-yazmak, kolay da,uygulamaya gelince,Sıratı geçmek gibi bir şey.Kolay mı?(Zorlukları ve çözümleri,paylaşmaya devam edeceğim...)