Çukurova, Perakendede PERDER'le Gelişiyor

26 Ocak 2010 Salı

Merkezi Mersinde olan Türkiyenin 10uncu PERDERi Çukurova Perakendeciler Derneği, Adana, Hatay ve Osmaniyeyi de kapsayan faaliyetlerine geçtiğimiz yıl başladı. Kurucu başkanlığını Gümüş AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Gümüşün yaptığı derneğin başlıca amacı, yerel market ve AVMlerin gelişimini esas almak

cukurova-perakendede-perderle-gelisiyor
Özlem ELGÜN Çukurova PERDER kimler tarafından, ne zaman, nasıl kuruldu?Çukurova PERDER, Sedat Gümüş, Ramazan Kılıç, Cahit Kaplaner, Mustafa Özmez, Mehmet Özmez, Ömer Cömert ve Faysal Tatlı tarafından 28 Mayıs 2009 tarihinde alışveriş merkezi sahiplerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Derneğin şu anda kaç üyesi var? Üye marketlerin isimleri ve şube sayıları nelerdir? Derneğimizin 11 üyesi var. Groseri AVMnin 15, Gümüş AVMnin 11, Beğenal AVMnin 8, Şekerciler AVMnin 6, Gizerler AVMnin 4, Kaplanlar AVMnin 3, Derem, Avantaj ve Cömert AVMnin 2, Güçlü ile Üzmez AVMnin ise 1 şubesi bulunuyor. Üyelerin toplam mağaza metrekareleri ve istihdam ettiği personel sayısı nedir?Groseri 12 bin 940 metrekarede 890, Gümüş 5 bin 500 metrekarede 100, Beğenal 2 bin metrekarede 45, Şekerciler 3 bin 200 metrekarede 48, Gizerler, 4 bin 600 metrekarede 85, Kaplanlar 850 metrekarede 10, Derem bin 600 metrekarede 25, Avantaj 460 metrekarede 20, Cömert 550 metrekarede 10, Güçlü 400 metrekarede 11, Üzmez AVM ise 700 metrekarede 8 kişi istihdam ediyor. Bölgenin en dinamik kuruluşuyuz Dernek çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikli görevimizi yerel perakendeci dostlarımızın arasındaki diyalog ve dayanışmayı pekiştirmek olarak belirledik. Bu doğrultuda üretici ve toptancılarımızı ziyaret ediyor ya da derneğimizde ağırlıyoruz. Bölgemizdeki en dinamik sivil toplum kuruluşu olduğumuza inanıyoruz. Bulunduğumuz illerin ekonomisini canlandırmak için elimizden geleni yapıyor, sosyal yaralara merhem olabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapıyoruz. Derneğimizin oluşumuyla birlikte, daha önce gayri ihtiyari de olsa birbirimizle yaptığımız amansız fiyat rekabetinden uzak durmaya çalışıyoruz. Asıl rakibimiz yabancı menşeli firmalar. Yapacağımız güç birliği ile sektörümüzün darbe almasını önleyebiliriz. Çukurova bölgesinde yaşayan tüketici kitlesini nasıl tanımlarsınız?Çukurova, ülkemizden ve dünyanın çeşitli bölgesinden gelen insanlara hizmet veren limanlara ve serbest bölgeye sahip olduğu için sabit bir nüfusa sahip değil. Çok farklı kültürleri buluşturmasının yanı sıra, bünyesinde değişik gelir gruplarını da barındırıyor. Türkiyenin en uzun ve güzel sahil şeridinin burada bulunması, yaz mevsiminde çok ciddi nüfus artışına sebep oluyor. Bu da bölgemiz ekonomisine artı değer katıyor. Ancak konaklama ve yatak kapasitesi yetersiz kaldığı için bu alanda yatırım bekliyoruz. Yapılması düşünülen Çukurova Uluslararası Havalimanı, turizm ve ticarete oldukça katkı sağlayacak. Bizler, reyonlarımızdaki ürünleri muhit ve alım gücüne paralel olarak seçiyoruz. Esnafımız her kesime hitap etmek ve tüketicilerin memnuniyetini sağlamak için ciddi fedakarlık gösteriyor. Güç birlikleri yaşamsal önem taşıyor Yavaş yavaş geride bıraktığımızı umduğumuz ekonomik durgunluk, Çukurova ve çevresinde sektörü nasıl etkiledi?Geçtiğimiz yıl herkes gibi biz de krizin etkilerini yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Üretimin artması, buna paralel olarak istihdam sağlanmasıyla bu durumun daha çabuk atlatılabileceğini düşünüyorum. 2010 yılında söz konusu ekonomik durgunluktan daha az etkilenmek, hatta krizi tümüyle atlatmak için toplumun her ferdi daha duyarlı, daha paylaşımcı olmalı. Zira krizi bir nevi kafalardaki önyargılar yaratıyor. İmkanlarımızı daha yapıcı alanlarda kullanmalı, bıçak kemiğe dayanmadıkça personelimizi işten çıkarma yoluna başvurmamalıyız. Perakende sektörünün hâlihazırdaki durumuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? Önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanacak sizce? Perakende sektöründe aşırı rekabetin getirdiği düşük marj dönemini yaşıyoruz. Bu olumsuz durumdan daha az etkilenmek için oluşturulacak güç birlikleri, taraflar için yaşamsal önem taşıyor. Bu birlikler elbette çeşitlendirilebilir. PERDERi oluşturan üstatlarımızın kurmuş olduğu Fayda A.Ş, buna en iyi örnek. PERDER camiasının yaratmış olduğu sinerji ve paylaşım, yerel perakendecilikte çığır açtı. 2010 yılında toparlanmanın daha hızlı olacağının işaretleri gelmeye başladı. Bu yılın herkes için daha verimli olmasının yolu; daha çok çalışmaktan, daha iyi hizmet vermekten ve rekabetçi marklar oluşturmaktan geçiyor. Çukurova Bölgesi hakkında:Çukurova Bölgesi, Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Adana ve Mersin illerini kapsıyor. Bölgenin toplam yüzölçümü 29 bin 745 kilometre ve ülke yüzölçümünün yüzde 3,8ini kaplıyor. 2000 yılı itibarıyla bölge nüfusu 3,5 milyon (Adana ili 1,85 milyon, Mersin ili 1,65 milyon) kişi. Çukurova Bölgesi İlkçağdan bu yana yüksek kültürlü medeniyetlerin yaşadığı bir bölge oldu. Yeni Çağda Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine giren bölge, Tanzimat döneminde Anadolu için çok canlı bir tarım ve sanayi bölgesi haline gelirken, 1886 yılında hizmete giren Adana-Mersin demiryolu ile birlikte hızlı bir gelişim sürecine girdi. Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunan Çukurova, tarihi, kültürel yapısı, iklim koşulları, geniş hinterlandı ve gelişmiş altyapısıyla gelişmeye elverişli bir bölge. Bunun yanında bölge üç üniversitesi, araştırma enstitüleri, organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi ve ticaret kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, modern limanları ve serbest bölgeleri ile hızla gelişiyor.Bölge nüfusunun yüzde 68,5i şehirlerde, yüzde 31,5i ise kırsal kesimde yaşıyor. Tarım alanlarının dağılımı incelendiğinde; bölgenin toplam tarım alanının ülke içerisinde yüzde 3,8lik paya sahip olduğu görülüyor. Ülke ortalamaları ile karşılaştırıldığında, bölgede sebzecilik ve meyvecilik yapılan tarım alanı miktarı ağırlıkta. 2001 yılı GSYİH değerinin sektörler itibarıyla dağılımı incelendiğinde; bölge tarım sektörü payı yüzde 19,4, sanayi ve hizmetler sektörünün GSYİH içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 27,2 ve yüzde 53,4 olarak gerçekleşti.Bölge illerinin imalat sanayii gelişmişlik düzeyleri incelendiğinde, Adananın 81 il içerisinde 12nci, Mersinin ise 21inci sırada yer aldığı görülüyor. Bölgenin ihracat ve ithalat tutarları incelendiğinde, bölge ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 115 ile yüzde 65lik ülke ortalamasının oldukça üzerinde.Bölgenin turizm imkânları (deniz-kum-güneş turizmi yanında kongre, yayla, kültür ve inanç turizmi) açısından önemli bir potansiyel var. Ancak bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayıları incelendiğinde; bölgede iç turizmin ağırlıklı ve bölgedeki turist sayılarının yetersiz olduğu görülüyor. Ülkemizdeki her 100 yerli turistin 3,64ü bölgeye gelirken, bu oran yabancı turistler için yüzde 0,68de kalıyor. Adanaya bağlı Yumurtalık ilçesi gerek doğal gaz gerekse ham petrol boru hatlarının kesişme noktasında. Bu yönüyle bölge; rafineri, petrokimya, petrol ürünleri ve termik santral alanlarında yapılacak yatırımlar için önemli bir potansiyele sahip. Doğu Akdenizin en önemlilerinden olan Mersin Limanı, ülkemizin ithalat, ihracat ve transit ticarette önde gelen limanları arasında yer alıyor. Limanın 670 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Yine, Türkiye'nin ilk ve en büyük ticari hacme sahip olan serbest bölgesi Mersinde kuruldu. Bölge, yabancı yatırımcılar için büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle bir merkez... İskenderun Körfezi'nde, Adana-Hatay illerinin birleşiminde kurulan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ise girişimcilerin üç kıtadaki pazarlara erişiminde önemli avantajlar sağlıyor. Bölgede üç adet üniversite bulunuyor. Çukurova Üniversitesi Adanada, Mersin ve Çağ Üniversiteleri ise Mersinde yer alıyor.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri