Skip to content Skip to footer

Temel Yönetim Becerileri

Yönetim, insanların işbirliğini sağlama, onları bir amaca doğru yürütme iş ve çabalarının toplamıdır. Yönetime liyakat sahibi, ekip ruhu ile hareket eden yönetici ve personeller getirilmeli ve sabırla desteklenmelidir. Tecrübe yaşanılarak elde edilir, kişiye özel yönleride vardır. Bir ekipte tecrübeli yöneticinin liderliğinde her kuşaktan insana ihtiyaç vardır.

Yönetim becerileri, yöneticinin kuruluşa hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak için kullandığı şeylerdir. Özellikle, bir yönetici, yönettikleri kişilerin verimliliğini artırmak için kendi yeteneklerini, bilgi tabanlarını, deneyimlerini ve bakış açılarını kullanır. Bir yöneticinin işini başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için yönetim becerileri gereklidir. Teknik beceriler, insan becerileri ve kavramsal becerileri içeren üç farklı yönetim becerisi türü vardır.

Teknik beceriler, bilgisayar programı yazma, bütçe geliştirme veya satış eğilimlerini analiz etme gibi belirli bir işi gerçekleştirmek için kullanılan özel beceri kümesidir. Bu beceriler, asıl iş işlevlerini yerine getiren çalışanlarla ne kadar yakın çalıştıklarından dolayı, düşük seviyeli yöneticiler için çok önemlidir. İnsan becerileri yöneticilerin çalışanlarıyla çalışma, motive etme, teşvik etme, empati kurma ve iletişim kurma becerisini içerir. Bu beceriler tüm yönetim seviyeleri için önemlidir. Kavramsal beceriler yöneticinin organizasyon ve hedeflerine en etkili şekilde nasıl ulaşılacağı hakkında analitik düşünme yeteneğidir. Bu beceriler, yönetim seviyesi yükseldikçe giderek daha önemli hale gelir.

Yönetim becerileri, bir yöneticinin bir organizasyondaki belirli görevleri yerine getirmek için sahip olması gereken belirli özellikler veya yetenekler olarak tanımlanabilir. Hangi etkenleri başarılı bir şekilde gerçekleştirirsek “yönetim becerimiz yüksek” algılanır? Yönetici olarak kendinizi, ekibinizi, yönetmek için tavsiyeler ve modern yönetim yaklaşımları ışığında yöneticilikle ilgili kazanılması gereken bilgi ve beceriler:

-Eleştirel düşünme becerinizi artırın,

-Mikro alışkanlıklar edinin,

-Hayalinizdeki işi beklerken kariyerinizi inşa edin,

-Hoşlanmadığınız işlerin arkasındaki anlamı bulun,

-Kendi markanızı yaratın,

-Zorlu görüşmelere önceden hazırlanın,

-Sağlıklı alışkanlıkları teşvik edin,

-Çalışanın rutininde değişiklik yapın,

-İşe alım kararlarında ön yargıyı azaltın, ‘liyakat’ sahibi insanlara öncelik verin,

-Ekibi araştırma ve analiz yapmaya teşvik edin,

-Nezaketi norm haline getirin,

-Çalışanın iş yerinde kendi olmasına yardımcı olun,

-Müzakere becerilerinizi geliştirin,

-Tükenmişliği engellemek için kontrolü alın,

-Dengede kalmak için alışkanlıklar edinin,

-Empati kurun,

-Yol gösterici olun,

-Çalışanınıza, ekip arkaşınıza ‘teşekkür etmeyi’ alışkanlık haline getirin,

-İş yerinde ‘güven ve huzur ortamı’ oluşturun,

-Yüksek ama gerçekçi ulaşılabilir hedefler belirleyin,

-Disiplinli olun,

-İş ilişkilerinizi geliştirin,

-Kendinizin en iyi versiyonu olun,

-Planlı olun,

-Sözünüzü tutun,

-Bir konuya farklı açılardan bakın,

-Anlamak için dinleyin,

-Sağlıklı kriz yönetimi yapın,

-Etkili iletişim teknikleri kazanın,

-Sağlıklı geribildirim verin,

-Çalışanlara yeni sorumluluklar vererek, güçlenmelerini sağlayın,

-Etkili motivasyon yönetimi yapın,

-Performansları objektif değerlendirin, gerçekleştirilebilir hedefler belirleyin,

-Doğru delagasyon yapın,

-Ekibi motive edin,

-Size yatırım yapan insanlara yatırım yapın,

-Heves kırmayın! İnsanları çalıştırmanın temel şartı, heves kırmamaktır!…

Yöneticinin başarısı, başında bulunduğu iş birimini amaçlarına ulaştırması ile ölçülür. Yönetim becerileri öğrenilerek geliştirilebilir. Beceriler, yöneticinin iş arkadaşlarıyla ilişki kurmasına ve astları ile nasıl iyi başa çıkacağını bilmesine yardımcı olur, bu da organizasyondaki faaliyetlerin kolay akışına izin verir. İyi yönetim becerilerini geliştiren bir yönetici, şirketin misyonunu ve vizyonunu ilerletebilir.

“Herkesten daha akıllı olmak zorunda değiliz, herkesten daha disiplinli olmak zorundayız…”  (Warren Buffett)

“Büyük başarıların arkasında ileri zeka değil, dehşet hayal güçleri vardır” ( Engin Yıldırım)

“İyi bir takım için en önemli nitelik güvendir”  ( Dina Kaplan )

Çalışanlarınızın, planlı ve konsantre bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlayarak, işlerin vaktinde bitmesini sağlayacağınız gibi verimliliğin de artmasını sağlarsınız. Akıllı çalışmak, işleri planlayarak, belli zaman dilimlerine ayırmayı gerektirdiği için, çalışanları bu konuda yönlendirmek ve bilgilendirmek sizin göreviniz olacaktır.

Yönetim becerileri, iş planlaması, karar verme, problem çözme, iletişim, yetkilendirme ve zaman yönetimi gibi şeyleri içeren bir yetenekler koleksiyonudur ve bir profesyonelin seviyesi ne olursa olsun öne çıkmasına ve mükemmelleşmesine yardımcı olur. Üst yönetimde, bu beceriler bir kuruluşu iyi yönetmek ve istenen iş hedeflerine ulaşmak için gereklidir. Finansal yönetim becerisi olmayınca “yönetim becerisi” de büyük ölçüde azalır. Yönetim becerisini güçlendiren finansal yönetim yetkisidir.

“İşin sırrı, sadece seni yükselten ve en iyi tarafını gören insanlarla birarada olmaktır” (Epictetus)