Kamu ve Özel Kuruluşlarda İlkyardımcı Personel Bulundurma Zorunluluğu

28 Haziran 2010 Pazartesi

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir İlkyardımcının bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir İlkyardımcı olmalıdır

Yasal mevzuatİlkyardım Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı tarafından 22.05.2002 tarihli Resmi Gazetede 24762 sayı ile yürürlüğe girmiştir. AmaçBu yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda ilkyardımcı eğitimlerinin yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenmesini hedeflemektedir.Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar ihtiyaç duyulmaktadır.Eğitim süresi: Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün (Yönetmelik kapsamında alınması zorunlu) Standart İlkyardım Eğitimi 5 gün Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi 1 gün (3üncü yıl sonunda yönetmelik kapsamında belgelerin yenilenmesi zorunlu) Standart İlkyardım Güncelleme Eğitimi 2,5 gün Sınav:2 günlük eğitim sonunda Sağlık Bakanlığını temsilen İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği merkezde teorik ve pratik uygulamalı sınavda 85 puan ve üzeri not alan kişilere Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve Kimliği verilmektedir.Eğitim konuları:1- Genel ilkyardım bilgileri2- Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi3- Temel yaşam desteği4- Kanamalarda ilkyardım5- Yaralanmalarda ilkyardım6- Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım7- Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım8- Bilinç bozukluklarında ilkyardım 9- Zehirlenmelerde ilkyardım10- Hayvan ısırmalarında ilkyardım11- Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım12- Boğulmalarda ilkyardım13- Hasta/yaralı taşıma teknikleriGüvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri