AVM'ler, Markaların Stratejik Ortağıdır

04 Mart 2009 Çarşamba

BMD'nin Genel Kurul toplantısında konuşan dernek başkanı Ekrem Akyiğit, AVM'lerle markalar arasındaki stratejik ilişkinin altını çizdi ve taraflar arasındaki sıkıntıları çözmenin ödenebilir kira dengesini yakalamaktan geçtiğini söyledi

avmler-markalarin-stratejik-ortagidir
Perakende sektöründeki 140 firmanın ve 350den fazla markanın aynı çatı altında güç birliği yaptığı Birleşmiş Markalar Derneğinin (BMD) Genel Kurul toplantısında, perakende sektöründeki güncel gelişmeler değerlendirilerek, 2008 yılında BMD faaliyetlerinin en önemli kısmını oluşturan alışveriş merkezleriyle olan ilişkiler üzerinde duruldu ve BMDnin bu konuda yürüttüğü faaliyetler üyelere aktarıldı.Genel Kurulda bir konuşma yapan BMD Başkanı Ekrem Akyiğit, BMDnin AVMlerle olan ilişkilerini bilgi bilinç uzlaşma ekseni etrafında yürüttüğünü, bu ilişkinin temelinde de diyalog bulunduğunu belirtti. Markalar olarak, gerçeklerle yüzleşip geleceği perakende sektörünün tüm aktörleriyle birlikte yapılandırmaları gerektiğini aktaran BMD Başkanı, yeni ekonomik ortam olarak adlandırılan ekonomik dalgalanma sürecinden markaların da olumsuz şekilde etkilendiğini ifade etti. BMD Başkanı Ekrem Akyiğit ayrıca Markalarımızın üzerindeki bu ağır yükü hafifletmek ve yeterli ciro yapamayan veya cirosu iyi olan ancak yanlış kira bedelleri uygulayan AVMlerle ilgili sıkıntıları en aza indirmek amacıyla, ödenebilir kira dengesinin bulunmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Kiralarla ciroların yeni bir dengede buluşması, AVMlerin belirlenecek süre kadar bir destek paketi uygulaması ve AVMlerle markaların kategorize edilmeleri, tüm kesimler için sürdürülebilir bir piyasa dengesinin kurulmasını sağlayacaktır diye ekledi. Ekrem Akyiğit, BMDnin sadece kiralarla ilgili konularda çalışmalar yürüten bir kuruluş olmadığını ve BMDnin AVMleri bir rakip olmaktan çok paydaş olarak gördüğünü ifade ederek, AVMlerle markalar arasında bir köprü olup, sektöre fayda üretecek projelere imza atmayı, değer yaratacak işbirlikleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.Ticaret TL, krediler ve kiralar yabancı para cinsindenBMD Başkanı Ekrem Akyiğit, ülke içinde ticaret TL cinsinden yapılırken, AVMlerde yabancı para cinsinden kira ödemeleri yapmak durumunda kalan markaların sıkıntı yaşadığını ifade etti. BMD Başkanı Akyiğit, ticaretin gelişmesi, ekonominin sağlıklı temeller üzerine kurulması için daha uygun yolun kiraların da TL olarak ödenmesi olduğunu söyledi. BMD Başkanı: Biz markalar olarak yurtiçinde ürünümüzü TL cinsinden alıp satarken, tedarikçimize TL ile öderken, müşterimiz bize TL ile ödeme yaparken, AVMlerin yabancı para cinsinden kiralamaları sürdürmekte ısrarcı olmaları bugünün ticaretine uygun değildir dedi.Sorunun temelinde, AVM yatırımlarının da yabancı para cinsinden yapılması ve AVM yatırımcılarının, yatırım kredilerini yabancı para cinsinden kullanmak durumunda kalmaları olduğunu belirten Akyiğit, bir AVMnin ekonomik olumsuzluklardan etkilenmemesi için gerek yatırım kredisi gerekse sağlanan hizmetlerin TL cinsinden olmasında fayda olduğunu söyledi. Akyiğit şöyle devam etti: Bankaların AVM yatırımcılarına sağladığı kredi yabancı para cinsinden. AVMler de kiralamalarını yabancı parayla yapıyorlar. Ekonomideki en ufak dalgalanmada, yani döviz kuru düştüğünde veya yükseldiğinde, ya AVMler ya da markalar olumsuz etkileniyor. Bunu engellemek için, her şeyin değişerek yeni baştan formüle edildiği yeni ekonomik ortamda, finansal işlemlerde TLyi kullanmak daha sağlıklı ve adil olacaktır.AVMlerde planlama eksiği var BMD Başkanı, AVMlerin başlangıçta belirledikleri hedef ziyaretçi sayısına ulaşabilmek için doğru bir pazarlama projelerinin ve lansman planlarının bulunması gerektiğini ifade etti. Ekrem Akyiğit şöyle devam etti: AVMler açılmadan önce, bağımsız bir araştırma şirketine fırsat ve tehditlerin değerlendirildiği, muhtemel ziyaretçi öngörülerinin belirlendiği, muhtemel ratingin analiz edildiği bir araştırma yaptırmalıdırlar. Böylece, bu analizlerin sonucunda, o AVMde olması gereken markalar, perakendeciler, hizmet ve eğlence sektörlerine ait firmalar karması belirlenebilecektir. Bu bilgilerin daha inşaat aşamasında kamuoyuyla paylaşılması, hatta o AVM yatırımcısının web sitesinde yayınlanması hem kamuoyuyla şeffaf bir paylaşımı sağlayacak hem de aday kiracılara yol gösterecektir.Planlama konusunun bir yönünün de outlet konseptler olduğunu aktaran BMD Başkanı, outletlerin şehir içinde olmalarının yarattığı olumsuzluklara da değindi. BMD Başkanı Akyiğit, outletlerin şehir içinde olmalarının outlet mağazası olmayan markalaşmış yabancı firmalarla ulusal bir marka yaratmaya çalışan yerli firmaları olumsuz etkileyeceğini belirtti. Akyiğit: Şehiriçi outletler yerli üretime, ulusal ve uluslararası markalara zarar verecek. Türkiyede üretim yapmayan, ağırlıklı olarak ithal ürünlere dayalı bir satış stratejisi izleyen markalar üzerinde olumlu etkisi olabilir ama Türkiyede üreten yerli ve yabancı markalar bu süreçten büyük zarar görecektir dedi.Bu çerçevede, son dönemde çok sayıda açılan veya proje aşamasında olan AVMlere de değinen Akyiğit, bu alanda kamunun düzenleyici rolünün önem taşıdığını ifade etti. Akyiğit, AVM yatırımı planlanan arsaların, bu arsaların birbirine olan yakınlığının, bunların şehir trafiği üzerindeki etkilerinin, o bölgedeki nüfusun ve gelir düzeyinin, ulaşım olanaklarının ve modern şehirciliğin diğer unsurlarının (çevre, mimari vb.) kamu tarafından analiz edilerek ve şehircilik dengeleri gözetilerek AVM yatırımının yine kamu tarafından buna göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Genel giderler kiraları zorlayacak kadar yüksek oranlara ulaştı AVMlerdeki genel gider konusuna da değinen Ekrem Akyiğit, bugün Türkiyede, genel giderleri bir kazanç kalemi olarak gören AVM yönetimlerinin mevcut olduğunu, ilgili ilgisiz her şeyin genel gider olarak kabul edildiğini, genel giderlerin neredeyse kira kadar yüksek oranlara ulaştığını belirterek, bazı AVMlerin şeffaflıktan ve denetim konusunda işbirliğinden uzak bir noktada bulunduğunu ifade etti. BMD Başkanı, AVMlerin özellikle büyük metrekareli mağazalara kiralama yaparken, bu mağazaların genel giderlerini sınırladıklarını, ancak sınırın üstünde kalan miktarı da kendileri karşılamak yerine, diğer küçük kiracılara yansıttıklarını sözlerine ekledi. Akyiğit, AVMlerin daha pazarlama aşamasında taahhüt ettikleri ziyaretçi sayısı ve otopark alanı sayısının, otoparkın ücretli mi ücretsiz mi olacağına dair hükmün, AVMde ileride yapılabilecek değişikliklerin ne şekilde olacağına dair hükümlerin (örneğin otoparkın ücretli hale dönüştürülmesi, otoparkın iptal edilip go-kart pistine çevrilmesi, marketin kapatılması, AVMnin outlete dönüştürülmesi vb. hususlar) mutlaka sözleşmede yer alması gerektiğini belirterek, markaların, pazarlama aşamasında sözlü olarak verilen ancak gerçekleşmeyen taahhütler veya sonradan hiçbir bilgi verilmeden yapılan değişiklikler nedeniyle yıllarca sıkıntı çektiğini aktardı. BMD Başkanı: Kira sözleşmeleri ve genel giderlere ilişkin sözleşmeler yeni ekonomik koşullara göre güncellenerek yeniden yapılandırılmalıdır. Bu yeni ekonomik ortama uyum sağlamak için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır dedi.BMD Başkanı Akyiğit, AVMlerle markalar arasındaki ilişkilerde en sıkıntılı alanlardan olan genel giderler konusunda, ortak alan giderlerinin ve genel giderlerin bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından denetlenmesinin taşıdığı öneme değindi. Yeni ekonomik koşullar çerçevesinde ortak alan giderlerinin TL cinsinden belirlenerek, bunların hukuka ve adil paylaşım kriterlerine göre kiracılar arasında bölüştürülmesi gerektiğini ifade eden Akyiğit, AVM yönetimi tarafından belli dönemlerde kiracı markalara ve kamuoyuna gerek basılı olarak gerekse web üstünden şeffaf bir bilgilendirmenin yapılması gerektiğini söyledi.BMD Başkanı, bazı AVMlerde genel giderlerin şeffaflaşması ve sağlıklı bir araştırmanın yapılarak standartların belirlenmesi, harcamaların kiracıların sözleşmelerinde öngörülen hukuki düzenlemelere uygunluğunun belirlenebilmesi adına, 2009 yılı içinde genel giderlere ilişkin bir araştırmanın da BMD tarafından yaptırılacağını sözlerine ekledi. AVMler markaların stratejik ortağıdırEkrem Akyiğit, bu süreçte yeni inşa edilen ve önümüzdeki dönemde açılacak olan bazı AVMlerin de kiralamalarda yenilikçi yaklaşımları benimsediklerini belirtti. Akyiğit şöyle devam etti: Markalar, içinde bulundukları AVMlerin stratejik ortaklarıdır. AVMye giren tüketicilerin neredeyse yüzde 80i, markaların çekiciliği nedeniyle bu merkezleri ziyaret etmektedir. Müşteri sadakatini sağlayan bu markalardır. AVMlerin de, yeni ekonomik ortamda örnek olacak bir stratejik yaklaşımı benimseyerek bu markalara destek olmaları önemli bir açılımdır. BMD Başkanı, bazı AVMlerin ise eski alışkanlıklarını bırakmakta zorlandıklarını belirtti. Bu konuda bir örnek veren Ekrem Akyiğit, çok şirketli bazı grupların AVM yatırımına girdiklerini, kiralama sürecinde de kendi gruplarına ait firmaların ürettikleri havalandırma-soğutma sistemi gibi ürünleri kullanma koşulunu teknik şartnameye koymaya çalıştıklarını, bunun rekabet ve serbest piyasa koşullarına uygun bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Ekrem Akyiğit, kiracı markaların, kalitesi TSEye göre kanıtlanmış olduğu sürece diledikleri ürünleri kullanabilmelerinin önünde engel oluşturulmaması gerektiğini de ekledi.AVM değerlendirme raporuGenel Kurul Toplantısında, markaları temsil eden bir sivil toplum kuruluşu sıfatıyla, AVMlerdeki kiracı üyelere sunulmak üzere ilk kez BMD tarafından bir danışmanlık firmasına yaptırılan ve ikisi faal halde ikisi de proje aşamasında olan dört AVMye ilişkin değerlendirme raporu da (rating) üyelerle paylaşıldı. BMD Başkanı Ekrem Akyiğit, söz konusu raporun amacının, BMD üyelerine bir AVM yatırımı hakkında kesin bir davranış biçimini dayatmak veya faal halde ya da proje aşamasında bir AVMyi belli kalıplara sokarak etiketlemek değil, markaların karar verme sürecinde önlerini görmelerini sağlayacak tarafsız verilerin sağlanması olduğunu ifade etti.BMD Başkanı Akyiğitin verdiği bilgilere göre raporda yer alan ikisi faal ikisi de proje halindeki toplam 4 AVM ile ilgili değerlendirmelerde, öne çıkan veriler şu şekilde:· Perakende sektöründeki kiraların elde edilen ciro doğrultusunda düzenlenmesi faydalı olacaktır,· Anadolu müşterilerinin alışveriş ve yaşam alışkanlıklarına uygun bir şekilde değerlendirilmesinin olumlu sonuçlar vereceği öngörülmektedir. · AVM içi sirkülasyonun iyi ve doğru şekilde yönetilmesi, mağazaların satışlarının artmasını sağlayacak önemli bir fırsat olarak ön plana çıkmaktadır.· Aktiviteleri ve promosyonları AVM'nin farklı katlarına yaymak AVM'nin büyüklüğü nedeniyle avantaj sağlayacaktır. Yapılacak faaliyetler büyük bütçeli, az sayıda hediye yerine birim maliyeti düşük, çok sayıda ziyaretçinin ulaşabileceği tarzda kurgulanmalıdır.· AVM içi sirkülasyonun iyi ve doğru yönetilmesi mağazaların satışlarının artmasını sağlayacak önemli bir fırsat olarak göze çarpmaktadır.· Bir şehirdeki yeni projelerde, tüketicilerin ilgilerinin bölünmesi nedeniyle perakendecilerin hedefledikleri cirolara ulaşmaları belli bir zaman alabilecektir. · Türkiye ve İstanbul genelinde yaygın markaların büyük projelerde yer almaları stratejilerine daha uygun gözükmektedir.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri