Gıda denetimine tam yetki

18 Ocak 2012 Çarşamba

Tüketicinin evine giren gıdaya sofra dedektifleri el koyuyor. Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, Bakanlıktan aldığı tam yetkiyle halk sağlığına zarar veren işletmenin kapısına kilit vurabilecek

gida-denetimine-tam-yetki
Sağlıklı gıda ürünlerine erişimi sağlayacak devrim niteliğindeki yeni düzenlemelerle sofralar süper yetkili dedektifler tarafından denetlenecek. Bürokrasiyi azaltan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne denetim için tam yetki verdi. Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki uzman kadrolarla 24 saat anında denetim yapacak. Fahri gıda müfettişi yolda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, yetkilerinin bazılarını devrettiklerini, işyeri kapama, ürün toplatma, para cezası gibi müeyyideleri yapmaya artık İl Müdürlüklerinin yetkili olduğunu açıkladı. Yani artık gıdayla ilgili bir denetim olduğunda ya da toplum sağlığına aykırı bir durum tespit edildiğinde daha önce mülki amirin onayına tabi olan denetimler, zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla İl Müdürlüklerinin kontrolüne geçti. Böylece acil durumlarda ürün toplatma, işletmenin faaliyetine son verilmesi gibi kararlar da tek bir çatı altında toplanmış oldu. Bu arada Bakanlıkın üzerinde çalıştığı konulardan biri de Fahri Gıda Müfettişliği. Kısa süre içinde gıda güvenirliği konusunda denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi için, aynı trafik müfettişleri gibi gıda denetimiyle ilgili fahri müfettişlik uygulaması hayata geçirilecek. Şimdilik fahri gıda müfettişliğini tüketici yapıyor. Öyle ki Alo gıda hattı 174e 14 Şubat 2009dan beri 500 bin çağrı geldi, bu çağrılar üzerine 88 bin işlem yapıldı. İş kapısı yaratacakİstanbul Veteriner Odası Başkanı Murat Aslan, ilk etapta Bakanlık bünyesindeki veteriner hekim ve gıda mühendislerinin denetimleri üstleneceklerini, ancak yönetmelik tüm Türkiyeye yayıldığında İl Müdürlüklerinde kadro açığı oluşacağını söyledi. Aslan, İlerleyen dönemde bu ekiplere özel sektörde çalışmış veteriner ve gıda mühendisleri de eklenecektir. Eğitimli eleman açığı var. Yönetmelik bu soruna el atmış gibi görünüyor. Bu şekilde daha bilinçli tarım ve hayvancılık yapılacak. Tüketicinin sofrasına ulaşan ürün sağlıklı koşullarda üretilmiş ve paketlenmiş olacak diye konuştu. Her halka izlemede Yönetmelik bir yandan da özellikle hayvansal gıda satışı yapan işletmelere veteriner hekim bulundurma zorunluluğu getiriyor. Etin parçalandığı her noktada süt üretimi yapılan her aşamada halk sağlığı yeni yönetmelik çerçevesinde veteriner hekimlerin kontrolünde olacak. Bakan Mehdi Eker bu kararı Yediğimiz içtiğimiz her şeyin, her aşamasıyla ilgili çağdaş standartları belirlemek ve zincirin her aşamasında denetlemek gerekiyor, biz bu mevzuatı bunun için yaptık diye açıklıyor. 10 komisyon kuruldu Sofra müfettişleri sadece İl Müdürlüklerinden ibaret değil. Bakanlık, Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı da kurdu. Bakanlık bünyesinde gıda alanına giren birçok konuyla ilgili 10 ayrı bilimsel komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar, gıda üretim zincirinin her aşamasında muhtemel riskler için gerekli tedbirleri alacak. Kontrol timi iş başındaBakanlık bünyesindeki Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünde de özel bir tim kuruldu. Üniversite hocalarından özel sektör temsilcilerine kadar pek çok kesimden uzmanları biraraya getiren tim gıda ve gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan maddeleri inceleyip, riskli bulursa müdahalede bulunacak. TİMin görevleri şunlar: * Üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek. * Üretim yapan işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. * Giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek. * Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek; üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak. * Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek* Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek. * Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak. Sütte antibiyotik kalıntısı binde birGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, piyasalardaki sütlerin karaciğer kanseri ve siroza yol açtığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan Eker, Türkiyedeki bin örnekten yalnızca birinde antibiyotik kalıntılarına rastlandığını ifade ederek, Geçtiğimiz hafta gıda güvenliği ile ilgili 102 yönetmelik yayınladık. Binde birlik ihtimali ortadan kaldırmaya dönük yeni bir sisteme geçiyoruz dedi. Dünyanın hiçbir yerinde mutlak anlamda, antibiyotik ürünlerinin süte geçmesinin önlenemediğini kaydeden Bakan Eker, şunları söyledi: 102 yönetmelikle birlikte, artık herkes hayvanına ne yediriyorsa bu denetlenecek, bu delindiğinde ise müeyyideler uygulanacak. Tüketicilerin edişe edeceği bir durum yok. Hem bürokrasi azaltıldı hem müeyyideler artırıldı. Adam kendi işletmesinde kendisinin verdiği kaydı kullanacak dolayısıyla aflatoksin meselesi de, binde birlik ihtimali de elimine edilecek tarzda yeni bir düzenleme getiriyoruz. Kaynak: Pınar Çelik / Sabah


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri