Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi

13 Aralık 2007 Perşembe

Artık müşteriyi sadece tatmin etmek yeterli olmamaktadır; müşteriler hayran bırakılmalıdır Sadece gereksinimlerinin karşılanması yeterli olmaz, beklentilerinin ötesine geçilmesi sürprizini yaşamalıdırlar. Godfrey

Değerli Dostlar, Bu yazımda çok değerli bulduğum ve sizleri de ilgilendirebileceğine inandığım bir kitaptan bahsedeceğim. Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi isimli bu kitap yazımızın da başlığını oluşturmaktadır. Sözkonusu kitabı sizlere tanıtmak istememin üç temel nedeni bulunmaktadır; 1.Alışveriş merkezlerinin güncelliği: Perakendeci formatlar bir ürün gibi düşünüldüğünde her birinin bir yaşam eğrisine sahip olduğu söylenebilir. Bunun doğal sonucu olarak da dün var olan bazı perakende formatlarının bugün pazardan çekilme sürecini yaşadığını söyleyebiliriz. Örneğin 1870lerde pazara giren departmanlı mağazaların yaklaşık 100 yıl pazarda kaldıktan sonra 1970lerden itibaren önemini kaybetmeye ve pazardan çekilmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu formatların ülkemizde de önemini kaybettiğini ve pazardan çekilme sürecini yaşadıklarını söyleyebiliriz. Varlığını sürdürmeye çalışan bazı departmanlı mağazaların ise konsept değişikliğine gittiklerini ve yeni mağazalarını alışveriş merkezlerinde açtıklarını gözlemlemekteyiz. Aynı şekilde süpermarketlerin 30 yıl, indirimli departmanlı mağazaların ise 20 yıl güncelliklerini sürdürebildiklerini ve günümüzde bu ikisinin de güncelliğini kaybettiğini söyleyebiliriz. Bugün güncel olan ise alışveriş merkezleridir. Bu güncellik sayesindedir ki öncelikle büyük şehirlerde olmak üzere alışveriş merkezlerinin hızlı bir biçimde yayıldığını görebilmekteyiz. 2.Bu çalışmayı perakendecilerin hizmetine sunan çok değerli hocalarımız: Prof.Dr. Doğan TUNCER 1970 li yıllardan beri diğer çalışmaları yanında özellikle dağıtım kanalları üzerinde çalışmaktadır. Dağıtım kanalları konusunda yurt dışı çalışmaları da bulunan değerli hocamız bu alanın öncüsüdür. Yıllarca Hacettepe Üniversitesinde dekanlık , sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğü ve öğretim üyeliği yapan Sn. TUNCER i tanıtmakta yetersiz kalacağımı ve kendilerinin buraya sığdırılamayacağını belirtmek isterim. Prof. Dr. Sanem ALKİBAY ise yurt dışı örneklerini (ABD) de inceleyerek Türkiye de alışveriş merkezleri konusunda en derin ve en değerli çalışmaları yapan hocamızdır. Yard. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR ise bürokrasi deneyimine (D.İ.E.) sahip olup, kitaba alan çalışmaları konusunda önemli katkılar sağladığı anlaşılmaktadır. 3. Kitabın içeriği: Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; alışveriş merkezlerinin tanımları, özellikleri ve gelişim sürecine yer verilmektedir. İkinci bölümde; organize alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi ve yönetimi üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde; bir alışveriş merkezi için fizibilite çalışmasının nasıl yapılacağına vurgu yapılmaktadır. Bu amaçla; pazar analizi, finansal analiz, yer seçimi ve değerlendirme, kiracıların belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması, kiralama planı, alışveriş merkezinin finansmanı ile organize alışveriş merkezlerinin yönetimi konuları işlenmektedir. Üçüncü bölümde; Türkiyede organize alışveriş merkezlerinin gelişimi incelenmektedir. 1988 yılı başlangıç kabul edilerek (İstanbul-Galleria nın açılışı) bu tarihten itibaren ülkemizde açılan alışveriş merkezleri ve bunların özelliklerine yer verilmektedir. Dördüncü bölümde ise Ankaradaki organize alışveriş merkezlerine tüketicilerin yaklaşımları üzerinde bir araştırma bulunmaktadır. Bu kitabı perakende sektörünün hizmetine sunan çok değerli hocalarımıza şahsım ve sizler adına teşekkür ediyor, kitabın ülkemiz kalkınması ile perakende sektörü ve alışveriş merkezlerinin gelişimine katkı sağlamasını diliyorum.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri