Organize Perakendenin Aralık Tablosu

03 Şubat 2010 Çarşamba

AMPD Perakende Endeksi Aralık 2009 sonuçlarına göre organize perakende ciroları geçtiğimiz ay Kasım ayına göre yüzde 17 artarken, yıllık değişim yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti

organize-perakendenin-aralik-tablosu
Aralık ayı itibariyle, perakende sektörü cirolarında aylık ve yıllık bazda bir artış gerçekleşirken, Aralık ayı ciroları kasım ayına kıyasla yüzde 17 arttı. Buna karşılık 2009 yılının aralık ayına göre aylık değişim ise yüzde 19 seviyesinde oldu.2008 Aralık ayındaki yıllık artış 2007 aralık ayına kıyasla yüzde 7 seviyesindeydi. 2009 Aralık ayındaki yıllık ciro artışı ise yüzde 7 düzeyinde oldu.CNBC-e Tüketim Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 21,3lük bir artışla 185,18 değerini aldı. CNBC-e Tüketim Eğilim Endeksi ise yüzde 2,4 artarak 142,49 değerini aldı. Tüketim eğilimindeki artışın temel nedeni yılbaşı harcamalarına dayanan mevsimsel etkisi oldu. Tepav Perakende Güven Endeksi krizin etkilerinin belirginleşmeye başladığı Ağustos 2008den, en yoğun hissedildiği Aralık 2008e TPE 27 puan düştü. Aralıktan sonra hızlı bir yükseliş yaşandı; ancak, Eylül 2009dan itibaren aşağı yönlü hareket yeniden hızlandı. Yıl sonunda cirolarda aylık ve yıllık büyüme gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi yüzde 21lik yıllık büyüme ile ciro büyümesinde lider konumunu koruyor. Organize perakende sektörü, 2009 yılında 2008 yılındaki büyüme seviyesini yakaladı. Tüketici güvenindeki durgunluğa ve eğilimdeki hafif artış rağmen, tüketim yılbaşı nedeniyle sıçrama yaşadı.Gıda ve Gıda-Dışı CirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğimizde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 6 artış yaşandığı görülmektedir. Alt sektörler bazında kasım ayında başlayan yükseliş, aralık ayında da sürmüştür. Gıda dışında aylık ciro değişimi yüzde 30 artış olarak gerçekleşmiştir. Hazır giyim sektörü cirosu ise aylık yüzde 43 artış kaydetmiştir. Aylık bazda geçen yılın Aralık ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 4, Gıda dışı perakende cirosu yüzde 39 ve hazır giyim ciroları yüzde 70 büyümüştür. Yıllık olarak baktığımızda ise gıda cirolarının yüzde 4 büyüdüğü görülmektedir. Öte yandan gıda dışında yüzde 13 büyüme gözlenmektedir. 2008 Aralık ayından- 2009 Aralıka yıllık yüzde 21 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının yine lideri konumundadır. Alt sektörlerde, gıdadışı perakende sektörü lider konumundadır ve 2008dekinin üstünde büyüme gerçekleştirmiştir. Hazır giyim sektörü, yıllık toplam ciro büyümesinde önemli bir pay sahibidir. Gıda perakendesi de bir önceki yıldaki büyümesine yakın bir büyüme ile 2009 yılını sonlandırmıştır.2009 yılı Aralık ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,53, yıllık bazda yüzde 6,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,25 artış gerçekleşti. Metrekare EndeksiMetrekare endeksine baktığımızda, yıllık olarak yüzde 13 artış gözlemlenmektedir. Öte yandan, 2008 Aralık ayındaki bir yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 20 artış yaşandığı görülmektedir. Mağaza sayılarına baktığımızda ise, yıllık yüzde 14 artış yaşandığı görülmektedir; ancak 2008deki yıllık yüzde 22lik artış oranlarına kıyasla büyüme hız kesmiştir. Sektör kriz ortamında bile güvenle yatırımlarını sürdürmektedir. Aralık ayı içerisinde İstanbul ve Ankaranın civar bölgelerinde açılan 3 AVM, sektörün yakın ve orta vadede gerçekleşecek düzelmeye duyduğu güvenin ifadesidir. Gıdadışı perakende yatırımları da önceki aylara göre artış kaydetmiştir. Özellikle gıda yatırımlarının bölge KOBİlerine sağladığı destek ve organize perakendenin bölgede yarattığı kayıtlı istihdam, organize perakendenin gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır. 2009 yılında yatırımlarını sürdüren sektör, 2010-2011 döneminde de yatırıma devam edecektir. Bu dönemde tamamlanması planlanan 68 yeni AVM mevcuttur.Gıda ve Gıda-Dışı MetrekareleriAralık 2009da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 15, gıda dışında yüzde 11 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hazır giyimde yüzde 14 yıllık metrekare artışı yaşanmıştır. Gıdada 2008 yıl sonundaki yıllık artış yüzde 20 iken, 2009 yılı sonunda bu oran yüzde 15e düşmüştür. Gıda dışında da 2008deki yüzde 20lik büyüme 2009da yüzde 11e gerilemiştir. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 28 büyüme gözlemlenmişti; 2009 yılında yıllık hazır giyim metrekaresi ise yüzde 14 artmıştır.Geçen yılın Kasım ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine bakıldığında ise, Gıdada yüzde 25 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 6 artış olduğu görülmektedir. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 5 düzeyinde olmuştur.Gıda perakendesi yıllık yüzde 25 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumdadır ve 2008 yılındaki eğilimini sürdürmektedir. Gıdadışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, 2009 yılında yeni açılan 26 AVMye bağlı olarak büyümesini sürdürmüştür. Bu AVMlerin 9u İstanbulun civar bölgelerinde, 17si Anadoluda açılmıştır. Hazır Giyim perakendesi yatırım atağıyla metrekaresini yıllık bazda yüzde 14 artırmış, Kriz döneminde de farklı bölgelerde yeni müşterilere ulaşma kararlılığını sürdürmüştür.Organize perakende sektörü, bir bütün olarak ekonominin güvenilir payandası olduğunu bu davranış modeli ile tekrar göstermektedir.Sektörde gıda dışındaki genel eğilim, mağaza metrekarelerinin büyümesi yönündedir. Gıda perakendesinde ise mağaza sayısı artışı metrekare büyümesinin önünde seyretmektedir.Metrekare Başına CirolarAralık 2009da metrekare başına ciro endeksi, Kasım ayına göre yüzde 15 artmıştır. 2008 aralık ayına kıyasla aylık bazda yüzde 11 artış görülmektedir. Gıda ve Gıda-Dışı Metrekare Başına CirolarAlt sektörlere baktığımızda; gıdada Kasım ayına göre yüzde 5 artış yaşanmıştır. 2008 yılı aynı döneminde ise yüzde 15 düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 27, geçen yılın Aralık ayına göre ise yüzde 31 artış olduğu gözlenmektedir. Bu bazda ele alındığında hazırgiyim dışındaki alt sektörlerin performansınnın hazırgiyimin hayli gerisinde kaldığı söylenebilir.Hazır giyim sektörüne baktığımızda ise önceki aya göre metrekare başına cirolarda yüzde 38 artış olmuştur, 2008 yılının aralık ayına göre ise yüzde 83 artış kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 10luk düşüş yaşanmıştır.Sonuç: Aylık bazdaki metrekare artışından daha yüksek gerçekleşen ciro artışına bağlı olarak, metrekare başına cirolar yükselmiştir. Öte yandan, sektör genelinde yıllık bazda yüzde 11 verimlilik artışı yakalanmıştır ki bu da kayda değer bir gelişmedir.Sektör, yatırımlarının geri dönüşü konusunda güvenli ve etkin olmaya devam etmektedir. Yıllık bazda metrekare başına ciro artışı sektörün 2009 yılında verimlilik adına yaptığı yatırımların ve izlediği yöntemlerin başarısının kanıtıdır. Organize perakendenin gün geçtikçe sağladığı bu etkinlik devlet açısından da daha fazla gelir anlamına gelmektedir.Sektör İstihdamıSektör istihdamı aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 2 artmıştır.Bilindiği gibi Türkiye genelindeki ekim ayı işsizlik oranı yüzde 13,0 olarak açıklanmıştır. Bu oran kentsel istihdamda yüzde 15,5 düzeyindedir. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam koruma başarısı yakalamıştır. Gıda ve Gıda-Dışı Perakendede İstihdamAlt sektörlerde de 2008deki istihdam artışının hız kestiği görülmektedir. 2009 yılında Gıdada yıllık bazda yüzde 1 istihdam düşüşü yaşanmıştır. Gıdadışında yıllık yüzde 4 artış olurken, hazırgiyimde ise yüzde 9 istihdam gelişimi gözlenmektedir. Sektör, işsizliğin yüzde 13e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen yıllık toplam yüzde 2 artışla tamamlamıştır. Organize perakende sektörünün yarattığı bu kayıtlı istihdam değeri, diğer sektörlerde görülmemektedir. Alt sektörler bazında istihdam gelişimi yüzde 9a kadar yükselmektedir. Organize perakende sektörü, ciro ve yatırımlar kadar istihdamda da ekonominin çıpası konumunda olduğunu kanıtlamıştır.Fiş SayılarıAralık ayına göre organize perakende fiş sayıları yüzde 4 artarken, 2008 Aralık ayına kıyasla aylık artış yüzde 8 seviyesinde olmuştur. Fiş sayılarında yıllık bazda yüzde 13 artış gözlenmektedir. Öte yandan 2008 yılındaki yıllık artış yüzde 17 düzeyinde gerçekleşmiştir.Gıda ve Gıda Dışı Fiş SayısıGıdadışında ve hazırgiyimde aylık fiş sayısı düşerken, gıdada artış gerçekleşmiştir.Gıdada fiş sayısı yıllık yüzde 13 artarken, gıdadışında bu oran yüzde 15 olmuştur. Hazır giyimde ise yıllık bazda yüzde 28 artış, aylık bazda yüzde 20 düşüş olarak gerçekleşmiştir. Sonuç: 1 yılda toplam fiş sayısında yüzde 13lük artış kayıtlılık oranındaki artışın sürdüğüne işaret etmektedir. Geçen yıl bu oran yüzde 17 olmuştur. Tüketici uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alışmıştır.Aralık ayında cirolardaki artışa rağmen fiş sayılarının azalması, yılbaşı alışverişinin etkisiyle fiş başına cirolarda artışa işaret etmektedir. Kampanyalar ve özel günler, istenen sonucu yaratma becerisi göstermektedir. Hazır giyim sektörü 2009 yılında yıllık ciro ve fiş sayısı gelişimi açısından öncü konumundadır.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri