Organize Perakendenin Ağustos Ayı Tablosu

18 Eylül 2009 Cuma

AMPD Perakende Endeksi Ağustos 2009 sonuçlarına göre organize perakende ciroları Temmuz ayına kıyasla yüzde 4 artarken, 2008 Ağustos ayından bu yana yüzde 8'lik bir değişim gösterdi. Ciro artışının lideri ise yıllık yüzde 12 büyüme gösteren hazır giyim sektörü oldu

organize-perakendenin-agustos-ayi-tablosu
Perakende sektörü cirolarında aylık ve yıllık bazda yoğun indirim bağlantılı bir artış gerçekleşirken, Ağustos ayı ciroları temmuz ayına kıyasla yüzde 4 artarken, 2008 yılının Ağustos ayına göre aylık değişim ise yüzde 8 seviyesinde oldu.2008 Ağustos ayındaki yıllık artış 2007 Ağustos ayına kıyasla yüzde 11 seviyesindeydi. 2009 Ağustos ayındaki yıllık ciro artışı ise (Ağustos tan- Ağustos a) yüzde 3 düzeyinde oldu. 2009 yılının ilk 8 ayını 2008 yılının aynı dönemiyle kıyasladığımızda, organize perakende cirosunun yüzde 5 büyüdüğü görülüyor. CNBC-e Tüketim Endeksi Ağustos'ta yüzde 4.45 artarak 160.86 düzeyine yükseldi. Ancak endeks Mart-Haziran dönemindeki seviyenin altında kaldı. Gıda sektöründeki artış Ramazan nedeniyle olurken, giyimde ise indirimler çok etkili bir rol oynadı. Gıda sektöründe artış olmakla birlikte, bu sektörün mevsimsel olarak düzeltilmiş serisinde yüzde 0.16 oranında düşüş yaşandı.Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında, Temmuzdaki 94,83 seviyesinden yüzde 1.7 düşerek 93.24 düzeyine geriledi. Endeks Temmuz ayında önemli bir gerileme gösterdi. Bu gerileme Ağustos ayında yavaşlayarak da olsa devam etti. Mevcut durumda endekste bir gerileme olmakla birlikte geçen yılın son dönemi ve bu yılın başına göre güven daha yüksek seviyelerde seyrediyor.Tüketim endeksi yükselse de, tüketici güvenindeki düşüş ileriye dönük uyarı sinyalleri veriyor. Organize perakende sektörü buna rağmen aylık, 8 aylık ve yıllık bazda büyümesini sürdürüyor. Ramazan ayı ve okul dönemine giriş, tüketimi canlandırdı. Öte yandan, bir önceki yıla göre ciro gelişiminde fark edilir bir yavaşlama mevcuttur. Vergi indirimlerinden faydalanan sektörlerde tüketim yavaşlamışken, Ramazan ayı her zamanki gibi organize gıda perakendesinde tüketimi arttırıcı bir etki yaptı. İmalat sektörü önümüzdeki dönem kapasite kullanımları dikkate alınırsa, istikrarlı ekonomiyi sağlayacak tedbirlere acilen ihtiyaç duyuluyor.Gıda ve gıda-dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelendiğinde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde9 seviyesinde bir artış yaşandığı görülüyor. Gıda dışında ise aylık ciro değişimi yüzde 6 düşüş olarak gerçekleşmiştir. Hazır giyim sektörü cirosu ise yüzde 15 düştü. Bu durumda mevsimselliğin etkisi de mevcuttur. Eylül ayında okulların açılması ve Ramazan Bayramı ile dönemsel etkilerde değişim bekleniyor.Aylık bazda geçen yılın Ağustos ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 8 artarken, Gıda dışı perakende cirosu yüzde 8, hazır giyim cirosu yüzde 7 büyüdü. Yıllık olarak gıda cirolarının yüzde1 arttığı görülüyor. Öte yandan gıda dışında yüzde 7 büyüme gözleniyor. 2008 Ağustos ayından- 2009 Ağustosta yıllık yüzde 12 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının yine lideri konumunda... 2009 ilk 8 ayını 2008 yılının ilk 8 ayıyla kıyasladığımızda, gıda ciroları yüzde3 artarken, gıdadışı yüzde7, hazır giyim ise yüzde11 büyüme gerçekleşti.2009 yılı, Ağustos ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksine göre aylık en yüksek fiyat düşüşü yüzde-5,22 ile yine giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Dolayısıyla hazır giyim sektörü, fiyat düşüşüne rağmen ciro artırma başarısı gösterdi. Öte yandan gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları yıllık bazda yüzde6,83 artış gösterdi.Alt kırılımlar bazında özellikle hazır giyimdeki fiyat düşüşlerine rağmen ciro artışı sürüyor. Ramazan ayı ve sonrasındaki dönem, tüketimin canlanması için önem arz ediyor. Kampanyalar satışların sürmesini sağlasa da cirosal büyümeyi sınırlandırıyor.Metrekare endeksiMetrekare endeksinde, yıllık olarak yüzde16 artış gerçekleşti. Öte yandan, 2008 Ağustos ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde21 artış yaşandığı görülüyor. Aralık 2008 sonuna kıyasla 2009 yılı ilk 8 aylık metrekare artışı ise yüzde7 oranında gerçekleşti.Mağaza sayılarına baktığımızda ise, yıllık yüzde14 artış yaşandığı görülmektedir; ancak 2008deki yıllık yüzde24lük artış oranlarına kıyasla büyüme hız kesmiştir. Sektör verdiği yatırım sözünü yerine getirmekte, kriz ortamında güvenle, yatırımlarını sürdürmektedir. Bu durum, sektörün yakın ve orta vadede gerçekleşecek düzelmeye duyduğu güvenin ifadesidir.Gıda ve gıda-dışı metrekareleriAğustos 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 17, gıda dışında yüzde14 seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyimde yüzde15 yıllık metrekare artışı yaşandı. Gıdada 2008 yılı Ağustos ayındaki yıllık artış yüzde 17 iken, 2009 yılı Ağustos ayında da bu oran yakalandı. Gıda dışında ise 2008deki yüzde 27lik büyüme 2009da yüzde14e geriledi. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 38 büyüme gözlemlendi; 2009 Ağustos ayında yıllık hazır giyim metrekaresi ise yüzde 15 arttı. Aralık 2008 sonuna kıyasla 8 aylık büyümeye baktığımızda da, en yoğun metrekare artışının yüzde 9 ile gıda perakendesinde olduğu görülüyor. Gıdadışında 8 aylık metrekare artışı yüzde 4 oldu. 2008 yılında satış alanı artışında öncü olan hazır giyim sektöründe ise yıl sonundan beri metrekare bazında yüzde 4 artış gözlendi. Geçen yılın Ağustos ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine baktığımızda ise, gıdada yüzde 21 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 8 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 5 düzeyinde olmuştur.Sonuç olarak, gıda perakendesi yıllık yüzde 17 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumda yer alırken, 2008 yılındaki ivmesini aynen sürdürdüğü gözlemleniyor. Gıdadışı yatırım ivmeisini yavaşlatmış olmasına rağmen, büyüme eğiliminden kopmadı. Kriz döneminde de kararlılığını sürdürdü.Ağustos ayında açılan 4 yeni AVM mağaza sayılarında artışta etkili olurken, toplamda AVM sayısı 222ye ulaştı. Organize perakende sektörü, bir bütün olarak ekonominin güvenilir payandası olduğunu bu davranış modeli ile tekrar gösteriyor.Metrekare başına cirolarAğustos 2009da metrekare başına ciro endeksi, Temmuz ayına göre yüzde 2 arttı. 2008 Ağustos ayına kıyasla aylık bazda yüzde 2 düşüş görülüyor. Gıda ve gıda-dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere bakıldığında gıdada Temmuz ayına göre yüzde 7 artış yaşanmıştır. 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde4 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Gıda dışında ise aylık yüzde 7 gerileme olurken, Ağustos 2008e göre değişiklik yaşanmadı. Hazır giyim sektöründe ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda yüzd17 azalma oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 gerileme yaşandı. Ciroların yüzde15 oranında gerilemesi ve yüzde 3 lük yatırım artışı nedeniyle geriye düştü. Sonuç olarak, cirolardaki aylık net düşüşler ve yatrım seyrinin sürmesi gıda dışında metrekare başına ciroların aylık bazda da gerilemesine neden oldu. Önümüzdeki dönemlerde ciro gelişimine bağlı olarak artış bekleniyorSektör istihdamıSektör istihdamı aylık ve yıllık bazda yüzde 1 arttı. Toplam çalışan sayısında Aralık 2008 sonundan bu yana ise yüzde3 artış olmuştur. Bilindiği gibi Türkiye genelindeki haziran ayında işsizlik, yüzde13,0 olarak açıklanmıştır. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam koruma başarısı yakalamıştır.Gıda ve gıda-dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde de 2008deki istihdam artışı hız kesti. Gıdada yıllık bazda yüzde 7 istihdam düşüşü yaşanırken, gıdadışında yüzde3 artış, hazırgiyimde ise yüzde 4 istihdam gelişimi gözlemlendi.Ağustos 2009 itibariyle, Aralık 2008den beri olan 8 aylık dönemde hazır giyim yüzde 9, gıda yüzde 1, gıda dışı ise yüzde 4 istihdam artışı sağlandı. Ağustos ayında özellikle gıda dışı organize perakendede geçtiğimiz aylardan sonra yeniden bir istihdam hamlesi gözlendi.Organize perakende istihdamı aylık, yıllık ve 8 aylık bazda yükselme trendi sinyalleri vermiştir. Sektör, işsizliğin yüzde13e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen tekrar sergilemeye başlamıştır.Fiş sayılarıTemuz ayına göre organize perakende fiş sayıları yüzde 3 azalırken, 2008 Ağustos ayına kıyasla aylık artış yüzde 10 seviyesinde oldu. 2009un ilk 8 ayı 2008 yılının ilk 8 ayıyla kıyaslandığında yüzde 14 düzeyinde fiş sayısı artışı gerçekleşti.Fiş sayılarında yıllık bazda yüzde 14 artış gözleniyor. Bu durum hem kayıtlılığın gelişimine dikkat çekmekte hem de tüketicinin, bir süredir benimsediği üzere, sık alışverişe çıktığında her defasında az satın aldığını işaret ediyor.Gıda ve gıda-dışı fiş sayısıGıdada fiş sayısı 2008 Ağustos ayına göre yıllık yüzde 13 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 16 oldu. Hazır giyimde ise yıllık bazda yüzde 30 artış, aylık bazda yüzde 15 azalma olarak gerçekleşti. Tüm alt sektörlerde aylık bazda fiş sayısı azaldı. Raporda bu durum Bunda kampanyaların etkisi ağırlıklı olarak görünüyor ve tüketici ancak indirim ve kampanyalarla alışverişi gerçekleştirir durumda yer alıyor. Öte yandan bir önceki aya göre cirolarda yaşanan düşüş önceki aya göre fiş sayısındaki düşüşü de açıklıyor şeklinde yorumlanmış.Öte yandan, 1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 14lük artış kayıtlılık oranındaki artışın sürdüğünü işaret ediyor. Geçen yıl bu oran yüzde 17 olurken, tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alıştığı söylenebilir. Kampanyalar, istenen sonucu yaratma becerisi gösteriyor; ancak genel itibariyle tüketici, makroekonomik istikrarla ilgili kaygılar sebebiyle ihityaç erteleme refleksinden uzaklaşamıyor. Ramazan ayı özellikle gıda perakendesinde fiş başına ciroların yükselmesine neden oldu.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri