Mey İçki BIZCON'u Tercih Etti

01 Eylül 2009 Salı

Sahip olduğu ürün portföyü ve dokuz fabrikası ile sektöründe Türkiyenin en büyük kuruluşu olan Mey İçki, SAP Projeleri için BIZCONu tercih etti

Proje kapsamında, Mey İçkinin mevcut bilgi sistemleri, SAPnin İnsan Kaynakları ve İş Akış süreçlerinde yeniden yapılandırıldı. Çeşitli raporlamalarla ilgili ek fonksiyonlar geliştirildi.Mey İçkide, İnsan Kaynakları Projesinin Bordro, Personel Masraf Planlama, Eğitim ve Performans Yönetimi alt modülleri aşamalı olarak tamamlandı. İlk olarak Bordro ve Personel Masraf Planlama modülü geçen sene Ekim 2008de başlayan Eğitim ve Performans Yönetimi modülü ise Mayıs sonu tamamlandı. BIZCON danışmanları, Mey İçkide SAP İnsan Kaynakları Projesi alt modülleri için destek ve geliştirmelere devam ediyor.İnsan Kaynakları Projesine geçiş sonrası gerçekleşen bordro uygulaması ile tüm ilgili süreç merkezden yürütülmeye başladı. Daha önce tüm fabrikalar kendi bordro işlemlerini ayrı ayrı yürütürken, proje sonrasında tüm işlemler merkez insan kaynakları tarafından yapılmaya başlandı. Bu sayede daha etkin kontrol mekanizması kurulmuş oldu. Tekrarların olmadığı, iş yükünü hafifleten yeni sistem ile rapor alma süresi kısaltıldı. Performans değerlendirme ile ilgili süreçlerin internet ortamında portal üzerinden yürütülmesi ile çalışan ve yöneticilerin ilgili süreçlere aktif katılımı sağlandı.Paralel zamanlarda yürütülen Mey İçki İş Akış Projesi ise SAP sistemleri içerisindeki birbiriyle ilişkili işlerdeki veri akışını sağlayarak bir iş sürecinin en verimli şekilde ve zamanında tamamlanmasını sağlayan geliştirmelerle aşamalı olarak devam ediyor.Proje kapsamında, İş Akışı Uygulamaları onay alma-verme fonksiyonu için kullanılıyor. Böylece, Mey İçki kendi iç süreçlerindeki onay mekanizmasını elektronik ortamda gerçekleştirebilir hale geldi. Bu onay mekanizması satış fiyat değişiklikleri, promosyon süreci onayları, müşteri kredi limiti fonksiyonları için kullanıma alındı. Satıcı yaratma ve satın alma sipariş onay süreçleri hazır şekliyle devreye alınmayı bekliyor.Mey İçki SAP İş Akış Projesinde, iş akışı uygulamalarında outlook entegrasyonu sağlandı. Yöneticiler, SAP sistemine veya portala dahi girmeden outlooklarına gelen maille onay verebiliyorlar. Yapılan ek geliştirme ile blackberry entegrasyonu da yapıldı. Yöneticilerden mail yoluyla onay alınarak tüm süreç kolaylaştırıldı. Özellikle ofis dışında çalışan veya SAPye sıkça girmeyen üst yönetimin onay gereksinimleri outlook ve/veya Blacberry üzerinden alınarak süreç daha kolay işler hale getirildi.Mey İçkide fiyat değişikliği süreci için yapılan iş akış uygulaması sayesinde denetim firmalarının istemiş olduğu veri güvenliği, fiyat giren-onaylayan ilişkisi daha güvenilir bir şekilde raporlanabilir oldu.Mey İçkide tamamlanan iki büyük projenin yanı sıra SAP İş Zekası modülü kapsamında firma içi raporlama sistemlerine katkı sağlandı. Özellikle Satış Raporlama konusunda Ocak-Temmuz 2009 döneminde yürütülen çalışmalarla lokasyon bazında satış hedefleri koymayı ve sonrasında fiili satışları, koyulan hedeflerle karşılaştırarak raporlamayı sağlayan bir sistem kuruldu. Yapılan geliştirmenin bir başka katkısı ise ay ortasında herhangi bir zamanda çekilen rapor firmaya ayın geri kalan zamanında hedefi tutturmak için gün başına yapılması gereken satış miktarının hesaplanmasını sağladı. Geçiş sonrası yapılan her türlü kampanyayı gruplayabilme imkanı sunuldu.

Fotogaleri Bulunamadı!

Notice: Undefined variable: resim_id in C:\_wwwroot\application\modules\default\views\scripts\haberler\index.phtml on line 193

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri