Nane: Medyum Olmaya Gerek Yok

10 Şubat 2010 Çarşamba

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tekrar gündeme alınan Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısı, AMPD tarafından masaya yatırıldı. AMPD Başkanı Mehmet T. Nane, Yeni tasarının zararlarını görmek için medyum olmaya gerek yok. Esnafı korumak için istenen yasa, sadece organize perakendenin gelişimini engelliyor. Bırakalım da kararı tüketici versin dedi

nane-medyum-olmaya-gerek-yok
Berrak COŞKUNSektörün ortak tavrını yansıtan çalışmaları sayesinde organize perakendenin bütününü temsil eden Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD), her türlü sorunda takındığı çözüm odaklı yaklaşımı kamuoyu huzurunda bir kez daha tekrarladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden gündeme alınan Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısını masaya yatıran AMPD, Swissôtel The Bosphorusta düzenlenen basın toplantısında da tüketici tercihlerinin önemi üzerinde durdu. AMPD Başkanı Mehmet T. Nane ve dernek yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, -soru işaretlerini gidermek adına- tasarıyla ilgili pek çok noktaya açıklık getirdi. Yasa tasarısının tüketiciyi ve ülkeyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Nane, Konu, yalnızca organize perakendenin geleceği değil. Doğrudan doğruya ülkemizin, tüketicimizin problemi. Deyim yerindeyse, memleket meselesi... Dolayısıyla istihdam, yatırım, vergi kalitesi ve standartları açısından ele almak, değerlendirmeler sırasında da tüketici talebine odaklanmak gerekir. Mevcut tasarının, organize perakendedeki gelişimi ciddi derecede engelleyeceği açık dedi. Ticari işletme kurulması için öngörülen yasal zorunluluk ve düzenlemelerin taslakta aynen korunduğunu, ayrıca ek prosedürler getirildiğini anlatan Nane, Daha birinci maddeden itibaren, sektörümüzün denetlenmediği görüşü hakim. Küllüm yanlış! Dün olduğu gibi bugün de keyfi kararlarla AVM açamazsınız. Kuruluş kriterlerini yerine getirirken, 21 ayrı kurum ve 134 ayrı makamdan onay almanız lazım. Fiiliyatta zaten uygulanan kurallar bunlar. Yeni onay prosedürleri ile 10 mağazanın üstündeki zincir yapılanmalara, yani organize perakendeye sınır getirilmek isteniyor. Yatırım ve istihdam alanlarının daralacağını, ülkemiz ekonomisinin olumsuz etkileneceğini ve işsizlik sorununun tırmanacağını görebilmek için medyum olmaya gerek yok diye konuştu. Şemsiye yasa şart değil Mehmet T. Nane, sektöre değişik alanlarda hizmet veren birçok KOBİnin, özellikle imalatçıların ve çalışan yüzbinlerce kişinin aileleri ile birlikte etkileneceği büyük bir sorunla karşı karşıya olunduğuna işaret etti. Sözlerinin devamını ise Bize göre mevcut yasal düzenlemelerdeki belirsizliklerin giderilmesi, yatırım yapmak isteyen ticari işletmelerin prosedür ve bürokratik işlemlerden kurtarılması, kurulacak etkin bir denetim sistemiyle kayıt dışının ortadan kaldırılması, işletmelerin yasal standartlar içinde faaliyet göstermesinin temin edilmesi, daha öncelikli bir konu. Kayıtlı, kurallı ekonomi dahilinde faaliyet gösteren, süreklilik kazanan yatırımlarla istihdam sağlayan, eğitilmiş işgücünü artıran organize perakendecilerin halihazırdaki faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi hedefleyen ilave bir şemsiye yasaya ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Kanun taslağının gerekçelerini teşkil eden hususlar; mevcut İmar Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunundaki yasaların etkin biçimde uygulanması veya kendi içlerinde değiştirilmesi suretiyle çözümlenebilecek nitelikte. Hadise, kısa vadeli çıkarlara ve sektörel seçim propagandalarına alet edilemeyecek kadar önemli. Kerameti kendinden menkul kişilerin bir bardak suda fırtınalar koparmasına izin verilmemeli cümleleriyle getirdi. 81 bin çalışan işini kaybedebilir! Organize perakende sektörünü istihdamın dinamosu olarak konumlandıran Nane, konuşmasını rakamlarla destekledi: Toplam 167 milyar dolarlık ciroya sahip perakende sektöründe, organize perakendenin payı 70 milyar dolar. 2009 yılının kriz ortamına rağmen, yüzde 2 oranında net istihdam yarattık. 450 bin kişiye direkt, 1 milyon 350 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağladık. Aileleri de hesaba katarsanız, milyonların ekmek yediği bir sektör durumuna gelmiş bulunmaktayız. Fakat AVMlerin pazar günü kapanması, her yıl 500 bin gencin işgücüne katıldığı ülkemizde, sektörden yüzde 18 civarında işçi çıkarmak demek. 81 bin aktif çalışanın, iş aktinin feshi demek... Bunun vebalini, kim almak istiyor? Bugün 236 adet olan AVM sayısının, 2011 yılı sonunda 304a çıkması bekleniyor. Yeni yapılacak 68 alışveriş merkezi ile bir yıl içinde sigortalı ve kayıtlı en az 100 bin kişiye daha iş olanağı yaratmamız söz konusu. Yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırımla 100 bin kişiye istihdam... Bu, benzeri görülmemiş ve görülemeyecek bir mertebe. Öte yandan, kayıtlı ekonomi açısından da önemli bir noktadayız. Sektörümüz, devletin doğal vergi dairesi gibi çalışıyor. Kayıt içi faaliyetlerin oranı, yüzde 99.7. Aynı oran, pazarlarda yüzde 16. 70 milyar dolarlık organize perakende sektöründen elde edilecek KDV tutarı, her yıl yaklaşık 7 milyar dolar düzeyinde bir rakama tekabül ediyor. Organize perakende cirolarının artması, devlete büyük katkı sağlıyor. Kayıtsız ticaretin yol açtığı zarar, organize perakende sayesinde bertaraf ediliyor. O nedenle bürokrasiyi artırarak, izin süreçlerini uzatarak organize perakendenin önünü kesmek yerine gelenekselin nasıl modernleşeceğine dair tespitlerde bulunmak lazım. Açık çek veriyoruz. Gelenekselin moderne dönüştürülmesi sürecinde, her türlü yardıma ve bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız. Yapay bir kutuplaşma yaratılıyor Gelenekselden organize perakendeye doğru bir geçiş süreci yaşandığına dikkati çeken AMPD Başkanı, değişimi şöyle ortaya koydu: Bizim temsil ettiğimiz ve yasa ile düzenleme içine alınan kesimin geçen yılki artışı yüzde 7 iken, tüketici verilerine göre yerel marketlerin artış hızı bir yılda yüzde 17. Bu kesim, 2007-2008 yılları arasında da yüzde 8 artış gösterdi. Üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu ise zincir dışı marketlerin 2007-2008 döneminde yüzde 10 oranında büyümüş olması. Aynı dönemde, bizim büyüme oranımız sadece yüzde 7dir. Modernleşme hareketinin başladığı sonucunu çıkarabiliriz buradan. Tüketici taleplerini zorlamanın ve yasal düzenlemelerle yönlendirmenin büyük bir yanlış olduğunu kaydeden Mehmet T. Nane, Organize perakende sektörünü, geleneğimizde yer alan bakkalların karşısında görmek, bakkalların önünde engelmiş gibi göstermek, en başta tüketiciye haksızlık. Tüketici için AVMler bakkalların yerini alamaz, bakkallar da AVMlerin yerini dolduramaz. Durup, düşünmek lazım. Faytoncular iş kaybediyor diye otomotiv fabrikalarının kurulması engellenseydi, ne olurdu? Şimdi yapılan, tam da bu. Şu bir gerçek ki beraber büyümeye, gelişmeye mecburuz. Bir sektörün ötekine üstünlüğünden değil, geçişten bahsedebiliriz ancak. Sürecin hızını ve yönünü ise sadece ve sadece tüketici belirleyebilir. Yöneticilerimizden tek isteğimiz, süreci doğal akışına bırakmaları dedi.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri