Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Eskiden tanzim-teşhir şimdilerde merchandising

23 Haziran 2011 Perşembe

Özellikle nihai tüketiciye hizmet sunan perakende noktaları için talep oluşturma ve karşılayabilme adına en önemli fonksiyonlardan bir tanesi hiç kuşkusuz tanzim-teşhir diyebiliriz.

Temelde bulunmayan mal görülemez, görülmeyen mal satılamaz mantığına dayanan merchandising, hipermarket, süpermarket, mağazalar, market, bakkal gibi perakende noktalarında satış (ciro) artırmak için tüketiciye yönelik olarak yapılan her türlü iletişim ve dikkat çekici faaliyetler bütünü ile ürünlerin görünebilirlik ve bulunabilirliğinin sağlanması için gerçekleştirilen çalışmalardır. Bir başka deyişle tanzim-teşhir alışveriş merkezlerinde anlık satın alma güdüsü ile alışveriş yapan müşteriyi etkileme, yönlendirme ve ürün veya hizmet lehine satın alma kararı verdirme çalışmalarıdır. Bu sebeple tanzim-teşhir, ürünlerin satış noktalarındaki trafik akışına göre en uygun yerde kusursuz bir şekilde ve müşteri ilgisini en fazla çekecek şekilde ürünlerin sergilenmesi faaliyetlerini içerir. Ürünlerin satış noktalarında satın alınabilmesi için tüm satış noktalarında var olan ürün çeşitleri ile bulunması gerekir. Tanzim-teşhir terminolojisi içinde bu işleme penetrasyon (bulundurma/yaygınlık) denir. Satış ve dağıtım aktivitelerinin en nihai amacı maksimum penetrasyonu sağlamaktır. Her ürünün her yerde olmasını sağlamak o ürünün pazara penetre olması demektir ki bu durum satış aktiviteleri içinde çok önemli bir yer tutar. Günümüzde insanlar öncesinden farklı alışveriş davranışları sergilemektedirler. Bunun farklı sebepleri olsa da genel itibari ile bakıldığında belli başlı birkaç sebebi olduğu görülür; Zaman yokluğu Yaşamdan ve her türlü yaşamsal aktiviteden zevk alma isteği. İkame ürünlerin sayısının fazla oluşu... İleri düzeyde iletişim teknolojisinin satış ve pazarlama aktivitelerinde kullanılması v.b. Durum böyle olunca her hangi bir ürünün satış hızını artırabilmek için tanzim-teşhir denen satış artırıcı aktiviteleri yapmak gerekir. Tanzim teşhir şu amaçlardan birini, ya da bir kaçını veya hepsini gerçekleştirmek için yapılabilir; Tüketicinin satın alma kararını etkilemek için. Rakibe göre avantaj sağlamak için. Tutarlı marka imajı oluşturabilmek için. Karlı satış artışı elde etmek için. Satış noktasının yönetilmesi için.Tüketici davranışına yönelik ise günümüzde birçoğumuz alışveriş listesine yazmadığı ürünleri mağaza içinde gördüğümüzde alma eğilimi içine gireriz. Hal böyle olunca da müşteriye satış noktasında ilk görünen ürün kendisini sattırmakta ve aynı ürün segmentinde daha sonra müşteriyle buluşan ürün ya daha az satmakta ya da hiç satmamaktadır. Bu durum müşterilerin anlık satın alma güdüsü ile açıklanmaktadır. Ve yine tanzim-teşhirin tüketici davranışına yönelik ikinci özel çıkarımı ise genişleyen tüketim kavramıdır. Genişleyen tüketim öngörüsü, ürünler ne kadar çok satın alınırsa o kadar çok tüketilir mantığının doğruluğunu gösterir. Örneğin ortalama bir Türk ailesinin 15 yıl önceki deterjan tüketim miktarı ile şimdilerdeki tüketim miktarı arasındaki fark çok fazladır. Bunun en önemli sebebi üretici firmaların üretimden satışa ve pazarlamaya kadar geçerli olan süreçte genişleyen tüketim yaklaşımını çok iyi kullanmış olmalarıdır. Perdeler için, pamuklular için, renkliler için, beyazlar için vb. ayrı deterjan üretmeleri ve satışa sunmalarıyla önceden iki veya üç kilogram olan ortalama bir Türk ailesinin deterjan tüketimi günümüzde beş kilograma kadar çıkmıştır. Tanzim-teşhir üreticiye: Marka bağlılığı oluşturarak, reklamı satışa dönüştürerek, satışları artırarak, stok dönüş oranını artırarak, stok kontrolünü kolaylaştırarak ve satış noktasının satış amaçlı kontrolünü sağlayarak fayda gerçekleştirir.Perakendeciye: Alışverişi kolaylaştırıp hızlandırarak, tüketiciyi satış noktasına çekerek, ürünün raf ömrünü kısaltarak, ürünlerin müşterilere iyi görünmesini, ürünlerin ve satış noktasının temiz olmasını sağlar.Tüketiciye faydaları ise: Alışverişi kolaylaştırır, hatırlatır, hızlandırır, satış noktasının ürüne ve müşteriye değer verdiğini gösterir.Genel hatlarıyla kavram olarak aktardığımız tanzim-teşhir yada merchandisingi bir dahaki yazımda yine İlhan Ürkmezin sihirli yöntem olarak ifade ettiği yöntemleri aktaracağım. Sevgiyle kalın.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri