Konya Şeker üretimi uydu destekli artıracak

18 Aralık 2013 Çarşamba

Konya Şeker, Uydu Destekli Tarım Projesi’ni uygulamaya soktu. Proje ile 45 bin üreticiye ait 2 milyon hektar arazi uydudan anlık takip edilerek, bilgi desteği veriliyor. Projeyle arazinin röngeni çekilerek üretim artışı sağlanacak

konya-seker-uretimi-uydu-destekli-artiracak

Konya Şeker, 4 yıldır altyapısını hazırladığı Uydu Destekli Tarım Projesi’ni tamamlayarak tüm üretim sahasında uygulamaya başladı. Uygulama ile Konya Şeker, hinterlandındaki 45 bin üreticiye ait 2 milyon hektar araziyi, ürün durumunu anlık takip edecek. Zirai üretimin teknolojinin imkânları kullanılarak bilgi destekli yapılmasını ve verim artışını sağlamayı hedefleyen proje, üç ayak üzerine oturuyor. Bilgi depolama ve yönetim merkezi ile uydu ve araziden oluşan sistemle arazinin röntgeni çekiliyor ve depolanan bilgiler çerçevesinde kontrollü üretim gerçekleştirilebiliyor

Uydudan arazinin röntgenini çekiyor
Konya Şeker Tarımsal Üretim Koordinatörlüğü bünyesindeki bilgi işlem merkezinden yönetilen projede,  uydu üzerinden arazi izlenerek elde edilen anlık veriler merkeze aktarılıyor. Tarlaya tohum atılmadan üreticiye bilgi desteği sunan sistem, ürünün çimlenmesinden, gelişimine kadar her aşamada arazinin röntgenini çekerek, arazide kullanılacak gübre çeşit ve miktarını, ürünün hararetinden, olgunlaşma ve söküm zamanlamasına kadar teknik bilgi aktarıyor. Konya Şeker’in kantarlarıyla da entegre edilen sistem, hasat zamanlaması konusunda da üreticiye teknik destek sağlıyor ve arazide görevli teknik personel doğrudan tarladan verdiği barkodlu sıra numaralarıyla ürünü kantarlara yönlendirebiliyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde en önemli unsur olan münavebeli ekimin tam olarak kontrolünü de sağlayan sistem, zirai üretimde büyük ürün kaybına sebep olan meteorolojik bilgiler ve hastalıklarla ilgili de üreticiye anlık bilgi sunma imkânı sağlıyor.

Bütün bilgiler depolanabiliyor
45 bin üreticiye ait tarlaların tümünden alınan toprak numunelerinin periyodik olarak laboratuvarda fiziksel, kimyasal ve verimlilik testlerinden geçirildiği ve her araziye ait değerlerin tek tek bilgisayar ortamında depolandığı projede, arazilerin neminden, azot değerlerine, bitki besin elementi eksikliklerine kadar her bilgi depolanıyor. Bu bilgiler çerçevesinde münavebede (ekim nöbeti) pancar öncesi ve sonrası ekilecek ürünlerden, kullanılacak gübre çeşit ve miktarlarına kadar analiz sonuçları raporlanıyor.  Üreticiyle paylaşılan bu bilgilerin yanı sıra, ekim sonrası bitkinin çimlenmesi, hararet durumuna göre sulama periyotları, ürünün olgunlaşma durumu üreticilere anlık olarak veriliyor. Araziye münavebe dışı ekim yapılamasına müsaade etmeyen sistem, izinsiz ekimlerde ve kota sahibi ile arazi sahibi arasındaki uyumsuzlukta da ürünün fabrikaya sevkine müsaade etmiyor.

Proje üreticinin tarladaki gözü kulağı olacak
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 4 yıl önce ilk adımını attıkları projenin Konya Şeker hinterlandındaki tüm üreticilere eksiksiz ve etkin hizmet verecek şekilde devreye alındığını söyledi. Projenin pratik faydalarının yanında sektörün rekabetçi yapısını güçlendireceğini ifade eden Konuk şunları söyledi, “Konya Şeker için pancar üretimi yapan kayıtlı çiftçi sayısı 45 bin. Pancar münavebesine kayıtlı arazi 2 milyon dekar. Bu arazilerde tarımın daha teknik yapılabilmesi için ilk adımı toprak analiz laboratuarı kurarak attık. Her yıl 15 bin civarında analiz yaptık. Ücretsiz yürüttüğümüz bu hizmeti periyodik olarak tekrarlıyoruz. Bu bilgileri depolayarak arazi kullanım haritamızı çıkardık. O bilgi ve arazi haritamızı uyduya taşıyarak entegre bir sistem kurduk. Şimdi Konya Şeker’in her üreticisine kendi arazisiyle ilgili tahlil sonuçlarını, arazisinin durumunu ve zirai üretimle ilgili önerileri anında aktarabiliyoruz, üreticinin arazisini, ürünün durumunu kontrol edebiliyoruz. Tarlanın neye ihtiyacı var, hangi gübre ne kadar kullanılırsa daha çok verim elde edilebilir biliyoruz. Bu bilgileri üreticimizle paylaşıyor, teknolojinin imkânlarını kullanarak birim alandan daha çok verim alınmasına hizmet ediyoruz. Pilot uygulama yaptığımız bölgelerde daha az girdi ile daha yüksek verim aldık. Daha önce göz kararı atılan gübre, tahmin üzerine yapılan sulama dönemi kapandı. Arazinin analiz sonuçlarına göre hangi gübreye ne kadar ihtiyaç var tek tek çıkardık ve birçok üretecimiz daha az gübre ile daha yüksek tonaj aldı. Ürünün niteliği de arttı. Reçeteyi uygulayan bazı üreticilerin ürettiği pancarların poları 18.50’ye kadarulaştı. Yani yüzde 15.50 şeker içerir hale geldi.  Avrupa ülkeleri hektara 11 ton şeker verimini başarı kabul ederken, biz bazı bölgelerde şeker verimini 12 tona çıkardık. Bunu tüm bölgeye yayarak verimi artırabiliriz. Üreticinin tarladaki gözü kulağı da bu sistem olacak.”

Kaynak: DünyaGüvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri