City's Nişantaşı'ndan Hukuka Aykırı İnşa Açıklaması

06 Ocak 2010 Çarşamba

City's Nişantaşı basında yer alan hukuka aykırı inşa haberlerine karşı bir basın açıklamasında bulundu

Citys Nişantaşının hukuka aykırı olarak inşa edildiğine dair bir gazetenin yaptığı haber ve iddialar gerçeği yansıtmadığından, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, iş bu açıklamayı Citys Nişantaşı yönetimi olarak yapmak zaruri hale gelmiştir. 06 Ocak 2010 tarihinde bir gazetede çıkan Danıştaydan Citys Yapısı İçin Hukuka Aykırı Kararı devamında Citys Nişantaşı binasının hukuka aykırı olarak inşa edildiği ve binanın kaçak duruma düştüğü haberi doğru değildir. Söz konusu dava İstanbul Büyükşehir belediyesinde meclis üyesi iki kişi tarafından, İstanbul Büyükşehir belediyesinin meclis onama kararına karşı itirazen açılmış olup,- Bu davada yatırımcı olan şirketimiz, yani City's Nişantaşı Alışveriş Merkezi bu davanın tarafı degildir. - İdari davalar işlem bazında münferit davalar olup,- Büyükşehir belediyesi meclis kararına karşı açılan bu dava sonucunun;Müktesep hak haline gelen Citys iskan belgesini veya işyeri ruhsatlarını etkilemesi söz konusu değildir.Citys Nişantaşı yapısı hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ve Citys Nişantaşı binasının hukuka aykırı olduğunun iddia edilmesi, gerçek olmayan yanlış algıların doğmasına neden olacaktır. Üstelik Citysin tarafı dahi olmadığı hukuksal sürecin sonucunda da Citysin müktesep haklarına herhangi bir zarar gelmeyecegi açıktır.Kaldıki Citys Nişantaşı yapısına ait her türlü yasal prosedür tamamlanmış, gerekli tüm yasal izinler inşaat tarihinde hukuken geçerli olan imar planı ve inşaat ruhsatı gereğince hukuken geçerli imar planı ve projesine uygun olarak tamamlanmıştır. İnşaatın tamamlanmasını takiben Alışveriş merkezimizin ; Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi) alınmak sureti ile tüm resmi işlemler zamanında, eksiksiz şekilde ve hukuka uygun olarak tamamlanmıştır.Uluslararası çevrelerce Avrupanın sayılı Alışveriş merkezleri arasında gösterilen ve kısa sürede kamuya mal olmuş Citys Nişantaşı hakkındaki yanlış haberler, her gün ortalama yirmi bin vatandaşımızın ziyaret ettiği, Türk halkına ve ülke ekonomisine sağlanan önemli istihdam ve faydaya da büyük zarar vermektedir. Bu açıklama kamuoyunu doğru bilgilendirme adına yapılmıştır.SaygılarımızlaKazım ÇizmeciGenel Müdür

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri